Országonkénti jelentés a transzferárban - közeleg a határidő - 2. rész

 • Értesítő a rovat cikkeiről

A transzferár jelentéstételi kötelezettséghez 2017.12.31-i határidővel bejelentési kötelezettség is társulhat az érintett magyar vállalatok esetében. A bejelentési kötelezettség elmulasztása, késedelmes vagy hiányos teljesítése is 20 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Cikksorozatunk első részében megvizsgáltuk, kik mentesülnek a transzferárhoz kapcsolódó országonkénti jelentés elkészítése alól, milyen esetben szükséges egy magyar vállalkozásnak országonkénti jelentést benyújtania, és hogy mi az adatszolgáltatás benyújtásának a módja és határideje. A második részben áttekintjük a bejelentési kötelezettségek szabályait, a mulasztási bírság rendszerét, és az országonkénti jelentés tartalmát.

Bejelentési kötelezettségek

Az általános szabály szerint a bejelentési kötelezettség minden céget terhel, amely olyan csoport tagja, ahol az előző évi konszolidált bevétel a 750 millió EUR-t eléri vagy meghaladja.

A multinacionális vállalatcsoport magyar adóügyi illetőségű csoporttagja az alábbiak szerinti bejelentési kötelezettségét először a multinacionális vállaltcsoport 2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő adatszolgáltatási pénzügyi évének utolsó napját követő 12 hónapon belül teljesíti. Tehát a bejelentési kötelezettség határideje fő szabály szerint 2017.12.31.

Ha a magyar vállalkozás

- végső anyavállalatnak,

- önállóan jelentésre kötelezett magyar illetőségű vállalatnak,

- adatszolgáltatásra kijelölt magyar illetőségű anyavállalatnak

minősül, akkor e minőségét, valamint multinacionális vállalatcsoport adatszolgáltatási pénzügyi éve utolsó napját a multinacionális vállalatcsoport adatszolgáltatási pénzügyi évének utolsó napjáig be kell jelentenie az állami adóhatóságnak.

Ha a magyar vállalkozás a fenti három minőségből egyiknek sem felel meg, akkor

- a fenti minőségek hiányát,

- az országonkénti jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásra kötelezett szervezet nevét és adóügyi illetőségét a multinacionális vállalatcsoport adatszolgáltatási pénzügyi évének utolsó napjáig be kell jelentenie az állami adóhatóságnak.

A fentiek szerint bejelentett adatok változását a multinacionális vállalatcsoport magyar adóügyi illetőségű csoporttagja a változást követő 30 napon belül jelenti be az állami adóhatósághoz.

 

Mulasztási bírság

Mind az adatszolgáltatási (országonkénti jelentés tételi kötelezettség), mind az előző pontbeli bejelentési, változásbejelentési kötelezettség elmulasztása, késedelmes, hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítése esetén az állami adóhatóság a bejelentésre, adatszolgáltatásra kötelezettet 20 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

Nincs helye mulasztási bírság kiszabásának, ha a bejelentésre, változásbejelentésre, adatszolgáltatásra kötelezett mulasztását, késedelmét, hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítését annak igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Országonkénti jelentés tartalma

Az országonkénti jelentést az alábbi tartalommal szükséges benyújtaniuk az adatszolgáltatásra kötelezetteknek.

 I. A nyereségek, az adók és az üzleti tevékenységek adójogrendszerek szerinti áttekintése

i. A multinacionális vállalatcsoport neve

ii. A multinacionális vállalatcsoport érintett pénzügyi éve

iii. A nyomtatvány kitöltésekor alkalmazott pénznem

1. Adójogrendszerenkénti bontásban (állam, illetve terület)

1.1. Bevétel:

1.1.1. Nem kapcsolt fél

1.1.2. Kapcsolt fél

1.1.3. Összesen

1.2. Adózás előtti eredmény

1.3. Megfizetett nyereségadó

1.4. Fizetendő nyereségadó - a folyó évre vonatkozóan

1.5. Jegyzett tőke

1.6. Eredménytartalék

1.7. Foglalkoztatottak száma

1.8. Készpénzen és készpénznek minősülő eszközökön kívüli tárgyi eszközök

 

II. A multinacionális vállalatcsoport csoporttagjainak felsorolása adójogrendszerek szerinti bontásban

 i. A multinacionális vállalatcsoport neve

 ii. A multinacionális vállalatcsoport érintett pénzügyi éve

 1. Adójogrendszerenkénti bontásban (állam, illetve terület)

 1.1. Az adott államban, illetve területen adóügyi illetőséggel rendelkező csoporttagok

 1.1.1. Az alapítás vagy cégbejegyzés helye szerinti állam, illetve terület (adójogrendszer), ha különbözik az adóügyi illetőség szerinti államtól, illetve területtől

 1.1.1.1. Fő üzleti tevékenység(ek)

 1.1.1.1.1. Kutatásfejlesztés

 1.1.1.1.2. Szellemi tulajdon birtoklása vagy kezelése

 1.1.1.1.3. Beszerzés

 1.1.1.1.4. Gyártás és termelés

 1.1.1.1.5. Értékesítés, forgalmazás vagy disztribúció

 1.1.1.1.6. Adminisztrációs, menedzsment- vagy támogató szolgáltatások

 1.1.1.1.7. Szolgáltatásnyújtás Nem kapcsolt felek számára

 1.1.1.1.8. Belső vállalati pénzügyek

 1.1.1.1.9. Szabályozott pénzügyi szolgáltatások

 1.1.1.1.10. Biztosítás

 1.1.1.1.11. Tulajdoni részesedések vagy egyéb tőkeinstrumentumok birtoklása

 1.1.1.1.12. Alvó vállalkozás

 1.1.1.1.13. Egyéb (Az „Egyéb” rovat bejelölése esetén a »Kiegészítő információk« táblázatban kell ismertetni a csoporttag tevékenységének jellegét)

III. Kiegészítő információk

i. A multinacionális vállalatcsoport neve

ii. A multinacionális vállalatcsoport érintett pénzügyi éve

Az országonként jelentésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás és bejelentési kötelezettségek szabályait az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény tartalmazza.

 

A cikk szerzője Lakatos Zsuzsa transzferár- és adószakértő, a Tax Revolutions Kft. ügyvezetője. 

 • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

 • Fotó: shutterstock

  Az új transzferár jelentéstételi kötelezettség elmulasztása akár 20 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Cikksorozatunkban megvizsgáljuk, milyen esetekben érintheti ez a vállalatokat és milyen teendők merülnek fel első ízben 2017.12.31-ig.

 • Fotó: shutterstock

  A legfrissebb NGM-tervezet értelmében a jelenlegi nyilvántartási formát egy jóval komplexebb és bonyolultabb verzió váltaná fel a kapcsolt vállalkozások esetében, amely már nemcsak a nagyvállalatokat, hanem a kis-és középvállalkozásokat is érinti, jelentős adminisztrációs terhet rakva ezzel rájuk, hívta fel a figyelmet a nemzetközi adótanácsadó és könyvvizsgáló Crowe FST.
   

 • Fotó: shutterstock

  A Nemzetgazdasági Minisztérium a napokban közzétette a transzferárakra vonatkozó új jogszabály tervezetét, amely felváltja majd a jelenleg hatályos rendeletet. Háromszintű transzferár-nyilvántartás, gyakoribb adatbázisszűrés és nagyobb transzparencia lesz a változások eredménye - írja az RSM blogja.

   

 • Fotó: shutterstock

  Már szinte minden adóellenőrzésnél kérik az ellenőrök a transzferár szabályzatot és/vagy a transzferár nyilvántartást, ahol a vizsgált cég feltehetőleg rendelkezik kapcsolt vállalkozással. De vajon szükséges-e mindenkinek készítenie komplex írásos anyagot a kapcsolt vállalkozással kötött ügyleteihez, és ha igen, mikortól?

 • Fotó: shutterstock

  Az adóhivatal akár 20 millió forint büntetést is kiszabhat egyes vállalatokra, ha azok nem teljesítenek egy új előírást. Egy május végén hatályba lépett jogszabály ugyanis új bejelentési kötelezettségeket ír elő a Magyarországon működő multinacionális vállalatoknak a transzferárazással, pontosabban az országonkénti jelentéssel kapcsolatban.

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • tárgyalóterem, új polgári perrendtartás

  Az esetek nagy részében a munkavállaló akkor indít pert a munkáltatójával szemben, ha a munkaviszony már véget ért. Nincs azonban akadálya, hogy a munkavállaló egy fennálló munkaviszony mellett vitassa a foglalkoztatása jogszerűségét. Ez önmagában semmilyen kötelezettségszegést nem jelent a munkavállaló részéről, noha kétségkívül kényes helyzetet eredményez.

 • Fotó: shutterstock

  Megszűnik a pénzügyi szervezetek különadója, még vonzóbb lesz a kiva, és emelkedik a cigaretta jövedéki adója – mindez az adócsomag parlamenti vitáján hangzott el.

 • parlament

  Nem kell szochót fizetni a tb-törvény szerint külföldinek minősülő személy által megszerzett vállalkozásból kivont jövedelem után – derült ki a törvényjavaslat parlamenti vitáján.

 • nav_logo

  Az elmúlt két évben több mint huszonhétezer magánszemély és vállalkozás élt a lehetőséggel, és kérte felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba - közölte a NAV. Az adatbázisban már 164 828 adózó szerepel.
   

 • GDPR, EU

  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását, működését szabályozó törvénymódosítást fogadott el az Országgyűlés.