Így vizsgálják az uniós támogatásokat

Szerző: Váci Tímea
Dátum: 2012. május 4.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az uniós támogatásokat elnyerő vállalkozások kötelessége, hogy a magyar számviteli törvényhez és a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokhoz (IFRS) képest speciális pénzügyi beszámolási keretelvek mentén készítsék el pénzügyi beszámolóikat. A támogató számos információt és következtetést szűrhet le ezekből.


210. témaszámú Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard

Az uniós támogatásokat elnyerő vállalkozások kötelessége, hogy a magyar számviteli törvényhez és az IFRS-ekhez képest speciális pénzügyi beszámolási keretelvek mentén készítsék el a speciális pénzügyi beszámolóikat. Ezek a speciális pénzügyi beszámolási rendelkezések elsősorban a támogató információs igényét szolgálják. A projekttámogatás pénzügyi beszámolási rendelkezéseiben lehetnek olyan előírások, amelyek nem felelnek meg teljes körűen az adott ország általános pénzügyi keretelveinek (például a magyar számviteli törvénynek). Ennek oka az, hogy a támogató a beszámolás tekintetében a hangsúlyt az egységes megítélésre és az egyes országok adatainak összesíthetőségre helyezi. A Megegyezés a könyvvizsgálati megbízások feltételeiről könyvvizsgálati standard előírja a könyvvizsgáló számára, hogy az adott esetben mérlegelje az alkalmazott pénzügyi beszámolási keretelvek elfogadhatóságát.

800. témaszámú Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard

A Speciális szempontok – Speciális keretelvekkel összhangban készített pénzügyi kimutatások könyvvizsgálati standard általában abban az esetben alkalmazható, ha a

könyvvizsgáló a támogatott gazdálkodónál választott könyvvizsgálóként elvégzi a számviteli törvény szerinti éves beszámoló vizsgálatát, és ezen túlmenően a projektről készült speciális pénzügyi kimutatás is egyidejűleg ellenőrzésre kerül. Ezekben az esetekben a támogató nem ad részletes útmutatást arra vonatkozóan, hogy a könyvvizsgáló az ellenőrzés során mit és hogyan ellenőrizzen, ilyenkor a cél általában formailag a könyvvizsgálói igazolás megadása.

4400. témaszámú Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard

Az uniós támogatások felhasználásának ellenőrzése sok esetben a támogató iránymutatása alapján, az általa meghatározott módszerrel történik. Ezekben az esetekben a könyvvizsgálónak a Megbízás pénzügyi információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására könyvvizsgálati standard előírásait kell követnie. A könyvvizsgáló ekkor azt ellenőrzi, hogy a projekt pénzügyi elszámolása megfelel-e a támogató által a szerződésben meghatározott feltételrendszernek.

Pappné dr. Nagy Ilona cikkében részletesen bemutatja a projektek könyvvizsgálata során követendő vizsgálati eljárásokat, és útmutatást ad a jelentéskészítés során figyelembe veendő szempontokra. A cikk teljes terjedelemben a Számviteli Tanácsadó 2012/4. számában olvasható. A Számviteli Tanácsadó szakpalról és az előfizetési lehetőségekről bővebb információk itt.


Kapcsolódó cikkek:


Számlaadatexport funkcióval bővült az online számla rendszer
2019. július 8.

Új funkcióval, a számlaadatexporttal bővült június közepétől az online számla rendszer: a már jelentett kimenő és bejövő számlák adatait három nyelven, Excel-formátumban (xlsx) le lehet tölteni és menteni - hívja fel a figyelmet a NAV.

PTGSZLAH és az átutalásos számlák – tisztázzuk az előírásokat!
2019. június 24.

A jogszabályok bizonyos tevékenységi körök végzése esetén előírják a pénztárgép kötelező használatát. A pénztárgép használata helyett azonban lehetőség van arra, hogy a gépi nyugta helyett számlát állítsunk ki a vevőnek, ám ez esetben a számla minden adatáról adatszolgáltatást kell teljesíteni a NAV részére a következő hó 15-ig. Gyakran felmerül a kérdés, hogy az átutalásos számláknak is szerepelnie kell-e az adatszolgáltatásban? A válasz egyszerű, a magyarázat kicsit bonyolultabb. Nézzük!

A skontó számviteli- és adókezelése
2019. június 17.

A gazdasági életben a szerződéses felek gyakran alkalmaznak bizonyos, – feltételekhez kötött – árengedményeket. Az árengedményre jogosultságot szerezhet a vevő a beszerzett termék, igénybe vett szolgáltatás mennyiségére tekintettel (ezt hívjuk rabattnak), az engedmény lehet üzletpolitikai célú, illetve lehet annak „jutalmazása”, hogy a beszerző fél az eredeti esedékességhez képest a termék, vagy szolgáltatás ellenértékét korábbi időpontban téríti meg. Ez utóbbi árengedményt hívjuk skontónak.