MAZARS: ideje felkészülni az IFRS-re

Szerző: Ado Online
Dátum: 2016. március 17.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

2017. január 1-jétől minden könyvvizsgálatra kötelezett hazai vállalkozás dönthet úgy, hogy egyedi beszámolóját a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) szerint készíti el – hívta fel a figyelmet az Adó Online-hoz is eljuttatott közleményében a MAZARS.


2017. január 1-jétől az erre köteles tőzsdén jegyzett társaságok és hitelintézetek mellett,minden könyvvizsgálatra kötelezett hazai vállalkozás is dönthet úgy, hogy egyedi beszámolóját a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) szerint készíti el – áll a MAZARS tanácsadási üzletágának legfrissebb összefoglalójában.

A MAZARS közleményében rámutat: akik az átállás mellett döntenek vagy erre kötelezettek, azoknak a szeptember 30-asbejelentési határidőig alkalmazniuk kell a megfelelő IFRS-képesítéssel rendelkező szakembereket, valamint el kell készíteniük az IFRS-eknek megfelelő számviteli politikát és a – könyvvizsgálattal is alátámasztott – IFRS szerinti nyitómérleget. A MAZARS szakértői szerint egyelőre sok veszélyes tévhit övezi akapcsolódó feladatokat: különösen az anyavállalat felé már eddig is IFRS-alapon jelentő cégek hajlamosak alábecsülni az átállás erőforrásigényét és szakmai feladatait.

„Akik az áttérést választják, azoknak az év végi zárást követőena tavaszi-nyári hónapok egyik legfontosabb és legösszetettebb feladata az átállás előkészítése és elindítása lesz, amitöbb hónapos, szisztematikus szakmai munkát igényel”– fogalmazott Benedek Zoltán, a MAZARS audit és tanácsadási üzletágának vezetője a közlemény szerint.

Számviteli szabályzatok költségvetési szervek részéree

A 2015-ös számviteli szabályzatok, melyeket a mintatár tartalmaz:
Számviteli politika
Eszközök és források értékelési szabályzata
Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata
Pénzkezelési szabályzat
Önköltségszámítási szabályzat
Számlarend
Bizonylati szabályzat

További információ és megrendelés >>

A MAZARS összefoglalójából kiderül: már az átállásról szóló döntés előkészítéséhez fel kell mérni, hogy a társaságnál rendelkezésre állnak-e az áttéréshez szükségesszakmai erőforrások és technikai feltételek, különös tekintettel az IFRS bevezetéséhez szükséges informatikai rendszer meglétére.  Mivel az IFRS-ek szerint összeállított beszámoló esetében a feldolgozott információk köre jóval bővebb, ezért szem előtt kell tartani, hogy – elsősorban a kiegészítő megjegyzések előállításához – a társterületek (pl.: HR, sales, beszerzés) bevonása is elengedhetetlen lesz. A MAZARS szakértői szerint a döntési folyamatban mindenképpen fel kell mérni, hogy:

 • van-e elegendő és megfelelő szakértelemmel bírómunkaerőa társaságnál a bevezetés levezényléséhez és a későbbi feladatok elvégzéséhez. Ha nem, akkor milyen lépések szükségesek ennek a biztosítására, illetve ez milyen pluszköltséget jelent a vállalatnak;
 • Az üzletág / iparág, amelyben tevékenykednek, milyen plusz terheket ró a bevezetés során a társaságra, vannak-e a működési területből adódó specialitások az IFRS alkalmazásban;
 • az IFRS-átálláshoz szükséges információk előállítása szükségessé tesz-e IT-fejlesztéseket;
 • milyen vezetői döntések meghozatala szükségesa számviteli politika kialakításához;
 • melyek a két számviteli rendszer közötti különbségek és emiatt…;
 • …hogyan változnak majd meg a társaság kulcsfontosságú mutatószámai;
 • milyen hatással lesz a társaság adózására az áttérés, melyek az áttérés egyszeri és az áttérést követői évek adóhatásai;
 • milyen többlet időráfordítással fog járni az IFRS szerinti beszámoló elkészítése, illetve milyen adminisztrációs megtakarítások érhetők el az átállással;

Benedek Zoltán szerint még most is számos veszélyes tévhit és félreértés is van a köztudatban az átállással kapcsolatban. A legjellemzőbbeket a MAZARS szakemberei csokorba szedték:

1.„Ráérek majd hozzákezdeni a felkészüléshez a beszámoló elfogadása után, a nyugodtabb nyári hónapokban”

Egy IFRS bevezetési projekt hónapokig tartó munkát, projektszemléletű megvalósítást igényel, amely a vállalati működés számos területét érinti.Sikeres implementációhoz az IT, a HR, illetve a számviteli, pénzügyi, beszerzési, értékesítési területek bevonása is szükséges lehet. A szeptember 30-ai határidő előtt az elkészült számviteli politikát, nyitó mérleget könyvvizsgálattal is alá kell támasztani, azaz a nyári szabadságolások idejére ezeket már célszerű véglegesíteni.

2.„Jól ismerem az IFRS-t, hiszen már évek óta eszerint jelentünk az anyavállalat felé”

Az IFRS-ek szerint készített egyedi beszámoló nem feltétlenül egyezik meg az anyavállalat vagy csoport számára IFRS-alapon készített konszolidációs„riporting csomaggal”. Valószínű, hogy az eltérések köre és száma szűkebb lesz, mint korábban a riporting csomag és a számviteli törvény szerint készített beszámoló között, de különbségek még az IFRS-átállás után is maradhatnak.

3.”Van anyavállalati számviteli politika, tehát azt már nem kell megcsinálnom”

A csoport által a konszolidációhoz használt számviteli politikák nem minden esetben alkalmazhatók az egyedi IFRS beszámolóra. Az IFRS egyedi beszámolóra alkalmazott számviteli politika kialakításához tehát felhasználható a csoport-politika, de annak számottevőátdolgozása, kiegészítése és újragondolása feltétlenül szükséges.

4.„Rég készen vannak az összehasonlító adatok:mind ott vannak a riporting csomagban”

Az IFRS-ek áttérési szabályai (IFRS 1) speciális előírásokat, részletes iránymutatást tartalmaznak az IFRS első alkalmazására vonatkozóan. Az előző években teljesített konszolidációs adatszolgáltatások IFRS alapon készültek ugyan, eltérhetnekaz egyedi beszámolóhoz kapcsolódó értékeléstől.

Három Navigátor adózási, számviteli témában,

15% kedvezménnyel

A csomag tartalmazza az Art. Navigátort, az Áfa Navigátort, és a Számviteli Navigátort, amelyek a csomagkedvezménytől függetlenül külön is rendelhetőek!

Megrendelés >>

Miben segíthet a szakember?

A MAZARS szerint szakember bevonásával könnyebben elvégezhető az átállási döntést megelőző diagnosztika.
„ Az átállásra való döntés meghozatala előtt a szakember segít megvizsgálnia cégspecifikusan felmerülő előnyöket és hátrányokat, felvázolja a szükséges tennivalókat és segít meghatározni az ezekhez szükséges emberi és időbeli erőforrásokat, IT-fejlesztési ésfolyamat-átszervezési igényeket. Elemzi emellett a jelenlegi számviteli rendszerhez képest várható eltéréseket, az átállás hatását a kulcsfontosságú mutatókra, eredményre, adózásra, illetve a projekt megvalósításának költségeit és megtakarításait”– mutatott rá Benedek Zoltán.

Hozzátette, ha már az elvi döntés megszületett az átállásról, akkor a szakértők az átállásra való felkészítésben segítenek és a projekt megvalósítását támogatják, az egyedi igényeikhez igazítottan.Egy IFRS bevezetési projekt során a következő feladatok elvégzése szükséges:

 • A két számviteli rendszer közötti különbségek hatásának azonosítása és számszerűsítésea társaság pénzügyi beszámolójára vonatkozóan (GAP-analysis),
 • Az IFRS 1 standard speciális előírásainak áttekintése és szabályainak alkalmazása a nyitómérlegben: a nyitó korrekciós tételeketmeghatározása,
 • IFRS szerinti számviteli politika kidolgozása, a számviteli politikát érintő döntések meghozatala, az egyes választható elszámolások megítélése és kiválasztása,
 • AzIFRS szerinti pénzügyi kimutatások elkészítése, a mérleg és eredménykimutatás séma kialakítása és a kiegészítő megjegyzések előállítása,
 • Az IFRS-eket alkalmazók speciális adózási szabályainak értelmezése, a helyi iparűzési adó és társasági adó kiszámítása,
 • Az IFRS átállás után szükséges sémák kidolgozása: kiegészítő megjegyzések, adókalkulációs táblák, ellenőrző listák, sajáttőke-megfeleltetés tábla stb.
 • Az átállás hatásának azonosítása a cég rendszereire, folyamataira, kulcsmutatóiravonatkozóan és ennek megfelelően a szervezet információs rendszerének és egyéb területeit érintő változtatások véghezvitele,
 • Az IFRS-átálláshoz szükséges könyvvizsgálat elvégzése, könyvvizsgálói vélemény kibocsátása, melynek során anyitómérlegre vonatkozó előírt könyvvizsgálat során értékelésre kerülaz átállás során elvégzettprojekt-munka minősége, a nyitómérlegben alkalmazott számviteli politikák és alkalmazott eltérések megfelelősége.
 • 2017. szeptember 30-ig az IFRS átállás bejelentése a NAV, KSH illetve az MNB felé.

Kapcsolódó cikkek:


IAS 19 – Munkaviszony megszűnése utáni juttatások
2019. november 28.

Cikkünkben az IAS 19 Munkavállalói juttatások standard kevésbé ismert munkaviszony megszűnése utáni juttatások értelmezésével és számviteli kezelésével foglalkozó témáját vázoljuk fel.

Gondolkodj nagyban – és projektekben!
2019. november 20.

A könyvelésből megtudhatod, nyereséges vagy veszteséges-e a céged. Általában, a működése egészét tekintve. Előfordulhat azonban, hogy rejtett veszteségforrások lapulnak a nyereség mögött is.

November 10-e a számvitel és a könyvelők világnapja
2019. november 12.

525 évvel ezelőtt, 1494. november 10-én jelent meg Velencében Luca Pacioli forradalmi műve, a ‘Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita’, magyarul ‘Az aritmetika, a geometria, az arányok és árnyalatok összefoglaló tárgyalása’. A 615 oldalas könyv matematikatörténeti szempontból is kiemelkedő, de legalább ennyire fontos, hogy egy bőséges fejezetben ismertette a szerző a kettős könyvvitel rendszerét. Ez az átlátható rendszer jelentősen hozzájárult a kereskedelem és az ipar fejlődéséhez.