Így változtak a nyugdíjjal kapcsolatos megállapodáskötés szabályai


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A megállapodás hatósági szerződésnek minősül. a kedvezményezett személy javára a járulékfizetés átvállalásával más személy vagy szerv is megkötheti.

Az új Tbj., a 2019. évi CXXII. törvény 2020. július 1-jével történő hatályba lépése kapcsán a Tny., a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény mintegy húsz helyen módosul. Van azonban egy olyan szabály is, amely a nyugdíjra komoly hatással van, de nem a Tny-ben, hanem a régi és az új  Tbj-ben található. Ez a lehetőség a megállapodáskötés szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.

Ami nem változik az új Tbj-ben

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a régi Tbj.)
34-35. §-ai alapján a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveknél:

  • nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíj alapot képező jövedelem szerzése (biztosítási jogviszony hiányában vagy annak szünetelése esetén),
  • felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének (ideértve a doktorandusz képzést is) szolgálati időként történő elismerése,
  • öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó (legfeljebb öt év) szolgálati idő szerzése,
  • az 1998. évre gyermekgondozási segély (GYES) idejével megegyező otthoni gondozás idejének szolgálati időként történő elismerése

céljából megállapodás köthető.

Fenti rendelkezések az új Tbj.48.§-ában találhatóak.

A megállapodás hatósági szerződésnek minősül. A megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulékfizetés átvállalásával más személy vagy szerv is megkötheti.

A jogszabályi előírások alapján megállapodást köthet az a belföldi nagykorú személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetve, akire a biztosítás nem terjed ki, valamint akinek a biztosítása szünetel – nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.

Ezen kívül a fent meghatározott további esetekben szolgálati idő szerzése céljából köthető megállapodás.

nyugdíjVáltozás a díj fizetés mértékében

A megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék mértéke  2020. június 30-ig 24%.  Az új Tbj. hatályba lépésével, 2020. július 1-jével a fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 22%-ra csökken.

Ezt az összeget szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem céljából kötött megállapodás esetén legalább a minimálbér alapulvételével kell megfizetni, vállalható azonban magasabb összeg után is a járulék fizetés.

Az új mérték, a 22%-os nyugdíjjárulék, de  továbbra is a minimálbér alapul vételével köthet megállapodást szolgálati idő szerzése céljából az nagykorú személy, aki  a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott  tanulmányok idejét, illetve az öregségi teljes vagy résznyugdíjhoz való jogosultsághoz hiányzó szolgálati idejét, legfeljebb öt évet kívánja szolgálati időként elismertetni.

Nem változik az a szabály, mely szerint szolgálati idő szerzése érdekében, a megállapodáskötés napján érvényes gyermekgondozási segély összege alapján, 10 százalék nyugdíjjárulék megfizetésével megállapodás köthető az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére. A járulék fizetést a megállapodás megkötését követő 30 napon belül egy összegben kell teljesíteni.

A nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes öregségi nyugdíjára való jogosultságnál továbbra sem lehet szolgálati idő szerzésére kötött megállapodással jogosultsági időt szerezni.

Fentiekben a nyugellátásokkal kapcsolatos megállapodás kötési lehetőségek kerültek áttekintésre. A társadalombiztosítási ellátásra köthető megállapodások másik területe, az egészségügyi szolgáltatás biztosítására köthető megállapodás szabályai is megtalálhatók természetesen az új Tbj-ben a 49. §-tól kezdődően. Itt is találhatunk a régi Tbj-hez képest  új rendelkezéseket, például a megállapodás kötéshez szükséges egészségügyi állapotfelmérésre vonatkozó szabályokat.


Kapcsolódó cikkek

2020. július 6.

A nyugdíj mellett munkát végzők járulékmentessége

Július 1-jétől minden munkát végző saját jogú nyugdíjas (például a megbízási jogviszonyban álló is), mentesül a biztosítási- és járulékfizetési kötelezettség alól – hívta fel a figyelmet a NAV a honlapján.
2020. augusztus 6.

A nők 40 nyugdíj változása

Miben változik a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátása júliustól?
2020. március 11.

2020. július 1-től hatályba lépő új tb-szabályok – I. rész

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.) 2020. július 1-én történő hatályba lépésével módosul néhány fontos szabály, ami többek közt érinti a munkavállalókat, a társas vállalkozókat és a feladatukat megbízási jogviszony keretében ellátó személyeket is. Ebben a cikkben bemutatjuk az újonnan bevezetésre kerülő egykulcsos járulékot, továbbá a meghatározott járulékalapot egyéni vállalkozók, és társas vállalkozók tekintetében.
2020. március 17.

2020. július 1-től hatályba lépő új tb szabályok – II. rész

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.) 2020. július 1-én történő hatályba lépésével módosul néhány fontos szabály, ami többek közt érinti a munkavállalókat, a társas vállalkozókat és a feladatukat megbízási jogviszony keretében ellátó személyeket is. Ebben a cikkben áttekintjük a munkavállalók járulékfizetését, a saját jogú nyugdíjasok munkavégzését, és az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetést érintő változásokat.