Mikor változtatható meg az adategyeztetési eljárásban megállapított szolgálati idő tartama?


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A 2021. július 1-jétől hatályos jogszabály-módosítás rendezi azt a helyzetet, amikor az egyeztetési eljárás során kiadott, véglegessé vált határozatban elismert szolgálati idő, jogosultsági idő utólagos módosítása válik indokolttá.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által a társadalombiztosítási nyilvántartásban szereplő biztosítási idő, járulékfizetési adatok és jogosultsági időszakok érintett személlyel történő egyeztetésére irányuló eljárás tovább folytatódik 2022-ben is.

Ennek az eljárásnak célja a biztosítottakkal, volt biztosítottakkal a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv nyilvántartásába bejelentett biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyaikra (például munkaviszonyaira), kereseti, jövedelmi viszonyaikra vonatkozó adatainak egyeztetése még a nyugdíj igénylése előtt.

Az időpont a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző három év, ekkor kell megkezdenie hivatalból az adategyeztetési eljárást a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek.

adategyeztetési eljárásAz adategyeztetési eljárás során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az egyeztetési eljárást határozattal zárja le, melyben szerepel az egyeztetési eljárás eredményeként elismerhető, a nyugdíj jogosultsághoz figyelembe vehető összes szolgálati idő, az összes szolgálati időn belül a nők negyven év jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes nyugellátásához figyelembe vehető jogosultsági idő, és ez utóbbi időtartamon belül a keresőtevékenységgel járó biztosítási, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett jogosultsági idő.

( A „nők 40” kedvezményes nyugellátásához a negyven év jogosultsági időn belül legalább harminckét év keresőtevékenységgel járó biztosítási, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő megléte szükséges, legfeljebb nyolc év lehet a gyermeknevelési ellátással szerzett jogosultsági idő. Ez az arány súlyosan fogyatékos gyermek utáni ápolási díj, illetve gyermekek otthongondozási díja esetén harminc év/tíz év lehet.)

A egyeztetési eljárásban véglegessé vált határozattal megállapított szolgálati idő, illetve jogosultsági idő vonatkozásában azonban bekövetkezhet olyan esemény, amely a határozatban megállapított időtartam módosítását teszi szükségessé.

2021. július 1-jétől erre vonatkozó új szabályokkal bővült a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) adategyeztetési eljárással kapcsolatos szabályanyaga.

A hivatalból indult adategyeztetési eljárás a Tny. 96/B-D §-ainak rendelkezései szerint zajlik.

Továbbra is változatlanul lehetőség van arra, hogy ha bármilyen oknál fogva a fenti időpont előtt van szükség az adatok ismeretére, kérelem kerüljön benyújtásra az adategyeztetési eljárás lefolytatása iránt.

Ez a kérelem a Tny. 96/B § (2) bekezdése szerint csak elektronikus úton nyújtható be.

Az adategyeztetési eljárás során – akár kérelemre, akár hivatalból indul – a nyugdíjbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv határozatban rögzíti az egyeztetett szolgálati időt, a nők negyven év kedvezményes nyugellátásához szerzett jogosultsági időt, ezen belül a keresőtevékenységgel szerzett jogosultsági időt, és a foglalkoztatói, valamint járulékfizetéssel kapcsolatos adatokat.

A 2021. július 1-jétől hatályos jogszabály módosítás rendezi azt a helyzetet, amikor az egyeztetési eljárás során kiadott, véglegessé vált határozatban elismert szolgálati idő, jogosultsági idő utólagos módosítása válik indokolttá.

Kedvezőbb megállapítás

A Tny. 96/B§ új, (10) bekezdéssel egészült ki, mely szerint az igazgatási szerv újra megállapítja a véglegessé vált határozattal megállapított szolgálati idő, jogosultsági idő tartamát, ha azt jogszabálysértően állapították meg, és a határozatot közigazgatási bíróság még nem bírálta el, vagy az újra megállapítás az azóta tudomására jutott tények, adatok, bizonyítékok alapján indokolt.

Kedvezőtlenebb megállapítás

Az újra megállapítás fordított esetben, szigorú korlátok szerint is megtörténhet.

A Tny. 96/B§ új, (11) bekezdése szerint az igazgatási szerv a véglegessé vált határozattal megállapított szolgálati idő, jogosultsági idő tartamát a biztosított, volt biztosított számára kedvezőtlenebb módon újra megállapítja, ha a szolgálati idő, jogosultsági idő tartamát jogszabálysértően állapították meg, és a határozatot közigazgatási bíróság még nem bírálta el.

Ez a kedvezőtlenebb újra megállapítás azonban csak egy ízben, a döntés véglegessé válásától számított öt éven belül lehetséges.

Jó tudni, hogy fentiek mellett a Tny. 96/E §-a szerint a biztosított, volt biztosított megszerzett szolgálati idejéről, a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásához szerzett jogosultsági idejéről, és az adategyeztetési eljárás során közlésre kerülő további adatairól hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 26.

Jön a Komplex Jogviszony-Nyilvántartás

Egyszerűsítheti a jogviszonyok mindennapi ügyintézését az adóhatóság vezetésével működő konzorcium uniós támogatással létrejövő fejlesztése, a Komplex Jogviszony-Nyilvántartás (KJNY) – közölte a NAV.

2024. június 24.

Mit jelent a nyugdíjelőleg?

Sokaknak nyugdíj-igényük benyújtása után először nyugdíjelőleget állapítanak meg. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) tartalmazza.