Árfolyam az áfában (XI. rész)


Az alkalmazandó árfolyam szolgáltatásimportnál eltér attól függően, hogy az ügylet teljesítési helyére milyen jogszabályi rendelkezés vonatkozik, míg adómentes Közösségen belüli termékértékesítés esetén a Közösségen belüli termékbeszerzéshez hasonlóan alakul. Az Áfa tv. 58. §-ának hatálya alá tartozó ügyletekre speciális árfolyamszabály irányadó.

Az előző részek itt olvashatók.

Releváns jogszabály:
– 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

Az adóalap forintosításához alkalmazandó árfolyam (folyt.) 

Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás és Közösségen belüli termékbeszerzés esetén alkalmazandó árfolyam (folyt.)

Melyik napon érvényes árfolyamot alkalmazzuk? (folyt.)

A fizetendő adó megállapításakor érvényes árfolyam (folyt.)

A fordított áfás ügyleteken belül szolgáltatásimportnál azokban az esetekben, amikor a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének megállapítására az Áfa tv. 37. § (1) bekezdését kell alkalmazni (amely szerint a teljesítési hely az igénybevevő gazdasági letelepedettségéhez igazodik), a nemzetközi fordított adózás az Áfa tv. 140. § a) pontja alapján áll be.

Az ilyen szolgáltatásnyújtásokra nem alkalmazható az Áfa tv. 60. §-ának „hármas szabálya”, az adó megállapítását az Áfa tv. 55-59. §-aiban meghatározott időpontban kell elvégezni, és az ennek megfelelő (teljesítéskori/előlegfizetéskori/számlakibocsátáskori) árfolyamon kell végrehajtani a forintosítást is. Ennek az az oka, hogy ezen szolgáltatások nyújtásáról és igénybevételéről a feleknek adatot kell szolgáltatniuk az összesítő nyilatkozaton, és a 60. § speciális szabályának alkalmazása esetén nem lenne biztosított, hogy a felek azonos időszakban szerepeltessék ezen ügyleteket, ez a szabály ugyanis nem egységesen azonos minden EU-tagállamban.

Azon importszolgáltatások esetén, amelyeknél a teljesítési helyet az Áfa tv. előírásai közül a 39. és 40. §, a 42. §, valamint a 44. és 45. § bármelyikének alkalmazásával kell meghatározni (pl. ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások, közlekedési eszközök rövid tartamú bérbeadása), a nemzetközi fordított adózást az Áfa tv. 140. § b) pontja írja elő. Ezen ügyleteknél a fizetendő adó megállapításának időpontját az Áfa tv. 60. §-a szerint kell meghatározni, ezért a forintosításhoz alkalmazandó árfolyam attól függ, hogy a „hármas szabály” dátumai közül melyik következik be leghamarabb.

Lényeges, hogy a 60. § alkalmazása szempontjából csak annak van jelentősége, hogy a teljesítési helyre a főszabály vonatkozik-e, az viszont irreleváns, hogy a szolgáltatást Közösségen belülről vagy harmadik országból veszik-e igénybe.

Ha a teljesítés és a fizetendő adó megállapítása között

a) az adófizetésre kötelezett Áfa tv.-ben szabályozott jogállásában olyan változás történik, amelynek eredményeként tőle adófizetés nem lenne követelhető, vagy

b) tartozását ellenérték fejében átvállalják,

a fizetendő adót a jogállás-változást megelőző napon, illetőleg a tartozás átvállalásakor kell megállapítani, tehát a forintra történő átszámításhoz is az e napon érvényes árfolyamot kell alapul venni.

Adómentes Közösségen belüli termékértékesítés (Áfa tv. 89. §) esetén az értékesítőnek nem merül fel adófizetési kötelezettsége, azonban a bevallásában szerepeltetnie kell az ügylet adóalapját. Az adómegállapítási kötelezettség a teljesítést követő hónap 15. napján keletkezik, de ha az ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátása a teljesítést követő hónap 15. napjához képest hamarabb történik, a fizetendő adót az ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátásakor kell megállapítani.

A Közösségen belüli termékbeszerzéshez hasonlóan tehát ezen ügyleteknél is attól függ a forintosításhoz alkalmazandó árfolyam, hogy a számlát a teljesítés napját követő hónap 15. napjáig kibocsátják-e.

Számlakibocsátáskori árfolyam

Az Áfa tv. 58. §-ának hatálya alá tartozó ügyletek (amelyeket neveznek időszakos/időszaki elszámolású vagy folyamatos teljesítésű ügyleteknek is) teljesítési időpontja az alábbi négy időpont valamelyike:

  • az elszámolási időszak utolsó napja,
  • a számla/nyugta kibocsátásának napja,
  • az esedékesség napja,
  • az érintett időszak utolsó napját követő 60. nap.

Az ilyen ügyleteknél gyakran előfordul, hogy a számla kibocsátására már az Áfa tv. által meghatározott teljesítési időpontot megelőzően sor kerül. Mivel emiatt a számlázáskor sokszor még nem lehet tudni, hogy mi lesz a teljesítéskor érvényes árfolyam, a jogalkotó az 58. § alá tartozó ügyleteknél praktikus szempontokat követve a számla kibocsátásakor érvényes árfolyam alkalmazását írja elő.

Lényeges, hogy a szabály valamennyi 58. § szerinti ügyletre vonatkozik, tehát nemcsak abban az esetben kell a számla kelte szerinti árfolyammal számolni, ha a teljesítés dátuma a számla kibocsátásának a napja, hanem akkor is, ha az az elszámolási időszak utolsó napja, az esedékesség napja vagy az érintett időszak utolsó napját követő 60. nap.

Példa7:

A 2024. január havi bérleti díj a számla kibocsátásától számított 45. napon esedékes. A bérbeadó a számlát 2024. március 1-jén állítja ki. Az esedékesség napja ekkor 2024. április 15., amely az érintett időszak utolsó napját követő 60. napnál későbbi, a teljesítés dátuma ezért 2024. március 31. A bérleti díj 1.000 euró + áfa. Az adóalap forintosítását a 2024. március 1-jén (nem a 2024. március 31-én) érvényes árfolyam alapulvételével kell elvégezni.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 20.

Mi történhet még idén a forinttal és a magyar kamattal?

A napokban látott forintgyengülés ellenére az euró jegyzése a 385 és 400 forint közötti sávban maradhat az idén. Legalábbis erre számít Németh Dávid, a K&H vezető elemzője alapesetben, azaz akkor, ha nem történik jelentős változás az év hátralévő hónapjaiban a világ- és a magyar gazdaságban. A szakember beszélt a magyar inflációról, a várható kamatpályáról és a szükséges kiigazításról, valamint az uniós kilátásokról is.

2024. június 20.

Illeték: cserét pótló vétel

Életünk során adunk-veszünk dolgokat, akár ingatlanokat is. Változunk is változtatunk. Abban az esetben, ha ingatlant szerzünk ellenérték fejében, általában vagyonszerzési illetéket kell fizetni. Az ingatlan szerzése, átruházása, hasznosítása jogi esemény is, mely akár csere formájában is megvalósulhat. Jelen cikkben az illetéktörvényben szereplő csere, illetve cserét pótló vétel szabályait, érdekességeit mutatjuk be.

2024. június 19.

Varga Mihály: Magyarország élen jár a gazdaságfehérítésben az uniós országok között

Az Európai Unión belül Magyarország hajtotta végre az egyik legnagyobb gazdaságfehérítést 2010 óta: az áfarés mértéke 22 százalékról 4,4 százalékra, a GDP-arányos adóelvonás mértéke pedig 40 százalékról 35 százalékra csökkent – jelentette ki Varga Mihály az Adóigazgatások Európai Szervezete (IOTA) éves közgyűlésének szerdai nyitó napján Budapesten.