Az oktatáshoz kapcsolódó adómentességek II.


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Amikor oktatásról beszélünk, akkor nem csupán önmagában az oktatásnak az elemzése fontos, hanem mindenképpen járjuk körül az étkeztetés és a kapcsolódó termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások témáját is.

Az étkeztetés téma első fontos kérdése, hogy azt önállóan nyújtja-e a szolgáltató, vagy „csomagban” együtt az óvodai/iskolai/diákotthoni/kollégiumi ellátással. Ha önállóan, azaz külön állapítják meg a díjat az étkeztetésre, akkor annak ellenértéke 27%-os adókulccsal adózik. Nem elvárás, hogy külön bizonylaton történjen az étkezetés számlázása, azaz lehet egy számlában feltüntetni, de mindenképpen megbontva kell szerepeltetni, külön adóalappal és annak megfelelő adómértékkel. Akkor is így kell eljárni, ha alapszolgáltatást nem nyújtanak, kizárólag étkezetésben részesül az igénybevevő.

Az áfatörvény 123. § (1) bekezdése szerint abban az esetben, ha az adóalany egyaránt teljesít a 120. és 121. § szerint adólevonásra jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást (a továbbiakban: adólevonásra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás) és arra nem jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, az előzetesen felszámított adó kizárólag az adólevonásra jogosító termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának betudható részében vonható le. Azért fontos, hogy az étkezetést önállóan, vagy csomagban értékesítik-e, mert önálló értékesítés esetén sokkal egzaktabban lehet meghatározni mennyi adót lehet levonásba helyezni, és nem kell – bár lehetséges olyan helyzet, hogy – arányszámokat kidolgozni, azokat naprakészen kell tartani, gondosan megőrizni és ellenőrzés során az adóhatóság rendelkezésére bocsájtani. Tehát, ha önálló értékesítés van, akkor a tételesen kigyűjtött áfa teljesen levonásba helyezhető. Ha nem lehet tételesen elkülöníteni a számlákat, akkor jön képbe az arányosítás lehetősége, amely történhet természetes mértékegység figyelembevételével vagy bevételarányosan.

Amennyiben az étkeztetésért nem határoznak meg önálló díjat, hanem komplex díjat számolnak fel az oktatással vagy diákotthoni ellátással együtt, akkor a teljes díj teljes adómentességet élvez, aminek az is a következménye, hogy az étkeztetéshez beszerzett, tételesen elkülönített beszerzések áfa-ja egyáltalán nem vonható le.

Az áfatörvény 85. § (1) bekezdés i) pontja alapján mentes az adó alól az óvodai/diákotthoni/kollégiumi ellátás és ahhoz kapcsolódó termékértékesítés, ha bizonyos feltételek teljesülnek. A feltételek az előző cikkben vannak részletesen taglalva. Amit fontos kiemelni, hogy ha az étkeztetés nem óvodai/diákotthoni/kollégiumi ellátás része, akkor nem alkalmazható az előbb hivatkozott jogszabályhely, így az étkeztetés áfa-köteles ügylet lesz, amely esetén 27%-os adómérték alkalmazandó az értékesítésre, és teljesen levonható lesz az előzetesen felszámított áfa.

Az áfatörvény 85. § (1) bekezdés i) pontja nemcsak az oktatást, hanem az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítést is mentesíti az adó alól, ennek következtében az iskolai tankönyv- és jegyzetértékesítést is, azaz nem kell adót továbbhárítani az ügylet során.

Az áfatörvény 85. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az adó alól az a szolgáltatásnyújtás, amelyet óvodai, tanári, oktatói, nevelői tevékenységet végző – ilyen minőségében – teljesít a köz- és felsőoktatás, valamint az egyéb oktatás keretében, ideértve az előbb felsoroltakhoz kapcsolódó magánóraadást is. Az egyéb oktatás a (2) bekezdésben van definiálva. Az egyéb oktatás nem tartalmaz közvetlen megkötést a szolgáltatásnyújtó minőségére vonatkozóan, ennek következtében nem csupán nonprofit szervezetet, hanem normál – nyereségorientált – céget is megillet az adómentesség, ha köz- vagy felsőoktatás vagy egyéb oktatás keretében látják el a tevékenységüket. Mivel a törvény az oktatás minőségére helyezi hangsúlyt, nem pedig a szolgáltatásnyújtóra, ezért megállapíthatjuk, hogy aki köz- és felsőoktatásban, egyéb oktatásban működik közre – akár alvállalkozóként – annak a szolgáltatása adómentes, függetlenül attól, hogy nem ő áll közvetlenül kapcsolatban a hallgatóval.

A mentesség kapcsán el kell különíteni a nem adóalany közreműködő óraadó tanárt az áfa-alanytól, akinek mentes a tevékenysége a feltételek fennállása esetén. Nem minősül gazdasági tevékenységnek, ha az oktatást a tanár munkaviszonyban látja el, annak tevékenységével kapcsolatban sem fizetési, sem bejelentési, sem bevallási kötelezettség nem keletkezik.

Ennek analógiájára a közoktatásban dolgozó óraadó tanár munkavégzése sem keletkeztet adókötelezettséget tekintve, hogy a munkavégzés helyét, idejét, időtartamát, díjazását a megbízó maga alakítja ki.

A szerző, Molnár Péter független adótanácsadó.


Kapcsolódó cikkek

2018. szeptember 10.

Az oktatás, és az ahhoz kapcsolódó adómentességek I.

Szeptemberben sokakban merül fel kérdés, hogy előrevivő lenne tanulni valami újat. A ponthatárok meghúzása óta sokan tudják már, hogy biztosan új ismeretekkel fognak gazdagodni. A következő két cikkben nekik és az egyéb oktatásban résztvevő szereplőknek próbálok segítséget nyújtani az egyes oktatások áfabeli kezelésével.