Az USA-ban élő pókerversenyen szerzett nyeremény nem szja köteles

Szerző: Mátyás Ferenc
Dátum: 2019. február 12.
Címkék: , , ,
Rovat:
Közel 43 millió forint adóhiánynak minősülő adókülönbözet, csaknem 22,5 millió forint adóbírság és több mint 15 millió forint késedelmi pótlék volt a per tétje.

Ami a tényállást illeti, a felperes az Amerikai Egyesült Államokban élő pókerversenyeken nyereményeket szerzett.Ezen összegeket az adóhatóság önálló tevékenységből származó bevételként vonta adózás alá, mellyel szemben a nevezési díjakat költségként számolta el. Becslési eljárás folytatott le és a 2009-2010 évre forráshiányt határozott meg és 42 883 774 forint adóhiánynak minősülő adókülönbözet, 22 481 233 forint adóbírság és 15 061 580 forint késedelmi pótlék megfizetésére kötelezte a felperest.

A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes megváltoztatta az elsőfokú határozatot, a 2010-re a személyi jövedelemadó és a százalékos egészségügyi hozzájárulás adónemekben tett megállapításokat törölte. 2009-re pedig 31 696 768 forint adóhiánynak minősülő adókülönbözetet állapított meg és kötelezte a felperest ezen összeg, valamint 23 772 576 forint adóbírság és 11 262 791 forint késedelmi pótlék megfizetésére. Úgy ítélte meg, hogy a felperesnek a vizsgált időszakban forráshiánya nem keletkezett, ezért a becsléssel történő adóalap meghatározása indokolatlan.

A döntés indokolása szerint a Magyarország és az USA közötti, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményben rögzített mentesítés nem terjed ki a felperes külföldi szerencsejátékból származó jövedelmére, az egyéb jövedelemnek minősül. A felperes USA-ban szerzett nyereményei Magyarországon nem adómentesek, és ezt támasztja alá az USA adóhivatalának tájékoztatója is. A külföldi játék nem tartozik a szerencsejáték törvény hatálya alá, ezért az abból származó jövedelem a személyi jövedelemadóról szóló törvény (Szja. tv.)  szerint nem mentesül az adókötelezettség alól. A felperes által az USA-ban megszerzett nyeremény összege az Szja. tv. alapján önálló tevékenységből származónak minősül, mellyel szemben költséget lehet elszámolni. A felperes nyereményjövedelmét bevallásában nem szerepeltette, így bevételét eltitkolta, ezért az adóbírság mérséklésére nincs mód.

Az elsőfokú eljárás

A felperes keresetét a közigazgatási és munkaügyi bíróság elutasította. Egyetértett abban, hogy az USA-ban megszerzett nyeremény önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. Az Szja. tv.-ben foglalt kedvezményes szabály [76. § (4) bekezdés] csak az Szja. tv. hatálya alá tartozó, azaz Magyarországon szervezett játékokra terjed ki. A felperesnek az USA-ban megszerzett nyereménye után Magyarországon adókötelezettsége keletkezett, az USA-ban adót nem fizetett. A bíróság szerint a vitatott nyeremény az egyezmény értelmében egyéb jövedelem kategóriába tartozik, ezért Magyarországon adóztatható. Az adóbírság mérséklésére nem volt lehetőség, mert a felperes pókernyereményét az adóbevallásában nem szerepeltette, vagyis azt eltitkolta.

A felülvizsgálati kérelem tartalma

A felperes álláspontja szerint az USA-ból származó nyereményt nem lehet eltérően kezelni az Európai Unióból származótól, ezért az Szja. tv.-nek megfelelően ezek a nyeremények Magyarországon adómentesek. Nem számít ugyanis jövedelemnek a jogszerűen szervezett, az Szja. tv. 16. §-a alapján engedélyhez nem kötött sorsolásos játékból, a sorsjátékból, a játékkaszinóból, a bukmékeri rendszerű fogadásból, a lóversenyfogadásból, a bingójátékból, a kártyateremben szervezett kártyajátékból, a távszerencsejátékból valamint főszabályként az online kaszinójátékból származó nyeremény. Kiemelte. hogy az Szja. tv. [76. § (4) bekezdés] csak az első fordulatában jeleníti meg az Szja. tv.-t, ennek kiterjesztése a további fordulatokra, pontokra alaptörvény-ellenes, egyben jogszabálysértő.

Érvelése szerint az egyezmény alapján nem adóztatható Magyarországon a pókernyeremény, hiszen az egyezmény hatálya nélkül ugyanezen jogcímen megszerzett jövedelem is adómentes Magyarországon. Az USA adóhivatala által kiadott iránymutatás alapján egyértelmű, hogy a nyeremény az USA-ban adómentes a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezései szerint, és így amennyiben a nyeremény a honos országban is adómentes, akkor a jövedelem teljességgel adómentes. Mivel a felperes adómentes jövedelmeit nem köteles bevallani, ezért a bevétel eltitkolásáról ilyen jövedelem esetében nem lehet beszélni.

A Kúria megállapításai

A Kúria alaposnak találta a felülvizsgálati kérelmet. Kiemelte, hogy az élő pókerversenyen szerzett nyeremény az USA-ban nem személyi jövedelemadó-köteles. A 2009-ben hatályos Szja. tv. 76. § (1) bekezdése szerint a nyeremény esetében – ha az nem tartozik a kamatjövedelemre vonatkozó rendelkezések hatálya alá – a szerencsejátékok szervezéséről szóló törvényben meghatározott engedélyhez kötött sorsolásos játékból, az ajándéksorsolásból, valamint a fogadásból származó nyeremény címén kapott bevétel egészét jövedelemnek kell tekinteni. Csak 2016. január 11-től hatályos az Szja. tv. 76. § (4) bekezdés azon rendelkezése, amely a kártyateremben szervezett kártyajátékból származó nyereményt nem tekinti jövedelemnek, így ez a rendelkezés a 2009. adóévre nem alkalmazható.

A Kúria szerint azonban az elsődleges jogkérdés megválaszolásánál 76. § (1) bekezdése bír meghatározó jelentőséggel. Ez a bekezdés határozza meg azon nyereményeket, melyek személyijövedelemadó-kötelesek, vagyis minden olyan nyeremény, amely nem került felsorolásra itt, nem adóköteles. A (4) bekezdés csak kiegészítő rendelkezésnek minősül, mert külön nevesít olyan nyereményeket, melyek nem számítanak jövedelemnek, ezért értelemszerűen nem adókötelesek. Ez a jogszabályszerkesztés azonban nem jelenti azt, hogy a (4) bekezdésben nem szereplő nyeremények adókötelesnek tekintendők, mert az általános szabályt az (1) bekezdés rögzíti és elsődlegesen ehhez képest kell megítélni az adott nyeremény adóköteles jellegét.

Az élő pókerversenyen szerzett nyeremény nem minősül az Szja. tv.-ben meghatározott engedélyhez kötött sorsolásos játékból, az ajándék sorsolásból, valamint a fogadásból származó nyereménynek, erre tekintettel nem személyi jövedelemadó köteles.

Mindezek alapján a felperes USA-ban szerezett nyereménye sem annak megszerzési helyén, sem Magyarországon nem személyijövedelemadó-köteles, ezért az adóztatás kijátszása fel sem merül, így az egyezmény rendelkezései a jogviszony megítélése során nem relevánsak.

Mivel a felperes adóztatásának jogalapja nem áll fenn, ezért a Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte.

Az ismertetett döntés (Kúria, Kfv.VI.35.545/2017.) a Kúriai Döntések 2019/1. számában 34. szám alatt jelent meg.

Releváns jogszabályhely: 1995. évi CXVII. tv. 76. § (1), (4) bekezdés, 49/1979. (XII. 6.) MT rendelet


Kapcsolódó cikkek:


Dióhéjban a december 3-án elfogadott adócsomagról
2019. december 6.

Dióhéjban a december 3-án elfogadott adócsomagról

Bővül az online számla kötelezettség, a családi vállalatok generációváltását segítik szja-változások is, a NAV az adókijátszás visszaszorítását erősítő úgynevezett „holland levelének” szabályozása is változik – írja az RSM blogja.

Az adóreform és az azóta eltelt időszak – személyi jövedelemadó 2.
2019. december 6.

A személyi jövedelemadózás 1988. évi bevezetésekor rendkívül szűkre szabták az adóalapból vagy adóból érvényesíthető kedvezmények körét. Az elmúlt három évtized alatt új kedvezmények jelentek meg, egyes kedvezmények erodálódtak, majd eltűntek. A jelentős társadalmi-gazdasági változásokat, illetve az aktuális politikai mainstream elvárásait mindig követte a kedvezményrendszer változása is.

Többletadókat töröltek el Romániában
2019. december 4.

A román parlament szerdán módosította az adótörvénykönyvet és eltörölte január 1-jei hatállyal az üzemanyagra kivetett többletadót, valamint a részmunkaidős dolgozókra kivetett többlet társadalombiztosítási járulékot.