Bővült a fiatalok életkezdési támogatása program


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

2018. január 1- től módosultak a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény rendelkezései. A támogatás körébe az életkezdési letéti számla és a start számla tartozik, melyben a legnagyobb változás a támogatható személyek tekintetében történt.


Életkezdési és start számla

Az életkezdési letéti számla és a start számla két különböző lehetőség a fiatalok életkezdésének támogatására, azonban mégis összefüggenek egymással bizonyos tekintetben. Az életkezdési letéti számla egyfajta nyilvántartási számla a gyermek nevén, ezen kerül elhelyezésre a születést követően az (az állam által nyújtott) támogatási összeg, amely a gyermeket 18. életévének betöltése napján illeti meg. Ennek összegét a Kincstár évenként növeli az inflációnak megfelelő mértékben, egészen addig, amíg a gyermek nagykorúságát el nem éri. Az életkezdési támogatások összege után fizetett kamat mértéke 2018. évben 2,4%. Az életkezdési letéti számla megnyitása automatikus a Kincstár részéről, így azt igényelni a törvényes képviselőnek nem szükséges.

A Start számla a számlavezető által a gyermek nevén vezetett értékpapírszámla, értékpapír-letéti számla, ügyfélszámla, illetőleg bankszámla lehet a jogszabály alapján. A Start számla arra szolgál, hogy a törvényes képviselők a gyermek 18. életévének betöltéséig az állam által nyújtott életkezdési támogatás összegét az életkezdési letéti számláról a Start-értékpapírszámlára helyezzék át, amelyen már természetes személyek, illetve önkormányzatok is teljesíthetnek befizetéseket a gyermek javára. Tehát a legfőbb különbség a számlák között az, hogy az életkezdési letéti számlára befizetéseket eszközölni nem lehetséges. Azonban a Start számlára történő egyéni befizetésekre az állam évente további támogatást nyújt, ezzel is ösztönözve a hosszú távú megtakarítási szándékot.

Kiknek nyújtható a támogatás?

A jogszabály módosítása a külföldön született gyermekekre is kiterjesztette a Start számla nyitásának, valamint az életkezdési támogatás nyújtásának lehetőségét, azonban határidőhöz kötötten.

Eszerint a támogatás, valamint a Start számla nyitásának lehetősége együttesen kizárólag a 2005. december 31. napja után született belföldi gyermek és a 2017. június 30. napja után született külföldi gyermek esetében jár. Emellett a Start számla (támogatás nélkül) megnyitható a 2006. január 1. napja előtt született belföldi gyermek és a 2017. július 1. napja előtt született külföldi gyermek javára történő befizetések kezelésére.

Fontos kérdés azonban ebben a tekintetben, hogy ki minősül külföldi gyermeknek. A törvénymódosítás a következő képen rendelkezik erről.

Külföldi gyermeknek minősül a Magyarország területén kívül élő:

a) a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv által anyakönyvezett magyar állampolgár 18. életévének betöltése napjáig,

b) olyan nem magyar állampolgárságú személy a 18. életéve betöltésének napjáig, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott Magyar igazolvánnyal rendelkezik, feltéve, hogy a lakóhelye szerinti szomszédos állam joga szerint a magyar állampolgárság felvétele a lakóhelye szerinti szomszédos állam állampolgárságától való megfosztással jár.

A külföldi gyermekek esetében a támogatásra vonatkozó szabályozás azonban eltér a fentiektől abban a tekintetben, hogy nem automatikus annak kiutalása. Így a 2017. június 30. napját követően született Magyarország területén kívül élő magyar állampolgár vagy Magyar igazolvánnyal rendelkező gyermek részére az életkezdési támogatás összegét kérelem útján meg kell igényelnie a törvényes képviselőnek.

[htmlbox akr]

 

A Start számlára történő befizetés előnyei

A Start számla a gyermek 18. életévének betöltéséig egészíthető ki például a szülők, nagyszülők által, amelyre minden egyes befizetés után újabb állami támogatás érkezik, a naptári évben befizetett összeg 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb 6 ezer forint összegben.

Amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, abban az esetben a naptári évben befizetett összeg 20 százalékának megfelelő, de legfeljebb évi 12 ezer forint összegben érkezik számára támogatás. Ezen felül a nevelésbe vett gyermek a természetes személy befizetésétől függetlenül évi 12 ezer forint összegű külön támogatásra jogosult.

A fenti támogatásokat minden évben a számlavezető igényli meg a naptári évet követő március első munkanapjáig.

Az előzőeken kívül további pozitívuma, hogy az életkezdési támogatás összege, valamint a számlán jóváírt összes befizetés és kamat automatikusan Babakötvénybe kerül befektetésre, amelyhez állami garancia tartozik, ennél fogva hosszú távon is biztonságos befektetésnek minősíthető. Ezen túl a számlavezetésre és a megbízások teljesítésére a Kincstár díjat nem számol fel, továbbá a gyermek 18. életévének betöltéséig összegyűlt megtakarítási összeg minden adó, járulék és illeték alól mentes.

[htmlbox pp_termekek]

 

Mikor vehető fel a támogatás?

Ez év január 1- ig a 18. életévét betöltött fiatal felnőtt kizárólag a jogszabály szerinti meghatározott célokra fordíthatta a támogatás összegét, amelyek a következők voltak:

a) tanulmányok;

b) lakhatás;

c) pályakezdés;

d) gyermekvállalás feltételeinek megteremtése;

e) jogszabályban meghatározott más cél.

A jelenlegi szabályozás nem tartalmaz ilyen megkötéseket, ennél fogva a kifizetést (célhoz kötöttség nélkül) az alábbi két esetben lehet kérni:

a) a fiatal felnőtt 18. életévének betöltése napjától, de legkorábban a Start-számla megnyitását követő harmadik év elteltétől, valamint

b) a gyermek vagy a fiatal felnőtt halála esetén az örökös az öröklési bizonyítvány vagy a hagyatéki határozat – feltéve, ha az a nemzetközi magánjog szabályai szerint Magyarországon joghatást fejt ki – jogerőre emelkedését követően kérheti.

A fiatal felnőtt az életkezdési letéti számlán lévő összeg átvételére 23. életévének betöltése napjáig jogosult.Kapcsolódó cikkek

2022. május 20.

800 éves az Aranybulla – Megszületik a kiváltságlevél (4. rész)

Sok minden ismert az Aranybulláról, de nem kevés a bizonytalanság sem a kibocsátásával, hatásaival, utóéletével, megítélésével kapcsolatban. A kiváltságlevél szövege fennmaradt, de az talán kevésbé ismert, hogy mit jelentettek az egyes rendelkezések. Az értelmezést fordítási hibák is nehezítették.