Digitalizálódó áfa az Európai Unióban (2. rész)


2028-tól megszűnik az összesítő jelentés, mert az adóalanyoknak át kell állniuk az elektronikus számlázásra közösségi viszonylatban. Most e változás ma ismert részleteit ismertetjük.

Jelenleg 45 napos határidő áll az adóalanyok rendelkezésére, hogy az adóköteles közösségen belüli ügyleteikről számlát állítsanak ki. Ez a határidő 2028. január elsejétől 2 napra fog csökkenni, és a számlázás át fog terelődni elektronikus csatornára. Ennek érdekében a Direktíva módosításra kerül, olyan módon, hogy a papír alapú számlák nem fognak egyenjogú státuszt élvezni az elektronikus számlákkal 2028-tól. Fontos kihangsúlyozni, hogy a kötelező elektronikus számlázás 2028-tól csak közösségi viszonylatra fog vonatkozni, belföldi viszonylatban nem lesz kötelező, az erről szóló döntés tagállami hatáskörben marad. Azonban az Európai Bizottság 2024-től visszavonja azt a követelményt, hogy az elektronikus számlázás belföldi viszonylatban történő kötelezővé tételéhez a Bizottság előzetes engedélye szükséges, így megnyílik a lehetőség, hogy ezen a területen is érdemi változások történjenek.

Az alábbiakban nézzük meg milyen követelmények lesznek érvényesek az elektronikus számlákra. Ahogy említettem a teljesen papír alapú számlák, de még a PDF-s számlák sem lesznek elfogadhatóak, helyettük például strukturált formátumú XML, UBL, PDF/A3 stb. lesz a követelmény. Már az is tudható, hogy új kötelező elemek is lesznek a számlákon, illetve számlát nem csupán az adóalanyok, de megbízott képviselőik is kiállíthatnak. Az is már ismert, hogy nem lesznek olyan előengedélyezési modellek, mint amilyeneket Lengyelország és Olaszország vezet majd be 2025-től. Az előengedélyezési eljárás úgy fog működni a gyakorlatban a hivatkozott két országban, hogy a szállító a kiállított számláját előzetesen megküldi az adóhatóságnak, vagy annak megbízottjának, és amennyiben engedélyt kap rá, elküldheti a megrendelőjének. Az elektronikus számláknak meg kell felelniük az idevágó közösségi standardoknak, illetve az Európai Parlament és Tanács 2014/55/EU számú irányelvében meghatározott szintaxisainak, amelyek ma még csak a közbeszerzések esetén keletkező számlákra vonatkoznak.

Ezek után nézzük meg a kiállított számlákra vonatkozó új kötelező tartalmi elemeket. Abban az esetben, ha helyesbítő számla kiállítására kerül sor, akkor annak tartalmaznia kell a helyesbített számla sorszámát. A szállító IBAN-számlaszámát, ahova a megrendelés ellenértékét utalni köteles a megrendelő. Abban az esetben, ha a szállítónak az IBAN-számlaszáma nem elérhető, akkor is lehet számlát kiállítani, azonban olyan egyértelmű azonosítót kell tartalmaznia a számlának, ami alapján beazonosítható a jóváírandó számla. Harmadsorban szintén kötelező tartalmi eleme lesz a számlának a fizetési határidő, ameddig az ellenértéket a megrendelő teljesíteni köteles. Amennyiben részletfizetésben állapodnak meg a felek, akkor a számlának szintén tartalmaznia kell a kialkudott egyes részletek összegét, illetve azok legvégső esedékességét.

A szerző, Molnár Péter független adótanácsadó.


Kapcsolódó cikkek

2023. június 26.

Digitalizálódó áfa az Európai Unióban (1. rész)

Az Európai Bizottság tervei három pilléren nyugszanak. Egyrészt még több területen válik elérhetővé az egyablakos ügyintézés, másodsorban egyre jobban teret fog nyerni az ügyletek valós idejű jelentése, harmadrészben érdemi változások várhatóak az elektronikus piacterek működésének szabályozásában.