Elektromos járművekhez kapcsolódó áfalevonás (I. rész)


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Környezetvédelmi okokból egyre több vállalkozás dönt elektromos járművek beszerzése mellett. Gyakori azonban a bizonytalanság a tekintetben, hogy a jármű beszerzésével és az elektromos töltéssel kapcsolatos áfát levonhatják-e. 

Elektromos jármű beszerzése 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 124. § (1) bekezdés d)-g) pontjai egyes járművek tekintetében kizárják az áfa levonását (hacsak a 125. §-ban megjelölt kivételek valamelyike nem áll fenn). Az említett rendelkezések értelmében a 120. § és 121. §-tól függetlenül nem vonható le:

  1. d) a személygépkocsit (ide nem értve a halottszállító személygépkocsit) terhelő előzetesen felszámított adó;
  2. e) a 125 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpárt (vtsz. 8711-ből) terhelő előzetesen felszámított adó;
  3. f) a jachtot (vtsz. 8903) terhelő előzetesen felszámított adó;
  4. g) az f) pontban nem említett egyéb víziközlekedési eszközt (vtsz. 8903) terhelő előzetesen felszámított adó, feltéve, hogy az sport- vagy szórakozási cél elérésére alkalmas.

A fenti kategóriákba nem sorolható járművek beszerzési áfája az általános szabályok szerint helyezhető levonásba, a levonásra jogosító tevékenységhez történő használat, hasznosítás arányában (Áfa tv. 120-121. és 123. §).

Elektromos személygépkocsi

Az Áfa tv. nem ad külön fogalommeghatározást a személygépkocsira, a 124. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az áfa rendszerében a 8703 vámtarifaszám alá tartozó járművek tekintendőek személygépkocsinak.

Az Áfa tv. 257/I. §-a kimondja, hogy a hivatkozással meghatározott termékek és szolgáltatások vonatkozásában a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2017. október 12-i (EU) 2017/1925 bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 2017/1925 rendelet) 2018. január 1-jei állapota szerinti áruazonosító számot (vámtarifaszám) és a TESZOR’15 2018. év január 1. napján érvényes besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni. A vámtarifaszám és besorolási rend ezt követő (időközi) változása az adókötelezettséget nem változtatja meg.

Az áfa tekintetében irreleváns, hogy más jogszabályok (például a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVIII. törvény) milyen definíciót adnak a személygépkocsira, kizárólag a vtsz-besorolás mérvadó.

A tarifális meghatározás alapján személygépkocsinak minősül az elsősorban személyszállításra tervezett olyan gépkocsi és más gépjármű, amely – a vezetőt is beleértve – legfeljebb 9 személy szállítására alkalmas (a 10 vagy több személy szállítására alkalmas gépjárművek már a vtsz. 8702 alá tartoznak), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is. E körbe tartoznak egyebek közt az elektromos motorral (is) működő, az említett feltételeknek megfelelő járművek is. Lényeges megjegyezni, hogy a vtsz-besorolás alapján személygépkocsinak minősülhet forgalmi engedéllyel nem rendelkező jármű (pl. golfautó) is.

Amennyiben tehát egy jármű a 8703 vtsz. alá tartozik, akkor az áfa rendszerében személygépkocsinak minősül, következésképpen a beszerzését terhelő előzetesen felszámított áfa nem helyezhető levonásba.

Az Áfa tv. 125. §-ában meghatározott kivételek értelmében mindazonáltal levonható az áfa akkor, ha továbbértékesítési céllal, (egészben vagy túlnyomó részben) taxiszolgáltatás nyújtásához vagy (egészben vagy túlnyomó részben) bérbeadási céllal vásárolta a személygépkocsit a vállalkozás.

Megjegyzendő, hogy az Áfa tv. 126. § (2) bekezdése értelmében a 125. § alkalmazásában túlnyomó rész alatt az adólevonási jog korlátozása alóli mentesülés feltételeinek – egy ésszerűen megállapított időtartam átlagában – legalább 90 százalékos teljesülése értendő.

Elektromos motorkerékpár

Az Áfa tv. 124. § (1) bekezdés e) pontja értelmében nem helyezhető levonásba a 125 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpárt (vtsz. 8711-ből) terhelő előzetesen felszámított adó.

A 8711 vámtarifaszám alá a “Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), és kerékpár segéd motorral felszerelve, oldalkocsival is; oldalkocsi” tartozik.

Akárcsak a személygépkocsinál, itt is a vtsz-besorolás a mérvadó. A 8711 vámtarifaszám alá tartoznak egyes négykerekű járművek is, például a mopedautók és a quadok. Ezek, még ha a kereskedelmi megnevezésük tartalmazza is az „autó” kifejezést, az áfa rendszerében nem személygépkocsinak minősülnek.

A motorkerékpárokra vonatkozóan az Áfa tv. nem általános jelleggel határoz meg levonási tilalmat, hanem csak a 125 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpárok tekintetében. Elektromos motorkerékpárnál azonban a hengerűrtartalom nem értelmezhető, ezért elektromos motorkerékpár (ideértve a mopedautót, quadot stb. is) beszerzése esetén a főszabály szerint, az Áfa tv. 120-121. és 123. §-ában leírtaknak megfelelően lehet levonni az áfát.

Elektromos kerékpár

A 8712 vámtarifaszám alá tartozó kerékpárok beszerzésére nem vonatkozik levonási tilalom, ezért elektromos kerékpár beszerzésére az adólevonás általános szabályai alkalmazandóak.

Mivel a magánszemélyek használatába adott céges kerékpárra 2022-től kedvező adózási szabályok vonatkoznak a személyi jövedelemadó és a társasági adó terén, figyelmet érdemel, hogy a munkába járáshoz (vagy a munkavállalók szabadidős céljaira) biztosított kerékpár áfája nem vonható le. Ha viszont a kerékpár használata a vállalkozás adóköteles gazdasági tevékenysége érdekében történik (például biciklis futárcégnél a futárok munkaeszköze), akkor – az egyéb jogszabályi feltételek teljesülése esetén – lehetőség van az áfa levonására. Vegyes használat esetén pedig az adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységnek betudható arányban vonható le az általános forgalmi adó.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 23.

eÁFA: duplázódik az adatszolgáltatási hiba büntetésének felső határa

A NAV eÁFA rendszerében július 1-jétől elérhető az önellenőrzés funkció, míg adatszolgáltatási hibák esetén augusztus 1-jétől a mulasztási bírság felső határa megduplázódik. A PwC közleménye az eÁFA bevezetésének tapasztalatairól, kihívásairól, valamint a rendszer fejlesztésének további elemeiről.