Így kell meghatározni a tényleges főtevékenységet


A NAV iránymutatást tett közzé arról, hogyan kell meghatározni a tényleges főtevékenységet.

A veszélyhelyzeti szabályok[1] alapján a 2020. novembertől 2021. májusig tartó időszak hónapjaira adókedvezmény jár bizonyos ágazatokban a szociális hozzájárulási adó, a kisvállalati adó, valamint a szakképzési és rehabilitációs hozzájárulás adónemekben azoknak, akik a Korm. rendelet szerinti felsorolásban szereplő tevékenységet tényleges főtevékenységként végzik.[2]

Tényleges főtevékenység az a tevékenység, amelyből az adózónak a Korm. rendelet hatálybalépését, azaz 2020. november 11-ét megelőző 6 hónapban a legtöbb bevétele, de legalább a bevételének 30 százaléka származott[3].

A tényleges főtevékenység szerinti bevétel meghatározásakor nem kell figyelembe venni a nem vállalkozási jellegű bevételeket (mint például a támogatásokat), mivel azok nem kapcsolhatók közvetlenül a TEÁOR szerinti tevékenységhez. A költségek fedezetére kapott támogatásokat szintén figyelmen kívül lehet hagyni a bevétel meghatározásakor.

A tényleges főtevékenység szerinti bevétel tehát megállapítható a nettó árbevétel alapulvételével.

(nav.gov.hu)

 

 


[1] A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet).

[2] A kedvezményezett tevékenységeket a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése tartalmazza.

[3] Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés.Kapcsolódó cikkek

2020. június 29.

A veszélyhelyzet elmúlt, de mi maradt az adóváltozásokból?

Mások mellett a jogbiztonság követelménye is megkívánja, hogy a veszélyhelyzet alatt hozott, törvényeket módosító rendeletek szabályainak továbbéléséről jogszabályt alkossanak. Elengedhetetlen volt ezért, hogy törvénymódosításokkal is „szentesítsék” és ezzel az adótörvényekbe maradandóan beépítsék a veszélyhelyzetet követően is fennmaradó változásokat. Ebből szemezgetünk.