Ingatlan felújítását terhelő áfa levonása adómentes bérbeadás esetén


Egy belföldi áfaalany társaság fel kívánja újítani a tulajdonát képező, a 2022-es évben adóköteles bérbeadás céljából hasznosított ingatlant. A felújításra irányuló beruházást 2023-ban fogja befejezni és ráaktiválni az ingatlanra. A 2023-as évtől az ingatlan-bérbeadási tevékenységet az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) általános szabályai szerint kívánja végezni, vagyis adómentességet fog alkalmazni. Kérdésként merül fel, hogy jogosult-e a társaság levonásba helyezni az ingatlan felújítását terhelő áfát, valamint az ingatlan felújítása mint értéknövelő beruházás kapcsán felmerülhet-e az Áfa tv. 135. §-ának alkalmazása? Kérdés és válasz az Adó szaklapból.

A társaság az Áfa tv. 120. §-a alapján nem helyezheti levonásba a felújítás elvégzése érdekében a 2022. évben megvalósított beszerzéseket terhelő előzetesen felszámított adót, tekintettel arra, hogy a 2022-es évben – vagyis abban az időszakban, amikor még az ingatlan-bérbeadási tevékenységet adókötelesen végezte – még nem kezdte meg a felújítás, illetve a felújításra irányuló beruházás hasznosítását, a 2023-as évtől pedig már adómentesen végzi majd az ingatlan-bérbeadást, vagyis az ingatlant és a felújításra irányuló beruházást már nem adóköteles, illetve nem adólevonásra jogosító tevékenység érdekében használja, hasznosítja.

A társaság által az ingatlanon mint tárgyi eszközön elvégzett felújítás, illetve értéknövelő beruházás esetében az Áfa tv. 135. §-ában foglalt, a tárgyi eszközre vonatkozó speciális szabályokat megfelelően alkalmazni kell. Ebből következően a 240 hónapos „figyelési időszakot” a beruházás 2023-ban megvalósuló rendeltetésszerű használatbavételétől kell számítani, és a beruházást terhelő előzetesen felszámított adó utólagos kiigazítását először a 2024-es évben kell elvégezni, tekintettel arra, hogy ez utóbbi év minősül az első olyan naptári évnek, amelynek teljes tartamában a beruházás az adózó rendeltetésszerű használatában van.

A társaság a felújítás, illetve beruházás megvalósítását terhelő, a kivitelezők által kibocsátott számlákon szereplő áfát nem helyezheti levonásba, vagyis az Áfa tv. 135. §-a szerinti kiigazítás elvégzése csak akkor merülhet fel, ha az adózó az áfát mégis levonta, vagy nem vonta le, de a 2024-es évtől vagy a figyelési időszakon belül valamelyik későbbi évtől ismét adókötelezettséget választ. (2022. augusztus 25.)

Hivatkozott jogszabályhelyek:

Áfa tv. 120. §

– Áfa tv. 135. §


Kapcsolódó cikkek

2023. február 3.

IFRS és a nyereségadók

A pénzügyi kimutatásait az IFRS előírásai alapján összeállító társaságoknak az IAS 12 standard előírásait kell alkalmazni valamennyi nyereség jellegű adó esetében. Az adóhatásokkal szembeni tárgyidőszaki és jövőbeni elszámolásra az IFRS a magyar szabályoktól eltérő, speciális szabályokat alkalmaz függetlenül attól, hogy külföldi, vagy belföldi adókról van szó! Az RSM Hungary szakértőjének cikke.