Köztartozással nem kapnak pénzt az alvállalkozók a közbeszerzési eljárásban


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az APEH részletes tájékoztatóban hívja fel a figyelmet, hogy március elsején hatályba lépnek a közbeszerzési eljárásban érintett vállalkozókra vonatkozó szigorúbb felelősségi szabályok. Százezer forint feletti kifizetés csak annak az alvállalkozónak teljesíthető, aki 15 napnál nem régebbi nullás igazolással igazolja, hogy nincs köztartozása.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának értelmében a közbeszerzéseknél 2008. március 1-jétől új felelősségi szabályok lépnek hatályba a közpénzek védelme érdekében.

A nyertes ajánlattevő és az alvállalkozók, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján havonta nettó módon, azaz forgalmi adót nem tartalmazó 100 ezer Ft-ot meghaladó kifizetés csak akkor teljesíthető, ha a kifizetést megelőzően a jogosult bemutat, átad vagy megküld egy 15 napnál nem régebbi adóigazolást a fizetésre kötelezett vállalkozónak. A felelősség a vállalkozói lánc minden pontján fennáll, ahol közpénzből fizetnek.

Tájékoztatási kötelezettség

A közbeszerzések közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződésnél a vállalkozó köteles tájékoztatni az alvállalkozót arról, hogy a szerződés és a kifizetés a közbeszerzési felelősségi szabály (Art. 36/A. §) hatálya alá esik. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása kiemelt szankcióval jár: a vállalkozó kifizetésenként a kifizetés összegének 20%-áig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Egyetemleges felelősség

Amennyiben az alvállalkozó a kifizetés előtt nem tud nullás együttes adóigazolást bemutatni, azaz tartozása van, a vállalkozó az adóhatóság intézkedéséig visszatartja a kifizetést az igazolásban feltüntetett köztartozás erejéig. Amennyiben ezt nem teszi, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozó köztartozásáért. Ha az adóigazolás tartozást mutat, az adóhatóság a végrehajtás szabályai szerint a végrehajtási jegyzőkönyv kiállításával és megküldésével haladéktalanul intézkedik a követelés lefoglalásáról. A vállalkozó a követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól.

Az igazolás tartalma

Az eljárás során megkövetelt adóigazolás egy nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás. Az együttes igazolás tartalmazza mind az állami adóhatóságnál, mind a vámhatóságnál fennálló köztartozás fennállását vagy annak hiányát. Az igazolás iránti kérelmet elegendő az állami adóhatóságnál előterjeszteni, ezután az adóhatóság megkeresi a vámhatóságot és beszerzi az igazolás kiállításához szükséges adatokat. A közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt adóigazolás iránti kérelem tartalmazza a kifizetést teljesítő adózó nevét (elnevezését), székhelyét (címét) és adóazonosító számát.
Az igazolás iránti kérelem elektronikus úton is beszerezhető. A kérelem illetékmentesen terjeszthető elő, és az adóhatóság 8 napon belül köteles kiadni az igazolást.

Forrás: APEH


Kapcsolódó cikkek

2024. július 23.

eÁFA: duplázódik az adatszolgáltatási hiba büntetésének felső határa

A NAV eÁFA rendszerében július 1-jétől elérhető az önellenőrzés funkció, míg adatszolgáltatási hibák esetén augusztus 1-jétől a mulasztási bírság felső határa megduplázódik. A PwC közleménye az eÁFA bevezetésének tapasztalatairól, kihívásairól, valamint a rendszer fejlesztésének további elemeiről.