Számíthatunk néhány adóváltozásra


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Adómódosítás helyett költségvetés megalapozásáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a pénzügyminisztérium, amelybe azonban néhány, eredetileg tervezett adózási változtatást átmentettek. Közben kiderült, hogy mégis lesz adócsomag is.

Köztartozásmentes adózói adatbázis
A jelenlegi tervek szerint a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a nyertes ajánlattevő és az alvállalkozók közötti minden szerződés, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződés alapján történő, havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az alvállalkozónak – visszatartási kötelezettség nélkül – csak akkor fizethet majd, ha az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld egy 30 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolást, vagy az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel az újonnan bevezetendő úgynevezett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Ennek lényege, hogy az a vállalkozás, amely ebben szerepelne, annak nem kell külön együttes adóigazolást kérnie, részére azonnal fizethetnek. Annak az érintett vállalkozásnak, amelyik nem szerepel a nullás adatbázisban, vagyis köztartozása van, annak továbbra is igazolást kell bemutatnia. (pl. felkerülhet a listára, akinek sem az állami adóhatóságnál, sem a vámhatóságnál nincs nettó módon számított adótartozása, nem áll csőd-, illetve felszámolási eljárás alatt stb.).

A köztartozásmentes adózói adatbázis tehát az APEH honlapján közzétett lista lesz, amely azokat az adózókat tartalmazza amelyeknek a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozásuk, köztartozásuk; nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozásuk; nyilatkozatuk alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek/tettek; nem kezdeményeztek ellenük felszámolást, illetve adószámukat nem függesztették fel; nem állnak csőd- vagy felszámolási eljárás, illetőleg végelszámolás alatt; csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása; végezetül nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek sem.

Újdonság a tavaly elfogadott eredeti rendelkezésekhez képest, hogy a kifizetések értékhatára 100 ezerről forintról 200 ezer forintra felemelkedett. Elegendő 30 napos igazolást bemutatni, amely minden kifizetőnél felhasználható. Kiterjed ugyanakkor a szabály a faktoring és az engedményezési szerződésekre is, ugyanis ezekkel a konstrukciókkal a felelősségi szabály megkerülhető.

Az átmeneti rendelkezésekben szerepel, hogy az együttes adóigazolás és a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplő tartozásadatok a környezetvédelmi termékdíjakat halasztottan, csak 2010-től tartalmazzák, mert a vámhatóság elektronikusan még nem tudja automatizáltan legyűjteni ezeket az adatokat. Az adatbázisba történő felvételt 2009. január 1-jétől lehet majd kérni, a listát pedig február 10-én teszi közzé először az adóhatóság.

Elektronikus igazolások
Bővül az elektronikusan intézhető adóügyek köre, így elektronikus úton lesz lehetőség a végrehajtás során teljesítendő fizetési kötelezettségek teljesítésére, a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel iránti kérelmek, az illetőségigazolás, valamint a jövedelemigazolás intézésére, illetve – külön rendeletben meghatározott körben és feltételek mellett – lehetővé válik majd a telefonos ügyintézés is.

Járulékváltozások
A közteheralapok egységesítése érdekében a szakképzési hozzájárulás és a munkaadói járulék alapját a társadalombiztosítási járulékalap képezi a jövőben. Ezzel jelentősen egyszerűsödik a foglalkoztatók járulékfizetése, hiszen egyazon összeg után fizetnek majd társadalombiztosítási járulékot, munkaadói járulékot és szakképzési hozzájárulást. Ezen felül a javaslat tartalmaz egy módosító rendelkezést annak érdekében, hogy szakképzési hozzájárulást az egyéni vállalkozónak saját maga után továbbra se kelljen fizetnie.

A kiegészítő tevékenységet folytató (nyugdíjas) vállalkozók, valamint a nagykorú eltartottak által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi 4350 forintról 4500 Ft-ra emelkedik, amelynek napi összege 150 Ft. A kiegészítő tevékenységet folytató (nyugdíjas) vállalkozónak pedig az egészségügyi szolgáltatási járulékot akkor is csak egyszer kell majd megfizetnie, ha több vállalkozásban is személyesen közreműködő.

Számviteli újdonságok
A költségvetés megalapozásáról szóló módosítás – az Európai Unió vonatkozó rendeletének (1725/2003/EC) 2008. október 15-én elfogadott, az IAS 39 standard módosításának befogadására irányuló módosításával összhangban – lehetővé teszi, hogy a valós értéken történő értékelést alkalmazó vállalkozások az eredetileg kereskedési célú kategóriában sorolt pénzügyi eszközeiket átsorolják más kategóriába, amennyiben a rendkívüli körülmények miatt azok tartásának szándéka megváltozott. Így az átsorolt eszközöket nem kell valós értéken (piaci értéken) értékelni, azokra alkalmazható a bekerülési értéken történő értékelés szabálya és ha a piaci érték csökkenése nem tartós tendencián alapul, akkor az adott pénzügyi instrumentumokat nem kell leértékelni.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 25.

A magyarok több mint háromnegyede rendszeresen adományoz

A magyarok több mint háromnegyede rendszeresen adományoz, csaknem egyharmaduk fél évente, 17 százalékuk havonta egyszer jótékonykodik – mondta a Visa Magyarországért felelős területi vezetője hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.

2023. szeptember 25.

A Booking-botrány mélyére ás a Gazdasági Versenyhivatal

Még korántsem került pont a Booking-ügy végére. A Gazdasági Versenyhivatal augusztus 24-én indította el gyorsított ágazati vizsgálatát az online szálláshelyfoglalás és a szálláshely-szolgáltatás hazai piacán. A vizsgálati jelentéstervezet elkészítésének eredeti határideje 2023. szeptember 24-én járt volna le, de a hatóság ezt egy hónappal meghosszabbította, mivel a piaci folyamatok teljes feltárásához és értékeléséhez további időre van szükség.