Tárgyi eszköz az áfában (IV. rész)


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést.

Tárgyi eszközhöz kapcsolódó áfa-levonási szabályok (folytatás)

Nézzünk most néhány példát a cikksorozatunk előző részében leírt, figyelési időszakban megvalósított korrekcióra! 

1. példa 

Egy nyelviskola áfás és adómentes oktatási tevékenységet is végez. 2020 decemberében vásárolt egy számítógépet 370 eFt + 100 eFt áfa értékben, amelyet mindkét tevékenységéhez használni kíván. Az aktiválásra 2021 februárjában került sor. Az előzetesen felszámított áfa megosztására az adóalany az Áfa tv. 5. számú melléklete szerinti bevételalapú arányosítás módszerét alkalmazza.

A figyelési idő ingó esetében 60 hónap, azonban figyelni kell arra, hogy ez a rendeltetésszerű használatbavételtől indul. Jelen esetben az aktiválás 2021 februárjában történt meg, ezért a figyelési idő 2021 februárjától 2026 januárjáig tart.

Az áfa levonása és korrekciója a következőképpen alakul:

2020: A beszerzés évében még csak az általános szabályok szerinti megosztási kötelezettség keletkezik, az Áfa tv. 135. §-a szerinti utólagos kiigazítás még nem merül fel. A 2020-ban alkalmazott végleges levonási hányados 70%, ezért a levont áfa (100 eFt*0,7=) 70 eFt. Ez lesz a későbbiekben a kiigazítás bázisa. A figyelési idő még nem kezdődik meg, mivel az eszköz rendeltetésszerű használatbavétele nem történt meg 2020-ban.

2021: A figyelési idő 2021. februárjában, az aktiváláskor kezdődik meg. Mivel az eszköz nincs a naptári év teljes időtartamában az adóalany rendeltetésszerű használatában, az Áfa tv. 135. §-a szerinti korrekciós kötelezettség 2021-ben sem merül fel.

2022: Az eszköz egész évben az adóalany használatában van, ezért ez az utólagos korrekció első éve. A 2022-es végleges levonási arány 65%. A levonható áfa a 2022-es levonási hányaddal számítva (100 eFt*0,65=) 65 eFt. A bázisévhez viszonyított különbség (65 eFt – 70 eFt=) -5 eFt, ami abszolút értékben kifejezve nem éri el a 10 000 forintnak megfelelő pénzösszeget, ezért nem szükséges a kiigazítást elvégezni 2022. utolsó adómegállapítási időszakában.

2023: Az eszköz egész évben az adóalany használatában van. A 2023-as arányszám 85%. A levonható áfa ezzel számolva (100 eFt*0,85=) 85 eFt. A bázisévhez viszonyított különbség (85 eFt – 70 eFt=) 15 eFt. Ez eléri a 10 000 forintot, ezért az előzetesen felszámított adó összegének 1/5-ére vonatkozóan utólagos kiigazításnak van helye: 2023 utolsó adómegállapítási időszakában az adóalany  pótlólagos levonási joggal élhet, [100 eFt/5*(0,85-0,7)=] 3 eFt összeg tekintetében.

2024: Az eszköz egész évben az adóalany használatában van. A 2024-es arányszám 50%. A levonható áfa ezzel számolva (100 eFt*0,5=) 50 eFt. A bázisévhez viszonyított különbség (50 eFt – 70 eFt=) -20 eFt. Ez abszolút értékben eléri a 10 000 forintot, ezért el kell végezni a korrekciót: 2024 utolsó adómegállapítási időszakában az adóalanynak [100 eFt/5*|0,5-0,7|=] 4 eFt pótlólagos adófizetési kötelezettsége keletkezik.

2025: Az eszköz egész évben az adóalany használatában van. A 2025-ös arányszám 75%. A levonható áfa ezzel számolva (100 eFt*0,75=) 75 eFt. A bázisévhez viszonyított különbség (75 eFt – 70 eFt=) 5 eFt. Ez nem éri el a 10 000 forintot, ezért nem szükséges a kiigazítást elvégezni 2025. utolsó adómegállapítási időszakában.

2026: A figyelési időszak utolsó éve. A 2026-os arányszám 68%. A levonható áfa ezzel számolva (100 eFt*0,68=) 68 eFt. A bázisévhez viszonyított különbség (68 eFt – 70 eFt=) -2 eFt. Ez abszolút értékben nem éri el a 10 000 forintot, ezért nem szükséges a kiigazítást elvégezni 2026. utolsó adómegállapítási időszakában.

2027: A figyelési idő már letelt 2026-ban, ezért függetlenül a 2027-es arányszámtól, 2027 utolsó adómegállapítási időszakában már nincs helye utólagos korrekció elszámolásának.

tárgyi eszköz2. példa: 

Az adóköteles és adómentes tevékenységet is folytató Apportáló Kft. 2018 júliusában beszerzett és 2018 augusztusában használatba vett ingatlant apportál a Fogadó Kft-be 2021. április 30-án. A figyelési idő 2018 augusztusától 2038 júliusáig tart. A beszerzést terhelő előzetesen felszámított áfa 10.000 eFt volt, a 2018. évi végleges levonási hányad 80%, a kiigazítás bázisa tehát (10.000 eFt * 0,8=) 8.000 eFt. A Fogadó Kft. az ingatlant változatlanul tárgyi eszközként használja.

Az Áfa tv. 135. § (4) bekezdése értelmében úgy kell tekinteni, hogy a tárgyi eszközt a szerzés évében mind az apportáló, mind az apportot fogadó adóalany a naptári év teljes időtartamában használta azzal, hogy a számítást időarányosan kell elvégezni. 2021-re vonatkozóan tehát mind az Apportáló, mind a Fogadó Kft-nek meg kell vizsgálnia, hogy keletkezik-e kiigazítási kötelezettsége, és ha igen, a korrekciót időarányosan kell végrehajtani.

Az Apportáló Kft. levonási arányszáma 2021-ben 77%, a levonható áfa ezzel számolva (10.000 eFt * 0,77=) 7.700 eFt. A bázisévhez viszonyított különbség -300 eFt, ami abszolút értékben meghaladja a 10 000 forintos minimumértéket, az ingatlan tárgyi eszközre jutó előzetesen felszámított adó összege 1/20-ának időarányos részére ezért el kell végezni a kiigazítást. 2021. január 1-től április 30-ig 120 nap telt el, a korrekció összege tehát [10.000/20*(0,77-0,8)*120/365=] -5 eFt, az Apportáló Kft.-nek tehát 5 eFt-ot kell pótlólag megfizetendő áfaként beállítania a 2021. évi utolsó adómegállapítási időszakról benyújtott bevallásába.

A Fogadó Kft.-nél a 2021-es levonási hányados 82%, a levonható áfa ezzel számolva (10.000 eFt * 0,82=) 8.200 eFt. A bázisévhez viszonyított különbség 200 eFt, ami meghaladja a 10 000 forintos minimumértéket, az előzetesen felszámított adó 1/20-ának időarányos részére ezért el kell végezni a kiigazítást. 2021. május 1-től december 31-ig 245 nap van, a korrekció összege tehát [10.000/20*(0,82-0,8)*245/365=] 7 eFt, ezt az összeget érvényesítheti tehát a Fogadó Kft. pótlólag levonható áfaként a 2021. évi utolsó adómegállapítási időszakról benyújtott bevallásában.


Kapcsolódó cikkek

2021. április 14.

Tárgyi eszköz az áfában (III. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést.
2021. április 9.

Tárgyi eszköz az áfában (II. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést.
2021. április 1.

Tárgyi eszköz az áfában (I. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést.