dr. Németh Szilvia cikkei


dr. Németh Szilvia  |  2022. április 28. Adó

Az Áfa tv. 58. § alá tartozó ügyletek kezelése (I. rész)

Időszakos/időszaki elszámolás, határozott időre szóló elszámolás, elszámolási időszakhoz kötött teljesítések, részletfizetés, folyamatos teljesítésű ügyletek – az Áfa tv. 58. §-ának hatálya alá tartozó esetköröknek már a megnevezése körül is sok a bizonytalanság, magának a teljesítési időpontnak a meghatározása pedig még több fejtörést okoz a mindennapi jogalkalmazás során, nem is szólva arról, hogy a teljesítés dátuma nem mindig esik egybe az adómegállapítás időpontjával. Cikksorozatunk az Áfa tv. 58. §-ához kapcsolódó kérdések megválaszolásához ad segítséget. 

dr. Németh Szilvia  |  2022. április 4. Adó

Céges kerékpárjuttatás adózása (II. rész)

Társasági adó 2022. január 1-jétől a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) rendszerébe is kedvező szabályokat iktatott be a jogalkotó a céges kerékpár juttatásához kapcsolódóan.A vállalkozási tevékenység érdekében felmerültként elismert költségek közé bekerült ugyanis az adózó által a vele munkaviszonyban álló magánszemély, illetve vezető tisztségviselője, tevékenységében személyesen közreműködő tagja, valamint az adózóval korábban munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjas, valamint az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója részére bármely módon biztosított - kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített - kerékpár vásárlása, átadása, használata, fenntartása és üzemeltetése révén felmerült költség, ráfordítás (ideértve az azzal összefüggő, törvényen alapuló, az államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező befizetést is). Az szja-mentességre vonatkozó előírásokkal részben egyező, részben azoktól eltérő feltételekkel találkozhatunk ezen új rendelkezésben. A juttatásban részesülő kapcsolata a juttatóval Míg a kifizető lényegében bárki számára biztosíthat szja-mentesen kerékpárhasználatot, a társasági adó rendszerében kizárólag akkor lesz elismert a költség, ráfordítás, ha a juttatásban részesülő a törvényben megjelölt körbe tartozik: a juttatóval munkaviszonyban áll, a juttató vezető tisztségviselője, a juttató tevékenységében személyesen közreműködő tagja, a juttatóval korábban munkaviszonyban…

dr. Németh Szilvia  |  2022. március 28. Adó

Céges kerékpárjuttatás adózása (I. rész) 

2022-től kedvező adózási szabályok vonatkoznak a céges kerékpár juttatására a személyi jövedelemadó és a társasági adó terén. Cikkünkben összefoglaljuk a kedvezményes juttatás feltételeit, valamint kitérünk a kerékpár biztosításának áfa-vonzatára is.