A kata-alanyokat és kifizetőiket terhelő adminisztratív kötelezettségek (VI. rész)


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Cikksorozatunkban igyekszünk átláthatóbbá tenni a katásokra és a nekik bevételt juttató vállalkozásokra vonatkozó adminisztratív kötelezettségek rendszerét. Sorozatunkban most példák következnek.

A katás vállalkozás bevallása (folytatás)

1. példa:

Megbízható Ubul katás egyéni vállalkozó egész évben működött, az év minden hónapjára fennállt a tételes kata-fizetési kötelezettsége, az éves bevételi értékhatára tehát 12 hónap * 1 millió forint/hónap = 12 millió forint.

Az adóévben összesen 15.437.950 forint bevételt szerzett, ebből 4.400.000 Ft-ot a Napsütés Kft-től – amellyel nem áll kapcsolt vállalkozási viszonyban –, a fennmaradó 11.037.950 forintot részben magánszemélyektől, másrészt olyan, nem kapcsolt vállalkozásnak minősülő kifizetőktől, amelyek külön-külön mind 3 millió forintnál kevesebb bevételt juttattak számára.

A Napsütés Kft-től kapott bevétel 3 millió forintot meghaladó része, azaz 1.400 000 forint után a Kft. köteles a 40%-os adó megállapítására, bevallására és megfizetésére. Ez az összeg nem számít bele Megbízható Ubul éves bevételi korlátot meghaladó bevételként 40%-os adó alá eső adóalapjába.

Megbízható Ubul ezért a következőképpen fogja kitölteni a 21KATA nyomtatványt:

  • Főlap (E) blokkja: 15.438 ezer forint (a 15.437.950 forint ezer forintra kerekítve)
  • 21KATA-01 lap 01. sor: 12.000 ezer forint (12 millió forint ezer forintban megadva), 02. sor: 14.038 ezer forint (15.437.950-1.400.000=14.037.950 forint, ezer forintra kerekítve), 03. sor: 2.038 ezer forint (14.038-12.000), 04. sor: 815 ezer forint (2.038 40%-a, ezer forintra kerekítve)
  • 21KATA-02 lapon adatszolgáltatás a Napsütés Kft. adatairól és a tőle kapott 4.400.000 Ft-ról (forintban feltüntetve az összeget)

kata adminisztráció2. példa:

Alapos Jolán katás egyéni vállalkozó 2021. január 14-én kezdte meg tevékenységét, rögtön az induláskor kata-alanyiságot választva, tehát januárban is keletkezett tételes adófizetési kötelezettsége. Az év minden hónapjára fennállt a tételes kata-fizetési kötelezettsége, az éves bevételi értékhatára ezért 12 hónap * 1 millió forint/hónap = 12 millió forint.

Az adóévben összesen 16.500.000 forint bevételt szerzett, ebből 500.000 forintot 2021. áprilisában a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban álló Holdvilág Kft-től, 4.000.000 Ft-ot pedig a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban nem álló németországi Mondschein GmbH-tól, oly módon, hogy 2021. júniusában és júliusában is 2-2 millió forintot fizetett ki részére a német partner.

A kapcsolt vállalkozásnak minősülő Holdvilág Kft-től szerzett bevételének teljes összege, azaz 500.000 forint 40%-os adó alá esik, az adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettség a Kft-t terheli, az egyéni vállalkozónak csak adatot kell szolgáltatnia a bevételről.

A Mondschein GmbH-tól kapott bevétel 3 millió forint feletti részének, (4.000.000-3.000.000=) 1.000.000 forintnak a 71,42 százaléka, tehát 714.200 forint után a katás vállalkozásnak kell megfizetnie az adót, 2021. augusztus 12-ig, míg bevallani az éves bevallásának „KULF” lapján fogja.

Alapos Jolán tehát a következőképpen tölti ki a 21KATA bevallását:

  • Főlap (E) blokkja: 16.500 ezer forint
  • 21KATA-01 lap 01. sor: 12.000 ezer forint, 02. sor: 15.286 ezer forint [16.500.000-(500.000+714.200)=15.285.800 forint, ezer forintra kerekítve], 03. sor: 3.286 ezer forint (15.286-12.000), 04. sor: 1.314 ezer forint (3.286 40%-a, ezer forintra kerekítve)
  • 21KATA-02 lapon adatszolgáltatás a Holdvilág Kft. adatairól, a kapcsoltságra utaló jelzéssel, és a tőle kapott 500.000 Ft-ról, valamint a Mondschein GmbH adatairól és a tőle kapott 4.000.000 Ft-ról (az összegeket forintban feltüntetve)
  • 21KATA-KULF lap: Jolán csak június és július hónapokban kapott bevételt a partnertől, oda 2.000-2.000 ezer forintot rögzít, a többi hónaphoz pedig nullát. Az adóalapra és a fizetendő adóra vonatkozó rovatokba július hónaphoz 714 ezer illetve 286 ezer forint kerül.

3. példa:

Fejlesztő Edömér katás egyéni vállalkozó, egész évben működött, de 2021. április hónapra nem kellett tételes adót fizetnie, mivel 2021. március 27-től 2021. május 3-ig táppénzen volt. Az év 11 hónapjára állt tehát fenn a tételes kata-fizetési kötelezettsége, az éves bevételi értékhatára ezért 11 hónap * 1 millió forint/hónap = 11 millió forint.

Az adóév során 15.000.000 forint bevételt szerzett, ebből 13.000.000 forintot az Adatkincs Zrt., míg 2.000.000 Ft-ot a Látva Láss Kft. fizetett ki a részére. Egyik partnerrel sem áll kapcsolt vállalkozási viszonyban.

Az Adatkincs Zrt-t az általa kifizetett 13 millió forint 3 millió forintot meghaladó része, azaz 10 millió forint után terheli 40%-os kata-kötelezettség.

A Látva Láss Kft. által kifizetett összeg nem érte el a 3 millió forintot, ezért ahhoz nem kapcsolódik 40%-os kata.

Fejlesztő Edömér a következőképpen fogja kitölteni a 21KATA bevallását:

  • Főlap (E) blokkja: 15.000 ezer forint
  • 21KATA-01 lap 01. sor: 11.000 ezer forint, 02. sor: 5.000 ezer forint [15.000.000-10.000.000=5.000.000 forint, ezer forintban megadva], 03. sor: 0, 04. sor: 0 (mivel az egyéni vállalkozó bevételéből az Adatkincs Zrt-nél adóköteles összeget levonva már a 11 millió forintos bevételi értékhatárt meg nem haladó összeg jön ki, az egyéni vállalkozónak nem keletkezik 40%-os kata-kötelezettsége)
  • 21KATA-02 lapon adatszolgáltatás az Adatkincs Zrt. és a Látva Láss Kft. adatairól, valamint a tőlük kapott 13.000.000 illetve 2.000.000 Ft-ról (az összegeket forintban feltüntetve)

kata adminisztrációMi számít bele a bevallási értékhatárba? 

Az adatszolgáltatásnál leírtakhoz hasonlóan a bevallási kötelezettség havi 1 millió forintos, illetve kifizetőnként 3 millió forintos értékhatára is a katás vállalkozás által megszerzett bevételhez kapcsolódik. Egyrészről tehát ebbe is kizárólag a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegek számítanak bele (így pl. az áthárított áfa vagy a kapott kölcsön nem), másrészről pedig itt is érvényesül a pénzforgalmi szemlélet, vagyis az ügylet teljesítési dátumától és a számla kibocsátásának napjától függetlenül az adóévben ténylegesen megszerzett tételeket kell figyelembe venni az értékhatár elérésének vizsgálata során.

Előfordulhat, hogy a vállalkozás kata-alanyisága az év során megszűnik, akár azért, mert maga a vállalkozás szűnik meg, akár azért, mert másik adónem hatálya alá lép át az adóalany. Ennek az egyes értékhatárok tekintetében eltérő hatása van.

Az adatszolgáltatás 1 millió forintos értékhatára, valamint az egy kifizetőtől származó bevétel 3 millió forintos értékhatára akkor is változatlan marad, ha a vállalkozó kata-alanyisága év közben megszűnik. Ha azonban egy katás vállalkozás év közben úgy látja, hogy vészesen közelít egy partnerénél a 3 millió forintos határhoz, és úgy dönt, inkább áttér egy másik adónem hatálya alá (vagy teljesen megszünteti a vállalkozását), számolnia kell azzal, hogy az éves bevételi értékhatára le fog csökkenni. Ezen értékhatár ugyanis, amint arról már szó volt, nem évi 12 millió forint, hanem a kata-fizetéssel érintett hónapok számának és 1 millió forintnak a szorzata. Ha például egy katás egyéni vállalkozó 2021. júliusától áttér a személyi jövedelemadó hatálya alá, akkor az éves bevételi értékhatára 6 millió forint lesz. Ha pedig egyik partnertől már csaknem 3 millió forintot kapott az év első felében, elképzelhető, hogy a többi partnerétől összesen megszerzett bevétellel együtt már meghaladja ezt a korlátot, ami 40%-os kata-fizetési kötelezettséget fog eredményezni számára.

Fontos tudni, hogy a Katv. értelmében a kisadózó vállalkozás bevételének minősül az az összeg is, amelyet az adóalany az általa kibocsátott bizonylat alapján az adóalanyisága megszűnése napjáig még nem szerzett meg. Ha tehát az előbbi példa szerinti esetben a katás vállalkozó 2021. júniusban kibocsátott számláját a partner csak júliusban fizeti ki, akkor hiába nem a katás időszakban szerzi meg a vállalkozó a bevételt, azt a katás bevételéhez kell hozzáadni – mind a kifizetői 3 millió forintos, mind pedig a katás éves bevételi korlát szempontjából (továbbá az adatszolgáltatás tekintetében is).


Kapcsolódó cikkek

2021. február 9.

A kata-alanyokat és kifizetőiket terhelő adminisztratív kötelezettségek (I. rész)

Tapasztalataink szerint sokak számára nem egyértelmű, hogy a 3 millió forintos értékhatár mostantól az adatszolgáltatási kötelezettségre is vonatkozik-e.; az sem egyértelmű mindenki számára, kit terhel az adófizetési, illetve bevallási kötelezettség, és a feleknek milyen tájékoztatási kötelezettségeik vannak egymással szemben. Cikksorozatunkban igyekszünk átláthatóbbá tenni a katásokra és a nekik bevételt juttató vállalkozásokra vonatkozó adminisztratív kötelezettségek rendszerét.