A kata-alanyokat és kifizetőiket terhelő adminisztratív kötelezettségek (VII. rész)


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Cikksorozatunkban igyekszünk átláthatóbbá tenni a katásokra és a nekik bevételt juttató vállalkozásokra vonatkozó adminisztratív kötelezettségek rendszerét. Sorozatunk záró részében példák következnek.

Bevallási kötelezettség (folytatás)

Kifizetői kata-bevallás

A Katv. új előírásai értelmében, ha a belföldi kifizető a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban álló katásnak bevételt juttat, annak teljes összege után, ha pedig a kapcsolt vállalkozásának nem minősülő kata-alany részére a tárgyévben az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió forintot meghaladó rész után 40 százalékos mértékű adót fizet.

Kapcsolt vállalkozásnak juttatott bevétel esetén a kifizetőnek a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig kell megállapítania, bevallania és megfizetnie az adót. Nem kapcsolt katás részére történő juttatás esetén a kifizető az adót elsőként annak a hónapnak a 12. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg, amelyet megelőzően a 3 millió forintos értékhatárt átlépte; ezt követően pedig a tárgyév minden olyan hónapját követő hónapjának 12. napjáig, amelyben a kisadózó vállalkozás részére bevételt juttat. Az értékhatár elérését minden egyes katás partner vonatkozásában külön-külön kell vizsgálni, és a 3 millió forint átlépését követően az adott évben már minden egyes, az adott partner részére történt kifizetés tekintetében fennáll a kifizetői adókötelezettség.

A kifizetői bevallási kötelezettség teljesítésére a 2108-as bevallás szolgál.

A kifizető a 2108A-01-04 lap 60-64. soraiban tud a katás partneiről és a részükre juttatott bevételről részletes információt közölni. A lap dinamikus lapként funkcionál: ha a kifizető ötnél több kisadózó vállalkozás adatát kívánja megadni, új lap nyitására van lehetőség. A Katv. szerint a bevallásban kötelezően feltüntetendő adat a kisadózó vállalkozás adószáma, neve és címe, az adószám tehát itt nem opcionális. A fizetendő adó alapját és összegét ezer forintra kerekítve kell megadni.

2108A-01-01-es lap 16. sorában összesítve kell szerepeltetni a katás partnerek részére juttatott bevételek utáni adót, szintén ezer forintra kerekítve.

kata adminisztrációMi számít bele a 3 millió forintos értékhatárba? 

Amint arról cikksorozatunk bevezető részében már szó volt, a 3 millió forintot meghaladó bevételt terhelő 40%-os adó alól kizárólag a következő esetek jelentenek kivételt:

 • a felek közötti kapcsoltság miatt értékhatárra tekintet nélkül 40%-os adó alá eső tételek;
 • az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásként az egészségügyi szolgáltató kisadózó vállalkozásnak juttatott összeg;
 • az arra jogosult kisadózó vállalkozásnak jogszabályban meghatározott díjszabás alapján juttatott összeg;
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint költségvetési szerv kifizető által a kisadózó vállalkozásnak juttatott összeg.

A kifizetői bevallás tekintetében is igaz, hogy a 3 millió forintos értékhatár a katás vállalkozás által megszerzett bevételhez kapcsolódik, ezért kizárólag a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegek számítanak bele, és csakis a naptári évben juttatott összegeket kell figyelembe venni.

A pénzforgalmi szemlélet miatt az adatszolgáltatásnál leírtakhoz hasonlóan a bevallási értékhatár szempontjából is lényeges, hogy a katás partnerekkel kapcsolatos tranzakciók leválogatása a pénzügyi rendezés, ne pedig a számla kibocsátásának vagy teljesítésének dátuma alapján történjen.

Ha a kifizetőt katás partnere arról értesíti, hogy megszűnik a kisadózói jogállása, figyelni kell arra, hogy a még kisadózóként kibocsátott számla nettó összege akkor is beleszámít a 3 millió forintos értékhatárba, ha a kifizető már a kata-alanyiság megszűnését követően rendezi a számlát. A már eleve nem is kisadózóként kiszámlázott, a kata-alanyiság megszűnését követően kifizetett tételekre viszont nem fog vonatkozni a 40%-os kata, akkor sem, ha addigra már összességében több mint 3 millió forintot kapott a kifizetőtől a korábban katás partner.

1. példa:

A kifizető katás egyéni vállalkozó partnere részére

 • 2021. januárjában 450.000 Ft,
 • februárban 550.000 Ft,
 • márciusban 470.000 Ft,
 • áprilisban 490.000 Ft,
 • májusban 570.000 Ft,
 • júniusban 580.000 Ft

összeget fizet ki.

Ekkor májusban a göngyölített összeg még 2.530.000 Ft, tehát itt még nem éri el az értékhatárt. Júniusban viszont a göngyölített összeg már 3.110.000 Ft, tehát 2021. június hónapban megtörténik a 3 millió forintos értékhatár átlépése. A kifizetőnek ezért 2021. július 12. napjáig meg kell állapítania, be kell vallania és meg kell fizetnie a 3 millió forint fölötti részre eső adót, ami a példa szerinti esetben (3.110.000-3.000.000=)110.000 forint adóalap után 40%, azaz 44.000 forint adó. A 2021. július 1. és 2021. december 31. közötti kifizetések pedig az értékhatár júniusi eléréséből adódóan már mind a 3 millió forintos értékhatár fölöttiek lesznek, ezért az egyes hónapokban kifizetett összegekről a következő hónap 12. napjáig meg kell állapítani, be kell vallani és meg kell fizetni a 40%-os katát.

2. példa:

Ha a kifizető katás partnere részére az 1. példában említett összegeket fizeti ki, de a partner május hónap során értesíti a kifizetőt, hogy június 1-jétől már nem lesz kata-alany, akkor – feltételezve, hogy a számlák kifizetése azok kibocsátásának sorrendjében történik – az, hogy felmerül-e 40%-os kifizetői kata, attól függ, hogy melyik az utolsó kisadózóként kibocsátott számla.

 • Ha a partner utolsó még kata-alanyként kibocsátott számlája a májusban kifizetett 570.000 Ft-os, a júniusban kifizetett számlát pedig a partner már nem kisadózóként állítja ki, akkor a júniusi 580.000 Ft már katás bevétel lesz, ezért nem számít bele a tárgyévben kisadózó partner részére kifizetett bevétel 3 millió forintos értékhatárába. Ekkor – mivel a katás bevétel nem haladta meg a korlátot – a kifizetőnek nem keletkezik 40%-os kata-megállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettsége.
 • Amennyiben viszont  a partner még kata-alanyként bocsátja ki azt a számlát, amelynek alapján a kifizető júniusban 580.000 Ft-ot fizet ki a részére, akkor ez az összeg még a kisadózó vállalkozás bevételének fog minősülni, függetlenül attól, hogy a kifizetés időszakában a partner már nem a kata alanya. A kérdéses összeg ezért beleszámít a 3 millió forintos értékhatárba, és mivel ezzel a kifizető át is lépi az értékhatárt, a korlát fölötti részre vonatkozik a 40%-os kata. A kifizetőnek ezért július 12-ig meg kell állapítania, be kell vallania és meg kell fizetnie az adót. 2021. augusztusától viszont már nem lesz ilyen kötelezettsége, hiszen ha júliusban és azt követően fizet ki összegeket a partnere részére, azokat immár nem a partner kisadózóként kiállított számlája alapján fogja rendezni.

Kapcsolódó cikkek

2021. február 9.

A kata-alanyokat és kifizetőiket terhelő adminisztratív kötelezettségek (I. rész)

Tapasztalataink szerint sokak számára nem egyértelmű, hogy a 3 millió forintos értékhatár mostantól az adatszolgáltatási kötelezettségre is vonatkozik-e.; az sem egyértelmű mindenki számára, kit terhel az adófizetési, illetve bevallási kötelezettség, és a feleknek milyen tájékoztatási kötelezettségeik vannak egymással szemben. Cikksorozatunkban igyekszünk átláthatóbbá tenni a katásokra és a nekik bevételt juttató vállalkozásokra vonatkozó adminisztratív kötelezettségek rendszerét.