NAV-figyelő, 23.hét: számlázzon egyszerűen, okostelefon segítségével


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A NAV Online Számlázó mobilapplikációja ingyenesen letölthető. Jön az eddigi legjelentősebb változás július 1-jétől a számlaadat-szolgáltatásban.

1. 2020. május végétől letölthető a NAV Online Számla mobilapplikációja

Az Online Számla rendszerrel kapcsolatos eddigi tapasztalatokról, a júliusi változásokról, a NAV új szolgáltatásáról, az ingyenes Online Számlázó mobilapplikációjáról adott interjút Sinkáné dr. Csendes Ágnes, a NAV szakfőigazgatója.

Az interjúban többek között elmondta a Szakfőigazgató Asszony, hogy az adatszolgáltatást a számlázó programoknak automatikusan kell teljesíteniük, míg a kézi számlákról az adatokat manuálisan kell rögzíteni a NAV Online Számla rendszerének felületén. A számlaadatokról való automatikus adatszolgáltatás sajátossága az adózó és a szoftver fejlesztő szoros együttműködése, ami nélkül a jogszabályi kötelezettség nem vagy nem helyesen teljesül.

A megfelelő ügyfélrendszerek kialakításakor a fejlesztők részéről számos technikai kérdés merült fel. Több lehetőséget is létrehoztak, hogy az információkat mindenki megismerje: az Online Számla internetes oldalán folyamatosan tájékoztat a NAV, tesztrendszert működtet, technikai Help-Desk szolgáltatást tart fenn és a GitHubon is fogadják a kérdéseket.

A számlaadat-szolgáltatás 2020. július 1-jétől alkalmazandó szabályai

Az Áfa tv. 10. számú melléklete alapján 2020. július 1-jétől számlaadat-szolgáltatásra kötelezettek a kibocsátói oldalon mindazok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

 • áfaalanyok,
 • belföldön nyilvántartásba vett áfaalany részére, belföldön teljesítenek termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást és
 • erről számlát, számlát helyettesítő okmányt bocsátanak ki.

Kik a számlaadat-szolgáltatásra kötelezett adóalanyok?

Fontos e témakörben kiemelni, hogy nem csak azok tartoznak az adóalanyok körébe, akik áfa fizetésére kötelezettek, hanem azok is, akik

 • alanyi adómentességet alkalmaznak, vagy
 • kizárólag közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes (azaz tárgyi adómentes) tevékenységet folytatnak, továbbá
 • áfaalanyok a KATA alanyai is,
 • adóalannyá válhat közös tulajdon közös hasznosítása révén például egy társasház is, valamint azok is,
 • akik a sorozatjellegű ingatlanértékesítésre tekintettel lettek áfaalanyok, sőt
 • a kötelezettek körébe tartozik a belföldön gazdasági tevékenységet végző külföldi vállalkozás is függetlenül attól, hogy belföldön állandó telephellyel vagy csak áfaregisztrációval rendelkezik.

Csak a belföldön teljesített ügyletek számlájáról kell adatot szolgáltatni

E feltétel fennállásának vizsgálatakor az Áfa tv. előírásait kell figyelembe venni, vagyis a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás tekintetében akkor áll fenn a számlaadat-szolgáltatási kötelezettség, ha az ügylet teljesítési helye az Áfa tv. II. fejezete alapján belföldre esik.

Így az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed azokra az ügyletekre is, amelyekhez kapcsolódóan nem kerül sor adó áthárítására, vagy az ügyletet terhelő adó megállapítása az Áfa tv. különös szabálya alapján történik.

Most a fenti körből kiemelünk néhány ügyletet, amelyről kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról is számlaadat-szolgáltatás teljesítendő:

– a belföldi fordított adózás alá tartozó ügylet, valamint

– az Áfa tv. különös szabálya szerint adózó ügyletek:

így például a használt ingóságokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok szerint,

 • az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös szabályok, és
 • a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyra vonatkozó különös szabályok szerint adózó ügyletek.

A vevő partner magánszemélyként vagy adóalanyi minőségében jár el?

Nagyon fontos lesz tisztázni. Azon ügyletek esetében, amelyeknél kérdéses, hogy a partner e termékbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel során magánszemélyként vagy adóalanyi minőségében jár-e el, a partner nyilatkozata az irányadó (ami jellemzően a számla kiállításának kérésével és az adószám megadásával valósul meg).

Fontos kiemelni, hogy 2020. július 1-jétől a belföldi adóalany partner adószáma (értékhatártól és adózási módtól függetlenül) a számla kötelező adattartalmát képezi, ezért minden esetben tisztázni szükséges a partner jogállását.

Mik a számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alá eső bizonylatok?

Röviden a számla és a számlával egy tekintet alá eső okirat.

A számla fogalmába beletartozik:

 • az egyszerűsített számla,
 • a gyűjtő számla,
 • az előlegről kiállított számla, és
 • az előleg beszámításával készült végszámla is.

Legyen az elektronikus vagy papíralapú bizonylat.

Számlával egy tekintet alá eső okirat a számla bármely adatát megváltoztató bizonylat:

 • így az érvénytelenítő számla és a
 • módosító számla is.

Ide értve az adóalapot és/vagy adót érintő módosító bizonylat mellett az olyan tartalmú módosító számlát is, ami például az eredeti számlán feltüntetett teljesítési időpontot változtatja meg.

Melyik számla nem esik adatszolgáltatási kötelezettség alá?

Az online pénztárgéppel előállított számla. Mivel erről az online pénztárgépre vonatkozó szabályok szerint valósul meg adatszolgáltatás.

Meg kell említeni, hogy 2020. július 1-jétől számviteli bizonylat helyett kötelező lesz számla kibocsátása, illetve adott feltételek fennállása esetén a nyugtaadás az alábbi tevékenyégek esetén:

– az egyéb oktatás, amit az Áfa tv. 85. § (2) bekezdése határoz meg, és ami a 85. § (1) bekezdés i) vagy j) pontja alapján adómentes (például engedéllyel rendelkező vagy jogszabály alapján végzett felnőttképzés),

– nem közszolgáltatóként végzett egészségügyi szolgáltatás, ami az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés c) pontja alapján adómentes,

– a fogorvos, fogtechnikus által végzett, az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés e) pontja alapján adómentes ügylet,

– az együttműködő közösség Áfa tv. 85. § (1) bekezdés p) pontja szerinti, adómentes szolgáltatása,

– az ingatlanértékesítés, ami az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j)-k) pontjai alapján adómentes.

Az előzőeknek megfelelő adómentes ügyletekről belföldi adóalany részére kibocsátott számlák 2020. július 1-jétől szintén számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alá esnek.

A NAV-figyelőben a fentieken túl olvashat a NAV számlázó programjának mobilapplikációjáról, az adóhatóság egyéb tájékoztatásairól a témában, és időszerű váminformációkról is.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek