NAV-figyelő 32. hét: elhalasztva az új járulékfizetési alsó határ bevezetése


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A járulékfizetési alsó határt legelőször szeptember hónapra kell alkalmazni. El kell kezdeniük törleszteni a katásoknak a március 1-je előtti tartozásaikat.

1.Júliustól kell a KATA adóalanyoknak törleszteniük

A  kisadózó vállalkozás a  2020. március 1-je előtt esedékessé vált Katv. szerinti adótartozását a  veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az  egyes részleteket a  tárgyhó 12.  napjáig – fizetheti meg.

Az erre biztosított pótlékmentes részletfizetés első törlesztőrészletének határideje 2020. július 13-a volt, a második részletet 2020. augusztus 12-éig kell befizetni. Aki időben nem törleszti a részleteket, annak a teljes tartozást egy összegben kell rendeznie.

Ebben az esetben a NAV a tartozás fennmaradó részére a tartozás eredeti esedékességétől késedelmi pótlékot számít fel, és a tartozás végrehajthatóvá válik. Az a kisadózó, aki a 10 havi pótlékmentes részletfizetéssel sem tudja a tartozását kiegyenlíteni, hosszabb futamidőért kérelmet nyújthat be a NAV-hoz.

2. Frissített információs füzetek

Az egyszerűsített foglalkoztatás (Efo) 2020

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 169. §-a alapján, az Efo tv. szabályaitól eltérően 2020. december 31-éig alkalmi és idénymunkára hosszabb időtartamban alkalmazható a munkavállaló

 • növénytermesztési,
 • erdőgazdálkodási,
 • állattenyésztési,
 • halászati,
 • vadászati

ágazatban.

Mindez azt jelenti, hogy az alkalmi munka időtartama egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 20 naptári nap, a mezőgazdasági idénymunka éves időtartama legfeljebb 180 nap lehet.

Ha a munkáltató és a munkavállaló több alkalommal létesít munkaviszonyt idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára, akkor ezeknek a munkaviszonyoknak az együttes időtartama a naptári évben nem haladhatja meg a 180 napot. Az egyszerűsített foglalkoztatás további szabályai részletesen itt.

A háztartási munka adózási szabályai (2020)

A háztartási munka szabályairól az Egptv.  (Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. tv.) I. Fejezete rendelkezik.

Mi a háztartási munka?

A háztartási munka egy adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatási forma, ami kizárólag természetes személyek között jöhet létre.

Háztartási munka: egy természetes személynek és a vele egy háztartásban élők, illetve közeli hozzátartozói számára a mindennapi élethez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő tevékenységek:

 • lakástakarítás,
 • főzés,
 • mosás,
 • vasalás,
 • gyermekek felügyelete, házi tanítása,
 • otthoni gondozás és ápolás,
 • házvezetés,
 • kertgondozás.

Háztartási alkalmazott foglalkoztatásakor a foglalkoztató köteles bejelenteni a NAV felé havonta vagy több hónapra előre a munkavégzés megkezdése előtt a következő adatokat:

 • a foglalkoztató adóazonosító jelét,
 • a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét,
 • a tényleges foglalkoztatás kezdő napját.

A foglalkoztatónak az adóhatósági nyilvántartásba vétel, regisztráció céljából teljesített bejelentés alapján háztartási alkalmazottanként havonta 1000 forint regisztrációs díjat kell fizetnie.

Mikor kell fizetni szja-t és a járulékokat?

Ha a foglalkoztató elmulasztja a fenti regisztrációs díjfizetési és/vagy a bejelentési kötelezettségét teljesíteni, akkor a mulasztással érintett naptári hónapokban a háztartási alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes összege után az Szja tv., a Tbj. és a Szocho tv.rendelkezései szerint meg kell fizetnie a személyi jövedelemadót, az egyéni járulékokat és a szociális hozzájárulási adót az adott jogviszonynak megfelelően (például: munkaviszony, megbízás).

A háztartási alkalmazott foglalkoztatásának szabályairól részletesen itt.

A NAV-figyelőben a fentieken túl többek között a diákok munkavállalásának témájában olvashat, valamint megtudhatja, hol kattog az adótraffipax.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.Kapcsolódó cikkek