NAV-figyelő, 35. hét: új információs füzetek – tao-, innovációs járulék- és illeték


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Visszamenőleg is alkalmazhatóak a fejlesztési tartalékképzés kedvezőbb szabályai.

A héten megjelenő, aktualizált információs füzetek:

1. Az öröklési illeték

Mentes az öröklési illeték alól: az örökhagyó testvére által megszerzett örökrész. A testvér az a személy, akinek legalább az egyik szülője (örökbefogadója) azonos az örökhagyó, szülőjével (örökbefogadójával). Ennek megfelelően az illetékmentesség vonatkozik a vér szerinti testvérekre, a féltestvérekre és az örökbefogadáson alapuló testvéri kapcsolatokra is. (Itv. 16. § (1) bekezdés j) pont.)

A fenti rendelkezések 2020. július 8-tól hatályosak. Viszont az Itv. 99/V. §-ában szereplő, hatálybaléptető és átmeneti rendelkezések alapján a mentességet azon ügyekben is alkalmazni kell, amelyeket a hatálybalépés napján véglegesen még nem bíráltak el.

2. Az ajándékozási illeték

Mentes az ajándékozási illeték alól: Az ajándékozó testvére által megszerzett ajándék. A testvér az a személy, akinek legalább az egyik szülője (örökbefogadója) azonos a megajándékozó szülőjével (örökbefogadójával). Ennek megfelelően az illetékmentesség vonatkozik a vér szerinti testvérekre, a féltestvérekre és az örökbefogadáson alapuló testvéri kapcsolatokra is. (Itv. 17. § (1) bekezdés w) pont.)

A fenti rendelkezések 2020. július 8. napján léptek hatályba. Hasonlóan az öröklési illetékhez, az Itv. 99/V. § alapján az ajándékozási illeték alóli mentességet azon ügyekben is alkalmazni kell, amelyeket a hatálybalépés napján véglegesen még nem bíráltak el.

NAV-figyeelő3. A társasági adó legfontosabb szabályai

  • A fejlesztési tartalék szabályai módosultak 2020. június 10-től.

Az adózó döntése szerint – a jövőbeni beruházásaira – fejlesztési tartalékot képezhet. Ha él ezzel a lehetőséggel, akkor csökkenti az adózás előtti eredményét az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege (fejlesztési tartalék), de legfeljebb az adóévi adózás előtti nyereség összege, és legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint.

A 2020. június 10-étől hatályos (a teljes 2020-as adóévre alkalmazható) szabályok szerint tehát akár nullára is csökkenthető az adózás előtti nyereség fejlesztési tartalék címén (az abszolút maximum 10 milliárd forint figyelembevételével).

E megemelkedett korlát már a 2019-es adóévre is alkalmazható az adózó erre irányuló döntése esetén.

A visszamenőleges alkalmazás módjai:

ha az adózó a beszámolót és a társaságiadó-bevallást 2020. június 10-éig már elkészítette, benyújtotta, akkor az önellenőrzés, illetve a számviteli ellenőrzés szabályai szerint módosítja azokat 2020. szeptember 30-áig.

Ha az adózó a beszámolót 2020. június 10-éig már elkészítette, de a társaságiadó-bevallást még nem nyújtotta be, akkor a beszámolót ellenőrzi és megképzi az emelt összegű lekötött tartalékot, a bevallást pedig már az új szabály alapulvételével nyújtja be (legkésőbb 2020. szeptember 30-áig).

  • Csoportos társaságiadó-alanyiság választása

A csoportos társaságiadó-alany létrehozása érdekében az állami adó- és vámhatóság felé kérelmet kell benyújtani, melyet a ’T118 jelű nyomtatvánnyal egyidejűleg, annak mellékleteként kell előterjeszteni. A kérelem benyújtására nyitva álló, jogvesztő határidő – főszabály szerint – az adóév utolsó előtti hónapjának első napjától huszadik napjáig tartó időszak.

A csoportos társaságiadó-alany létrejöttének időpontja a kérelem benyújtását követő adóév első napja. Például, ha a naptári év szerint működő adózók 2021. január 1-jétől kívánnak csoportos társaságiadó-alanyt alakítani, akkor az erre irányuló kérelmet 2020. november 1-je és 20-a között kell benyújtaniuk.

A NAV-figyelőben a fentieken túl olvashat még az innovációs járulék legfontosabb szabályairól. Az új pénzügyi- és vagyoni korlátozó intézkedésekről, valamint arról, hol kattog az adótraffipax.

NAV-figyeelő

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek