Változás a termékdíj-szabályokban | NAV-Figyelő 30. hét


Az új,  kiterjesztett gyártói felelősségi és koncessziós hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésével 2023. július 1-jén változtak a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó szabályok is. Ettől az időponttól bizonyos termékek után a környezetvédelmi termékdíj mellett már az EPR-kötelezettségeket is teljesíteni kell.

  1. Az EPR-rel (kiterjesztett gyártói felelősség) változtak a termékdíjszabályok is 

Az EPR hatálya alá is bekerültek az eddig is környezetvédelmi termékdíjjal terhelt:

  • a termékdíjköteles csomagolószerek csomagolásként,
  • az akkumulátorok,
  • az elektromos és elektronikus berendezések,
  • a gumiabroncsok,
  • a reklámhordozó papírok, továbbá
  • az irodai papírok.

2023. július 1. óta ezen termékek első belföldi forgalomba hozatala, saját célú felhasználása, illetve – a kötelezett bejelentése alapján – készletre vétele után már az EPR-kötelezettségeket is teljesíteni kell.

Az egyéb kőolajtermékek, egyéb műanyagtermékek és az egyéb vegyipari termékek, azonban nem kerültek be az EPR hatálya alá, így ezeket továbbra is csak a termékdíj-kötelezettség terheli.

A környezetvédelmi termékdíj és a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá egyaránt tartozó termékeknél (ld. a felsorolást fentebb) a termékdíjat a következő szabály alapján kell megállapítani (azaz az EPR díjat minden esetben teljes tételben kell megállapítani, és a termékdíj módosulhat):

Fizetendő termékdíj  = (Környezetvédelmi termékdíj díjtétel – „EPR-díj” díjtétel) * mennyiség

A környezetvédelmi termékdíj díjtétele a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény 2. mellékletében az adott termék vagy anyagáramra megállapított díjtétel.

Az „EPR-díj díjtétel” a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról szóló 8/2023. (VI.2.) EM rendelet szerint az adott termékáramra, csomagolás esetén a csomagolószerből készült csomagolásra megállapított díjtétel,

Ha a fenti számítás alapján, adott esetben a díjtételek különbség értéke negatív szám vagy nulla, akkor a számított termékdíjtétel nulla Ft/kg, ezért termékdíjat nem kell fizetni. (EPR-díjat továbbra is)

A termékdíj-kötelezettség az első belföldi forgalomba hozatal vagy saját célú felhasználás címén mindettől függetlenül továbbra is fennáll, vagyis az eddigiekhez hasonlóan nyilvántartást kell vezetni, bevallást kell benyújtani, csupán fizetni nem kell.

Fontos, hogy július 1-jén továbbá megszűnt az egyéni teljesítés és a mezőgazdasági termelőknek biztosított átalányfizetés lehetősége, az ilyen jogcímeken bejelentkezett adóalanyokat a NAV automatikusan az általános (kollektív teljesítői) státuszba sorolta át.

A teljes cikkben olvashatnak még az adóellenőrzések eheti várható helyszíneiről, továbbá az őstermelők adózásáról.

A NAV-figyelő eheti száma IDE kattintva érhető el.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2022. január 28.

A műanyagokhoz kapcsolódó termékdíjszabályok

Az Európai Unió műanyag stratégiájának egyik sarkalatos pontja a műanyagból készült termékek tervezésének, gyártásának és felhasználásának körforgásközpontú szemlélete. E szerint gondoskodni kell arról, hogy egyre nagyobb mértékben legyen a műanyag újrahasználható, hasznosítható, feldolgozható és mindez ne csak lehetőség legyen, hanem azt valóban használják többször, hasznosítsák, illetve dolgozzák fel, továbbá, hogy az ennek a szemléletnek meg nem feleltethető műanyag termékek szoruljanak ki a piacról, és a csomagolásra, a tárolásra jelenjenek meg a környezetet kímélő valós alternatívát nyújtó egyéb anyagok, megoldások. Ennek a tagadhatatlanul hasznos szemléletnek nemcsak a jogalkotás, hanem a társadalom, az egyén szintjén is meg kell jelennie, fontos, hogy ne csak akkor fejezzük ki az ellenérzésünket, amikor látjuk a felvételeket arról, hogy az óceánok mennyire szennyezettek műanyaggal, hanem a mindennapokban is kerüljük a használatát, keressük a tartós, környezetkímélő megoldásokat; ha használnunk kell, használjuk a műanyagokat többször, illetve gyűjtsük azokat szelektíven. A továbbiakban azt fogjuk áttekinteni, hogy a jogalkotás a jogszabályi környezet megváltoztatásával közvetlenül és közvetetten miként járul hozzá mind a piac átalakulásához, mind a szemléletformáláshoz. Az Adó szaklap írása.
2021. június 1.

Kevesebb műanyag, élhetőbb világ – avagy amit környezetvédelmi termékdíj változásai kapcsán tudni kell

Cikkünkben az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelv (SUP – single use plastics – irányelv) 2021. július 3-ától alkalmazandó rendelkezéseit, valamint az egyes egyszer használatos műanyagok felhasználásának visszaszorítását célzó hazai jogszabályváltozásokat mutatjuk be.
2023. április 17.

Kiterjesztett gyártói felelősség: itt az „új” környezetvédelmi termékdíj!

Az állami hulladékgazdálkodási feladatok egy részét 2023. július 1-jétől koncessziós szerződés keretében a MOL Nyrt. által létrehozott koncessziós társaság, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. („MOHU”). végzi. A törvényi háttér alapján már ismert volt, hogy a tevékenység költségeit részben a termékek gyártóinak, importőreinek, csomagolóinak pénzügyi hozzájárulása fogja fedezni. Ennek megfelelően április 1-jén hatályba lépett a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Korm.rendelet, amely az új hulladékgazdálkodási-pénzügyi kötelezettségeket is megállapítja.