NAV-figyelő, 16. hét: az OSS és az iOSS rendszerbe regisztrálók szankciómentessége


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Beszámít az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem a Szocho fizetési felső határ számításakor.

1.Szankciómentesség a külföldi adóalanyok távértékesítés utáni számlaadat-szolgáltatására

2021. július 1-jétől a jelenleg távértékesítésnek tekintett esetek egy része Közösségen belüli távértékesítésnek, míg másik része import távértékesítésnek fog minősülni. Ezen túlmenően 2021. július 1-jétől egyes Közösségen belüli távértékesítések és import távértékesítések után nem a terméket ténylegesen értékesítő, hanem az az elektronikus felület (vélelmezett értékesítő) lesz az adófizetésre kötelezett, amely elősegíti az adott termékértékesítést.

Ha az adóalany – ideértve az elektronikus felületet is – Magyarországtól eltérő tagállamban regisztrál az OSS, illetve az iOSS rendszerbe, a belföldön teljesített Közösségen belüli távértékesítése, valamint import távértékesítése után nem terheli számlaadat-szolgáltatási kötelezettség, mivel a számlaadásra ez esetben nem a belföldi, hanem az OSS, illetve iOSS regisztráció szerinti tagállam szabályai vonatkoznak.

A szankciómentesség csak azokra az adóalanyokra vonatkozik, amelyek

  • 2021. július 1. napjáig valamely más tagállamban regisztrálnak az OSS vagy iOSS rendszerbe, ideértve azt is, ha az elektronikus felület regisztrál vélelmezett értékesítőként,
  • kizárólag a Magyarországra irányuló távértékesítés miatt kötelezettek a belföldi nyilvántartásba vételre.

2. Ingatlan bérbeadásból származó jövedelem figyelembevétele a szociális hozzájárulási adó felső határának számításánál

A Szocho tv. az ingatlan bérbeadásából származó jövedelmet mentesíti az adókötelezettség alól. A Szocho tv. emelett a természetes személy adófizetési kötelezettségének egy felső határt is szab. Ez azt jelenti, hogy egyes jövedelemkategóriák esetén (például árfolyamnyereségből származó jövedelem) az éves adófizetési kötelezettség maximálva van. Az adófizetési felső határba – egyebek mellett – beletartoznak az összevont adóalapba tartozó adó (adóelőleg) alap számításánál figyelembe vett jövedelmek is. Ebből következően a magánszemély által ingatlan bérbeadásból származó jövedelmét (mint összevont adóalapba tartozó jövedelmet) figyelembe lehet venni az adófizetési felső határ számításakor, függetlenül attól, hogy az után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni.

A NAV-figyelőben a fentieken túl olvashat az ÁNYK programról szóló új információkról, és a NAV vám-főosztálya által kiadott 7008/2021-es felhívásáról, valamint az adóhatóság friss feketelistáiról is.

ingatlan bérbeadása

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2021. április 19.

NAV-figyelő, 15. hét: miként gyakorolja a NAV méltányossági jogkörét?

1.Megjelent a 3002/2021. útmutató a méltányossági jogkör gyakorlásáról Az Art.-ban a NAV méltányossági jogköre alapvetően két területen érvényesül: az egyes szankciók alkalmazása és a fizetési kedvezményre irányuló eljárások A mulasztási bírság kiszabásánál a NAV az adózó javára vagy terhére értékeli az eset összes körülményét: az adózó adózási gyakorlatát, általános jogkövetési hajlandóságát, az adózó jogellenes magatartásának […]