NAV-Figyelő 26. hét: az adóhatóság a KATA-alanyokkal kötött szerződések mögé néz


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Cél a bújtatott foglalkoztatás visszaszorítása. Négy év után csökkent a jegybanki alapkamat. Taxisok tájékoztatására: vagy számla, vagy nyugta. Az ingyenes parkolás útvesztői.

1.Kiemelt figyelmet kap a KATA szerződések vizsgálata

A NAV az év második felében kiemelten vizsgálja a kifizetőknél és foglalkoztatóknál a KATA-alanyokkal kötött szerződéseket, a bújtatott foglalkoztatással kapcsolatos visszaélések feltárása és visszaszorítása érdekében.

  1. Tájékoztató a díjmentes parkolás miatt nem használt parkoló automatákkal összefüggésben

A NAV tájékoztatója alapján csupán a várakozás vált ingyenessé, az automaták üzemeltetése nem szünetel. Azok továbbra is működőképesek, az üzemeltetésükre vonatkozó szerződések vélhetően továbbra is érvényben vannak. Ezáltal fogalmilag nem beszélhetünk üzemen kívüli állapotról, vagyis kizárólag a díjmentes parkolás miatt nem kell bejelentést tennie az automataberendezés üzemeltetőjének. Ugyanakkor abban az esetben, ha az üzemeltető – bármilyen okból – saját érdekkörében dönt az üzemeltetés szüneteltetéséről vagy arról, hogy műszakilag üzemen kívüli állapotba helyezi az automatákat, akkor e körülményt be kell jelentenie az AVTOMATA adatlapon.

3.Díjmentes parkoláshoz kapcsolódó áfa kezelése

Az ingyenes parkolási szolgáltatás utáni áfa fizetési kötelezettség keletkezését a veszélyhelyzet időtartalma alatt nem önmagában az Áfa tv. alapján kell megítélni, hanem figyelembe kell venni a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabtv.) 28/A. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat. Eszerint nem keletkezik fizetési kötelezettség a katasztrófaveszély és veszélyhelyzet esetén, annak időtartama alatt, ellenszolgáltatás nélkül, a katasztrófahelyzet következményeinek elhárítása, mérséklése céljából végzett tevékenységet vagy a katasztrófahelyzetben lévők számára nyújtott szolgáltatás, termékátadás után, feltéve, ha azt a fizetési kötelezettséggel érintett, vállalkozási tevékenységet végző jogalany a tevékenységvégzés napjától számított 60 napon belül, a nyújtott szolgáltatás és átadott termék megnevezésével, mennyiségének megjelölésével a fizetési kötelezettséggel kapcsolatos ügyben illetékes adóhatósághoz bejelenti.

A parkolási szolgáltatást nyújtók a kapcsolódó, ezen időszak alatti beszerzéseikre jutó áfát jogosultak az Áfa tv. 120. §-a alapján levonásba helyezni, lévén, hogy e beszerzések alapvetően az általuk főszabály szerint folytatott adóköteles gazdasági tevékenység keretében történő hasznosítást szolgálják, illetve azok az egyébként végzett adóköteles gazdasági tevékenységhez kapcsolódó általános költségeknek minősülnek.

A veszélyhelyzet megszűnését követően – a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 69. § (1) bekezdése alapján – átmenetileg továbbra is térítésmentesen biztosított parkolási szolgáltatás áfa megítélése tekintetében az e szolgáltatást nyújtónak az Áfa tv. 14. § (2) bekezdése alapján azonban nem keletkezik általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége, tekintettel arra, hogy a hivatkozott bekezdés „vállalkozásidegen célból” nyújtottság kritériuma nem áll fenn esetükben, hiszen a szolgáltatás nyújtók célja a szolgáltatás folyamatos biztosításának fenntartásával a díjmentes időszakban is alapvetően az, hogy ennek megszűntét követően tevékenységüket ellenérték fejében végezhessék.

A NAV-figyelőben a fentieken túl az étrend-kiegészítők egyszerűbb jövedéki szabályozásáról, a számlaadat-szolgáltatás július 1-től hatályos változásairól, a színházak és a taxisok számlázásáról és adatszolgáltatásáról, valamint időszerű adótraffiapax-információkról olvashat.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek