Tárgyi eszközök az áfában (IX. rész)


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést; most arról írunk, miként kell kezelni a tárgyi eszközöket egyéb, különös adózási módoknál.

Tárgyi eszközökre vonatkozó előírások egyéb különös adózási módoknál

Az alanyi mentességhez hasonlóan a pénzforgalmi elszámolás választására jogosító 125 millió forintos értékhatárba sem számít bele az adóalany vállalkozásában tárgyi eszközként használt termék értékesítése.

A használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség viszonteladó általi értékesítése esetén az Áfa tv. alanyi adómentes adóalanytól vagy hasonló státuszú más tagállambeli adóalanytól történő beszerzett termékekre kizárólag akkor engedi alkalmazni a különbözeti adózás szabályait, ha az alanyi adómentes adóalany termékértékesítésének tárgya tárgyi eszköz volt.

Hasonlóképpen, a használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség nyilvános árverés szervezője általi értékesítésére alanyi adómentes adóalanytól vagy hasonló státuszú más tagállambeli adóalanytól kapott eladási megbízás esetén kizárólag akkor alkalmazhatóak a különbözeti adózás szabályai, ha az eladási megbízással teljesülő termékértékesítés tárgya tárgyi eszköz.

tárgyi eszköz áfábanTárgyi eszközök áfájának szerepeltetése az áfa-bevallás egyes soraiban

Amikor tárgyi eszközökhöz kapcsolódó fizetendő és/vagy levonható áfát állítunk be a bevallásba, figyelnünk kell arra, hogy egyes adatok megadására a bevallásban külön sor lehet megadva, részletező adat szolgáltatására lehet szükség, vagy speciális módon kell információt adni az áfáról.

Saját rezsis beruházásban létrehozott tárgyi eszköz

Cikksorozatunk korábbi részeiből kiderült, hogy a tárgyi eszköz saját rezsis beruházásban történő előállítása adókötelezettséget keletkeztet, valamint levonási jog is kapcsolódik hozzá, ami eltérően alakul a beruházási fázisban felmerült és az aktiváláskor fizetendő áfa vonatkozásában.

Habár az Áfa tv. ellenérték fejében teljesített termékértékesítésként rendeli kezelni az adóalany vállalkozásán belül végzett saját beruházását, ha ennek eredményeként tárgyi eszközt állít elő, az ehhez kapcsolódóan fizetendő adót és annak alapját az áfa-bevallás fizetendő áfát részletező 01-01 lapján nem az előállított tárgyi eszköz besorolása szerinti adókulcsnak megfelelő (05-07.) sorban, hanem külön, a 10. sorban kell szerepeltetni.

Fogjuk majd látni, hogy az áfa-bevallás tárgyi eszköz értékesítése esetén annak összegét külön kéri feltüntetni a 01-02 lapon a 43. sorban. Ez azonban nem vonatkozik a saját vállalkozásban megvalósított beruházásra, az az után fizetendő adót és annak alapját nem kell ide kiemelni

tárgyi eszköz áfábanA levonható áfa bevallása is speciálisan alakul.

Amint azt korábban írtuk, a saját rezsis beruházás áfa tekintetében két szakaszra bontható: a beruházási és az aktiválási fázisra.   A beruházási fázisban felhasznált termékeket, szolgáltatásokat terhelő előzetesen felszámított áfa teljes mértékben levonható, míg a tárgyi eszköz előállítása miatt az aktiváláskor fizetendő áfa már ahhoz igazodó mértékben vonható le, hogy az előállított tárgyi eszközt milyen mértékben használja adólevonásra jogosító tevékenységhez a vállalkozás.

A beruházási fázisban felmerült áfa levonására is kihat az, hogy a létrehozott tárgyi eszköz adólevonásra jogosító tevékenységhez kapcsolódik-e, mivel ha a beruházás akár csak részben is adólevonásra nem jogosító tevékenységet fog szolgálni, akkor a beruházás folyamatában felmerült input áfa teljes összege vonatkozásában legkorábban abban az adómegállapítási időszakban élhet levonási joggal az adóalany, amelyben az eszköz rendeltetésszerű használatba vétele megtörténik. Ha viszont a beruházás kizárólag adóköteles gazdasági tevékenységet fog szolgálni, akkor az input áfa már a beruházás folyamatában levonható, függetlenül attól, hogy az eszköz rendeltetésszerűen használatba vétele mikor történik meg. 

Azoknak az adóalanyoknak, akik adólevonásra jogosító és nem jogosító tevékenységet egyaránt végeznek, így a saját vállalkozásban megvalósuló beruházás során felmerült költségek áfa tartalmának levonásával csak a beruházás aktiváláskor élhetnek, az aktiváláskor a teljes „összegyűjtött” áfát a 66. sorban kell feltüntetniük.

Kizárólag adóköteles tevékenységet szolgáló tárgyi eszköznél az említettek szerint már a beruházás folyamatában levonható az áfa. Itt a kitöltési útmutató nem írja elő a 66. sor használatát, amiből az következik, hogy az input áfát és annak adóalapját a „hagyományos” módon, vagyis a bejövő számla áfa-tartalmától függően a 01-02 lap 64-71. sorai közül a megfelelőben szerepeltethetjük. A még nem aktivált saját rezsis beruházással összefüggésben felmerült beszerzést terhelő és levonható adó összegét és az adó alapját viszont külön is fel kell tüntetni a 79. sorban. (Az adólevonásra jogosító és arra nem jogosító tevékenységet egyaránt végző adóalanyok a saját vállalkozásban megvalósított beruházás alatt adatot nem szerepeltetnek a 79. sorban, hiszen ők a beruházás folyamatában nem élhetnek levonási joggal, csak az aktiváláskor, az „összegyűjtött” áfa tekintetében.)

Az aktiváláskor fizetendő áfa (amit fizetendő adóként a fentiek szerint a 10. sorban kell feltüntetni) már nem minden esetben vonható le, csak akkor és olyan arányban, ha és amilyen mértékben adóköteles tevékenységet fog szolgálni a beruházás. Ezt a levonható adót és annak adóalapját a kitöltési útmutató értelmében nem a 64-66. sorokba, hanem a 74. sorba kell beírni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a cikksorozatunk első részében leírtak szerint a meglévő tárgyi eszközön végzett munkák, így például a tárgyi eszköz felújítása, átalakítása, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása nem minősül tárgyi eszköz előállításának, így adókötelezettséget sem keletkeztet, akkor sem, ha az adóalany közreműködésével történik. Ugyanakkor ezen munkálatokhoz kapcsolódóan az adóalanynál felmerülhet adólevonási jog. Ilyen esetben a levonható áfa és az ahhoz tartozó adóalap a bevallás megfelelő sorában szerepeltethető, az ilyen okból levonható adóhoz a bevallás nem rendel külön sort

Tárgyi eszköz értékesítése

Ha a termékértékesítéseink között tárgyi eszköz értékesítéséről is számot adtunk, akkor az ahhoz fűződő kötelezettség összegét egyrészt szerepeltetni kell a 01-01 lap megfelelő sorában, másrészt a 01-02 lapon a 43. sorban elkülönítetten is fel kell tüntetni (kivéve az apport esetét). A saját vállalkozásban megvalósított beruházás után fizetendő adót és annak alapját azonban a korábban már leírtak szerint nem kell ide kiemelni.


Kapcsolódó cikkek

2021. június 17.

Tárgyi eszközök az áfában (VIII. rész)

Az alanyi adómentességet választó adóalanyoknál a tárgyi eszközök kezelése a tárgyi eszköz teljes életútja során speciális megítélés alá esik.
2021. június 10.

Tárgyi eszköz az áfában (VII. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést; most a fordított adózás szabályait ismertetjük tárgyi eszköz értékesítésekor.
2021. május 18.

Tárgyi eszköz az áfában (VI. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést.
2021. május 11.

Tárgyi eszköz az áfában (V. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést.
2021. május 4.

Tárgyi eszköz az áfában (IV. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést.
2021. április 14.

Tárgyi eszköz az áfában (III. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést.
2021. április 9.

Tárgyi eszköz az áfában (II. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést.
2021. április 1.

Tárgyi eszköz az áfában (I. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést.