Tárgyi eszközök az áfában (VIII. rész)


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az alanyi adómentességet választó adóalanyoknál a tárgyi eszközök kezelése a tárgyi eszköz teljes életútja során speciális megítélés alá esik.

Alanyi adómentes adóalany tárgyi eszközei

Az alanyi adómentességet választó adóalanyoknál a tárgyi eszközök kezelése a tárgyi eszköz teljes életútja során speciális megítélés alá esik.

A tárgyi eszköz beszerzése

Az adóalanyok az alanyi mentesség időszakában alanyi adómentes minőségükben előzetesen felszámított adó levonására nem jogosultak, akkor sem, ha az áfa áthárításának idején még áfa-körbe tartoztak. Az alanyi adómentesség időszakában keletkezett előzetesen felszámított adó levonására pedig az adóalany akkor sem jogosult, ha nem alanyi adómentes minőségében jár el (mert például időközben áfás lett).

Ha tehát például Levelessy Edömér műfordító egyéni vállalkozásba fog, és bejelentkezéskor alanyi adómentességet választ, számolnia kell azzal, hogy ha a fordítási tevékenységéhez beszerez egy számítógépet, annak áfáját nem helyezheti levonásba.

Lényeges azonban, hogy „alanyi adómentes minőségükben” nem illeti meg az adóalanyokat az áfa-levonási jog, mivel, ahogy látni fogjuk, egyes esetekben nem járhatnak el alanyi mentes minőségben, ekkor pedig bizonyos feltételekkel áfa-levonásra is jogosulttá válhatnak.

tárgyi eszköz áfábanA tárgyi eszköz használata, hasznosítása

A figyelési idő során változás állhat be az adóalany jogállásában: egy korábban alanyi adómentes vállalkozás áfássá válhat, mert például átlépi az alanyi mentesség értékhatárát, de saját döntése alapján is áttérhet az általános szabályok szerinti adózásra; másik oldalról, ha megfelel a feltételeknek, addig áfa-körös adóalany is választhatja következő adóévtől az alanyi adómentességet. Ilyenkor megváltozik a tárgyi eszköz felhasználásának aránya az adóalany adólevonásra jogosító és adólevonásra nem jogosító tevékenysége között, ezért az Áfa tv. 135. §-a szerinti korrekcióra van szükség.

Az Áfa tv. 193. § (2) bekezdése alapján az adóalany nem járhat el alanyi adómentes minőségében olyankor, amikor a figyelési idő alatti változás eredményeként az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó csökken. A 194. § pedig lehetőséget biztosít az adóalany számára, hogy nem alanyi adómentes minőségében járjon el akkor, ha a változás eredményeként az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összege nő. A korrekció miatt fizetendő adóként jelentkező összeget tehát az alanyi adómentes státusztól függetlenül rendezni kell, míg a többlet adólevonási jog tekintetében az adóalanyra van bízva, hogy kívánja-e azt érvényesíteni.

A tárgyi eszköz értékesítése

Az Áfa tv. úgy rendelkezik, hogy az adóalany az alanyi adómentesség időszakában nem járhat el alanyi adómentes minőségében a tárgyi eszköz értékesítése során. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tárgyi eszköz értékesítése minden esetben adóköteles lesz. Ha ugyanis magára az ügyletre vonatkozik valamilyen adómentességi szabály, akkor az egyébként nem alanyi adómentes minőségben eljáró adóalany is áfamentesen fogja értékesíteni a terméket.

Ez a helyzet például akkor, ha az alanyi adómentes adóalany a vállalkozás céljaira (tehát nem továbbértékesítési céllal) beszerzett személygépkocsit értékesíti. A korábbi beszerzés ekkor – bár az áfa levonása az alanyi adómentes státusz okán is tiltott lett volna – maga is az Áfa törvény 124-125. §-aiban szereplő tételes levonási tilalom alá esett, az Áfa tv. 87. § b) pontja szerinti mentesség pedig vonatkozik az egyébként alanyi adómentes jogállású adóalanyokra is, ezért a személygépkocsi értékesítése adómentes lesz.

Az adóalany akkor sem járhat el alanyi adómentes minőségben, ha saját vállalkozásban végzett beruházással állít elő tárgyi eszközt (amit az Áfa tv. szintén értékesítésként kezel).

A tárgyi eszköz értékesítése és saját vállalkozásban végzett beruházással történő előállítása azon esetkörök közé tartozik, amikor az alanyi adómentesség időszakában keletkezett előzetesen felszámított áfa levonására lehetőség nyílik, az előzetesen felszámított adóra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával.

Tárgyi eszköz értékesítése esetén ez azt jelenti, hogy az Áfa tv. 136. §-a szerinti korrekciót kizárólag a figyelési időn belüli értékesítésnél lehet elvégezni, a figyelési időn túli értékesítésnél nincs pótlólagos adólevonás.

tárgyi eszköz áfában1. példa:

A Vidám Kedvencek Bt. kisállat-kereskedés alanyi adómentességet választott 2014-es megalakulásakor. Az árubeszerzéshez 2015 februárjában beszereztek és rendeltetésszerű használatba vettek egy kisteherautót. (A figyelési idő tehát 2015 februárjától 2020 januárjáig tart.) 2021-ben a kisteherautó lecserélése mellett döntenek, az eddig használt járművet 2021 júniusában eladják. A tárgyi eszköz értékesítése során a cég nem járhat el alanyi mentes minőségében, tehát áfásan fogja eladni a kisteherautót. Mivel azonban a 60 hónapos figyelési idő már lejárt, pótlólagos adólevonási joga nem keletkezik.

2. példa:

Ha az előző példán úgy változtatunk, hogy a kisteherautót már 2019 júniusában eladták, akkor a teljesítés hónapját is beleszámítva az értékesítéskor a figyelési időből még 8 hónap hátravan. A korábban le nem vont áfa időarányos része (8/60-a) ekkor pótlólag levonhatóvá válik az adóköteles értékesítésre tekintettel.

3. példa:

Változtassunk most a példán úgy, hogy a Bt. 2014-2015 során áfás volt, a 2015. februári beszerzéskor levonásba helyezte az áfát, majd 2016-tól választott alanyi mentességet, és 2019 júniusában alanyi mentesként értékesíti a kisteherautót. Ekkor a 2016., 2017. és 2018. években az Áfa tv. 135. §-a szerinti korrekciót kellett végeznie, hiszen az áfás tevékenységhez beszerzett tárgyi eszköz a naptári év teljes időtartamában rendeltetésszerű használatban volt, viszont alanyi mentesként használta. 2019-ben áfásan adja el a kisteherautót, a figyelési időből hátralévő időre pedig véglegesen levonhatóvá válik az áfa. Figyelni kell azonban arra, hogy ez nem eredményez pótlólag levonható adót, mivel a beszerzéskor a teljes áfát levonásba helyezte a cég.

A saját rezsis beruházással előállított tárgyi eszköz tekintetében a levonási jogra az Áfa tv. 134. §-át kell alkalmazni, a beruházás időszakában felmerülő kiadások áfáját tehát az alanyi adómentes adóalany levonhatja, de – mivel a beruházás adómentes tevékenységet fog szolgálni – legkorábban abban az adómegállapítási időszakban, amikor az eszköz rendeltetésszerű használata megtörténik.

Az alanyi adómentesség választásának értékhatára és a tárgyi eszközök

Az alanyi mentesség és a tárgyi eszközök kapcsolata tekintetében említést érdemel még, hogy az Áfa tv. az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatárt 12 millió forintban határozza meg, ebbe az értékhatárba azonban nem számít bele az adóalany vállalkozásában tárgyi eszközként használt termék értékesítése fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték.

Ha tehát az 1. példánkban említett betéti társaság a 2021. évben 11.500.000 Ft értékben adott el kisállatokat és az ellátásukhoz szükséges termékeket (tápokat, ápolóeszközöket stb.), a kisteherautót pedig 900.000 Ft (+ áfa) összegért értékesítette, akkor hiába haladná meg ezek együttes értéke a 12 millió forintot, az értékhatárt nem lépi át, maradhat alanyi adómentes 2022-ben is, mivel a tárgyi eszköz értékesítésének ellenértékét az értékhatár szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.


Kapcsolódó cikkek

2021. június 10.

Tárgyi eszköz az áfában (VII. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést; most a fordított adózás szabályait ismertetjük tárgyi eszköz értékesítésekor.
2021. május 18.

Tárgyi eszköz az áfában (VI. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést.
2021. május 11.

Tárgyi eszköz az áfában (V. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést.
2021. május 4.

Tárgyi eszköz az áfában (IV. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést.
2021. április 14.

Tárgyi eszköz az áfában (III. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést.
2021. április 9.

Tárgyi eszköz az áfában (II. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést.
2021. április 1.

Tárgyi eszköz az áfában (I. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést.