NAV-figyelő 11. hét: milyen esetekben lehet segítségünkre az ONYA?


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Új adózási kérdésekre válaszolt a NAV. Továbbra is kötelező a székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése. Milyen esetekben lehet segítségünkre az ONYA? Frissítették az információs füzeteket, és közölték az áprilisban elszámolható üzemanyagárakat.

1. Adózási kérdések

Az elmúlt hét folyamán három adózási kérdés is megjelent. Lássuk, melyek ezek:

2020/1. Adózási kérdés: Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság fogalmának értelmezése az illetéktörvényben

Összetettségére való tekintettel érdemes végig böngészni a teljes választ, mely kitér a mérlegben kimutatott beruházások és ingatlanok értékére, valamint a tárgyi eszköz (ingatlan) értékhelyesbítésének megítélésére is.

2020/2. Adózási kérdés: Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítése a munkaviszony megszüntetése esetén

Az Szja tv. 29/D. § (2) tartalmazza azon jövedelmeket, amelyekkel összefüggésben a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére jogosult magánszemély érvényesítheti ezt a kedvezményt. A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29. §] – minden más kedvezményt megelőzően – a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményével csökkentheti.

Nem érvényesíthető azonban a kedvezmény a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó összegére. Az Mt. vonatkozó része alapján végkielégítés illeti meg a munkavállalót a következő esetekben:

a) a munkáltató felmondása,

b) a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, vagy

c) a 63. § (1) bekezdés d) pontja esetében (ha a munkaviszony amiatt szűnik meg, mert a gazdasági egységet átvevő munkáltató a jogügylet vagy jogszabály rendelkezése alapján nem az Mt. hatálya alá tartozik).

A fentiekből következik, hogy amennyiben a munkaviszony közös megegyezéssel szűnik meg, akkor a munkavállalónak nem jár a végkielégítés. Tehát a jogviszony ilyen jellegű megszűnése esetén kifizetett összegre nem vonatkozik a korlátozás, vagyis az ily módon teljesített kifizetés egészére érvényesíthető a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye.

2020/3. Adózási kérdés: A közhasznú alapítvány/alapítvány által nyújtott juttatás adójogi megítélése

Egy belföldi alapítvány a közhasznú státuszt legalább kétéves működést követően szerezheti meg. Kérdésként merült fel, hogy az Szja tv. 1. számú melléklet 3.3. pontja szerinti adómentességnek feltétele-e, hogy az alapítvány rendelkezzen közhasznú státusszal?

Ha nem feltétele, akkor a belföldi alapítvány a közhasznú státusz megszerzéséig terjedő időszakban is részesíthet adómentes juttatásban magánszemélyeket, ha arra a létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban, és a közhasznú cél szerint címzett magánszemély részére kerül sor?

A jogszabályi felsorolásban szereplő szervezeteket külön-külön kell értelmezni, vagyis az alapítványnak nem kell közhasznúnak lennie, bármilyen céllal létrehozott alapítvány élhet a kedvezményes rendelkezéssel. Fontos azonban, hogy az adómentesség csak akkor alkalmazható, ha az alapítvány, közalapítvány, közhasznú egyesület a juttatást a közhasznú céljával összhangban, a közhasznú cél szerint címzett magánszemélynek nyújtja. Az alapítványnak tehát nem kell feltétlenül közhasznúnak lennie, de a juttatás céljának és a juttatásban részesülő magánszemélynek az alapítvány alapító okiratában rögzített közhasznú célhoz kell kapcsolódnia. Mindezek alapján a közhasznú minősítéssel nem rendelkező alapítvány is jogosult arra, hogy az alapító okiratában megfogalmazott közhasznú céljával összhangban adómentesen nyújtson juttatást a közhasznú cél szerint címzett magánszemély részére.

2. Továbbra is be kell jelenteni, ha székhelyszolgáltatást veszünk igénybe

Az adózás rendjéről szóló törvény előírásainak megfelelően a székhelyszolgáltatás igénybevételének tényét a NAV felé be kell jelenteni, amennyiben

  • a székhelyszolgáltatási jogviszony 2017. január 1-jét követően jött létre (függetlenül attól, hogy újonnan alakult vagy már működő ügyfél vesz igénybe székhelyszolgáltatást), vagy
  • a korábban létrejött székhelyszolgáltatási jogviszony 2017. január 1-jét követően módosult.

A bejelentést, valamint a változásbejelentést a ’T101E vagy ’T201T adatlapon tehetjük meg.

A teljes tájékoztatót itt találjuk.

3 Az ONYA-val könnyebb

…az adóhatósági bejelentések teljesítése.

Az alábbi esetekben lehet segítségünkre az ONYA:

  • adóazonosító jellel, adóigazolvánnyal, vámazonosító számmal, levelezési címmel, egészségügyi szolgáltatási járulékkal kapcsolatos bejelentést tennénk,
  • vagy egyéni vállalkozóként, cégbejegyzésre kötelezett szervezetként, törzskönyvi jogi személyként adatainkat vagy azok változását jelentenénk be.

A fentieken túl a NAV-figyelőben olvashat még a NAV most frissült információs füzeteiről, az áprilisban elszámolható üzemanyagárakról, az adószámlákról szóló valamennyi releváns információról, a friss NAV-feketelistákról, és arról is, hol kattog az adótraffipax.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek