NAV-figyelő 51. hét: uniós jogharmonizáció indokolta változások az Áfa tv-ben


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Szigorodnak a Közösségi értékesítés adómentességének feltételei, megjelent továbbá a 2065 jelű áfabevallás nyomtatványképe.

1. Alapítványok figyelmébe: Módosulnak az illetékszabályok

Az illetéktörvény alkalmazásában alapítványoknak minősülő szervezetekre a törvény teljes, feltételes személyes illetékmentességet ad. Eddig az az alapítvány, amely teljesítette a személyes mentesség feltételeit – függetlenül a közhasznú minősítésétől – minden illetékfajta (öröklési, ajándékozási, visszterhes, közigazgatási, bírósági illeték) megfizetése alól mentesült. Ez 2020. január 1-jétől, főszabályként csak a közhasznú jogállású alapítványok esetében elérhető.

Fontos az is, hogy 2020. január 1-jétől a személyes illetékmentesség az EGT-államban nyilvántartásba vett, külföldi alapítványokra alkalmazható a hazai alapítványokkal azonos feltételek alapján.

A törvény átmeneti szabálya 2022. december 31-ig türelmi időt biztosít minden olyan alapítványnak, amely 2019. december 31-én magánszemély, jogi személy által tartós közérdekű célra alapított, az alapítvány székhelye szerint illetékes törvényszék által nyilvántartásba vett szervezetnek minősül. Ezen alapítványoknak azonban vállalni kell azt is, hogy legkésőbb 2023. január 15-ig a Civil törvény szerinti közhasznú jogállást szereznek, és ezt igazolják. A NAV által közzétett cikk teljes szövege itt elérhető.

2. Megszűnik-e a kata-alanyiság…

… ha a vállalkozás éves bevétele meghaladja a 12 millió forintot? Bizonyára számos adózó tette fel ezt a kérdést a NAV felé. A hivatal válasza: természetesen nem szűnik meg a kata-alanyiság, de a vállalkozásnak a 12 millió forint feletti bevétele után 40 % mértékű adót kell fizetnie. A NAV rövid közleménye itt.

3. Adópercekben: az alkalmi munkáról röviden

A vásárokon az árusok gyakran alkalmaznak munkavállalókat egyszerűsített foglalkoztatásban. Ezen átmeneti jellegű, néhány napos munkák esetén sem szabad azonban megfeledkezni a munkavállalók megfelelő bejelentéséről.

Alkalmi munkavállalót

 • telefonon a 185-ös számon,
 • okostelefonról, tabletről az EFO alkalmazás használatával (https://nisz.hu/efo2015),
 • ügyfélkapun/cégkapun keresztül a 19T1042E nyomtatványon

lehet bejelenteni.

Alkalmi munka esetén figyelni kell az azonos felek közötti, egybefüggő foglalkoztatás időtartamára is, ami

 • legfeljebb 5 egymást követő naptári nap,
 • egy adott hónapon belül legfeljebb 15 nap,
 • éves szinten pedig legfeljebb 90 naptári nap lehet.

Az alkalmi munka részletes szabályait az alábbi linken elérhető, 46. információs füzet tartalmazza.

4 . Uniós jogharmonizáció indokolta változások az Áfa tv-ben

   • Jelentős módon szigorodnak a Közösségen belüli termékértékesítés adómentességének feltételei 2020. január 1-jétől.

A termék Közösségen belüli értékesítése, vagyis amikor a terméket az értékesítés következményeként belföldről a Közösség valamely másik tagállamának területére adják fel vagy fuvarozzák el (függetlenül attól, hogy a küldeménykénti feladást vagy a fuvarozást az értékesítő, a beszerző vagy – bármelyikük javára – más végzi), a következő feltételek együttes fennállása esetén áfamentes:

 1. a) a termék más tagállamba történő feladása vagy elfuvarozása igazolt,
 2. b) az értékesítés egy másik, adóalanyi minőségében nem belföldön, hanem a Közösség más tagállamában eljáró adóalanynak vagy a Közösség más tagállamában nyilvántartásba vett adófizetésre kötelezett, nem adóalany jogi személynek történik,
 3. c) a b) pontban meghatározott személy adószámmal rendelkezik a Közösség más tagállamában, és ezt az adószámot közölte az értékesítővel,
 4. d) az értékesítést teljesítő adóalany az ’A60-as jelű összesítő nyilatkozat (áfatörvény 4/A. számú melléklet I. pontja szerinti nyilatkozat) benyújtására vonatkozó kötelezettségének hibátlanul és hiánytalanul eleget tesz, vagy igazolja, hogy az összesítő nyilatkozatot érintő mulasztás, hiba vagy hiányosság a jóhiszemű eljárása mellett következett be, és ezzel egyidejűleg az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátja az összesítő nyilatkozat teljes körű és helyes tartalmának megállapításához szükséges adatokat.

A c) és d) pontban foglaltakat a 2019. december 31-ét követően teljesített ügyletek esetén kell először alkalmazni. Érdemes elolvasni a vonatkozó NAV tájékoztatót.

A NAV-figyelőben a fentieken túl olvashat a vásári nyugtaadás szabályairól, a most megjelent 2065 jelű áfabevallás nyomtatványképéről, a NAV frissített feketelistáiró, friss adótraffipax-információkról és még sok minden másról.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek