Cégvilág

2011. november 2.

Nem fejlesztenek a kkv-k

Negatív rekordot döntött a hazai kisvállalkozások beruházási hajlandósága, jelenleg a cégek alig több mint fele gondolkodik fejlesztésben – derül ki a K&H Bank felméréséből.

2011. október 26.

Amikor a közös megegyezést is indokolni kell

A munkanélküliségi kockázatot is magában foglaló törlesztési biztosítások többségénél a munkaviszony közös megegyezéses megszüntetésére csak akkor terjed ki a biztosítási fedezet, ha a megállapodásban kifejezetten rögzítik, hogy a megszüntetésre a biztosítási feltételekben meghatározott okok miatt kerül sor – hívja fel a figyelmet a PSZÁF.

2011. október 24.

További munkaviszony bejelentése

A további munkavégzésre vonatkozó bejelentés akkor megfelelő, ha kellően konkrét, kitér annak a munkáltató gazdasági érdekeit és működését érintő valamennyi körülményre és feltételére, és a munkavállaló bizonyítja, hogy a fentieknek mindenben megfelelő bejelentést tett – derül ki a Legfelsőbb Bíróság egyik eseti döntéséből.

2011. október 18.

Gyorsabb lehet a kintlevőségek behajtása

A bírósági végrehajtási eljárások gyorsítását és hatékonyabbá tételét célozza a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium törvénymódosító javaslata. A tárca tervei szerint a cégek könnyebben juthatnak hozzá kintlévőségeikhez, és jelentősen bővül az interneten elintézhető ügyek száma.

2011. október 10.

Számla nélkül is kell fizetni

A számlaadási kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése az ellenszolgáltatásnak a szolgáltatás teljesítésekor való esedékessé válását nem érinti, jogosulti késedelemként azonban a kötelezett – késedelmi kamatfizetési kötelezettséget előidéző – egyidejű fizetési késedelmét kizárja – derül ki a Legfelsőbb Bíróság eseti döntéséből.

2011. október 5.

Mélyponton az üzleti bizalom a kkv-szektorban

A Policy Agenda-Ipsos felmérése szerint mélyponton vannak a kis- és középvállalkozások (kkv) várakozásai, a cégek vezetői a 2008-as válságnál is súlyosabb krízistől tartanak.

2011. szeptember 21.

A hatóság is tévedhet

A székhelyszolgáltatással kapcsolatban az utóbbi időben napvilágot látott néhány téves értelmezés. A hibás álláspont szerint csak ügyvéd végezhet székhelyszolgáltatást.

2011. szeptember 12.

Hasznok és költségek haszonélvezet esetén

Korábban megjelent cikkünkben igyekeztünk feltérképezni a haszonélvező és a tulajdonos egymáshoz való viszonyát. A sorozat második részében a haszonélvezeti jog tartalma, a költségviselés és a hasznok szedésének kérdése kerül terítékre.

2011. szeptember 6.

Kell az adóigazolás az alvállalkozóknak a közbeszerzésekben

2011-ben feloldották azt a moratóriumot, miszerint nem kellett igazolniuk az alvállalkozóknak köztartozásmentességüket ahhoz, hogy megkapják díjazásukat a közbeszerzési eljárásokban. A 200 ezer forint feletti kifizetésekhez adóigazolás szükséges, kivéve ha az alvállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói adatabázisban.

2011. augusztus 29.

A csere és a barter

A cserét két egymásra tekintettel kötött adásvételi szerződésnek kell tekintendő, így a felek mindegyike eladó is és vevő is egyben. A barter esetében azonban mivel a felek nem dolgok tulajdonát szolgáltatják kölcsönösen, nem cseréről van szó.

2011. augusztus 25.

A közösségi oldalak sokat elárulnak a leendő alkalmazottról

Az amerikai vállalatok már régóta használnak egyfajta kriminológiai, illetve pénzügyi háttérelemzést, valamint Google- és LinkedIn-keresést a leendő munkavállalók korábbi életének feltérképezéséhez. Újabban néhány vállalat azt is kötelezővé teszi, hogy a jelöltek átvilágítása terjedjen ki a közösségi média közegére is – a módszer már nálunk sem ismeretlen.

2011. augusztus 15.

A haszonélvező és a tulajdonos viszonya

A tulajdonos csak akkor és annyiban birtokolhatja, használhatja, hasznosíthatja a tulajdonát, amennyiben a haszonélvező e jogaival nem él. Mindez azt jelenti, hogy a haszonélvező ebben az értelemben a tulajdonosnál is erősebb jogosultságokkal rendelkezik.

2011. augusztus 1.

A közös megegyezéssel kilépett dolgozó is perelhet

A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén bevett gyakorlattá vált, hogy az erről szóló okiratban a felek nyilatkoznak, hogy egymással szemben további követelésük nincs. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy utóbb a dolgozó ne kérhesse például az el nem számolt túlmunka megfizetését.

2011. július 25.

Az építőipar és a kereskedelem a legkockázatosabb

2011 első félévében 2010 hasonló időszakához képest a magyarországi cégek fizetésképtelenségi mutatója radikálisan (+21%) nőtt. Szinte minden szektorban tovább nőt a fizetésképtelenségi eljárások száma, a legkomolyabb visszaesés főként a belső piacra termelő ágazatokban folytatódik – derül ki a Coface Hungary nemzetközi hitelbiztosító nemrégiben közzétett felméréséből. A legnagyobb probléma, hogy nem történnek érdemi lépések a bajba került cégek tényleges megmentésére. Címkék:

2011. július 18.

Szabadtéri munka hőségben

Elsősorban szabadtéren, tűző napon fizikai munkát végzők esetében (pl. építési, kivitelezési munkák, útépítés, útburkolás, mezőgazdaság) merül fel a nagy meleg káros hatásai elleni fokozott védekezés szükségessége – hívja fel a foglalkoztatók figyelmét a munkaügyi hatóság.

2011. július 12.

Júliustól új forrásokra lehet pályázni vállalkozásfejlesztéshez

Összesen 11,8 milliárd forintos összegben pályázhatnak többek között számítógép- és programbeszerzésre, honlapkészítésre, már meglévő honlap fejlesztésére, valamint webáruház létrehozására a kkv-k. A keretösszegből 2011. július 1 – 2012. december 31 között lehet összegeket lehívni.

2011. július 4.

Számlázás nélkül is jár a késedelmi kamat

A késedelmi kamat szabályainak alkalmazása körében a fizetési felszólítás (számlázás) elmaradását a perindítás pótolja – állapította meg a Legfelsőbb Bíróság egyik eseti döntésében. A késedelmi kamat tehát a perindítást követő harminc nap elteltétől esedékes. A jogeset ezen felül a pótmunka tekintetében is széles érdeklődésre számot tartó okfejtést tartalmaz.

2011. június 28.

Tipikus hibák az ÚSZT pályázataiban

Az Új Széchenyi Terv pályázatainak első nyertesei már megvannak, és folyamatosan írják ki az újabb vállalkozásfejlesztési pályázatokat. Pályázni azonban a könnyítések ellenére sem egyszerű, a hibás pályázat pedig meghosszabbítja az elbírálási folyamatot. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség összegyűjtötte a legtipikusabb hibákat, amik kis odafigyeléssel könnyen elkerülhetők.

2011. június 19.

Nyári szünet nem csak a bíróságokon

Július közepén kezdődik a törvénykezési szünet a bíróságokon. Ilyenkor nem tartanak tárgyalásokat és a leállás idejét a határidők számítása szempontjából is figyelmen kívül kell hagyni. Fontos azonban tudni, hogy van néhány kivétel is. A szünet ugyanakkor a közjegyzői fizetési meghagyásos eljárásokra is kiterjed.