Munkáltatói nehézségek koronavírus idején – kérdések és válaszok Koronavírus


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Bedönti-e a futó foglalkoztatási pályázatokat a vírus? Ki tájékoztasson és ki mérjen lázat a munkahelyeken? Mi az otthoni munka új szabályozásának lényege? Mekkora bér jár annak, aki otthon marad a gyerekével? Fontos kérdések, fontos válaszok.

Futó foglalkoztatási pályázatokról – nem tartalmaz vis maiort – tudnak valamit mondani? Mi van, ha nem tudok időben bért adni, járulékot utalni, de erre az EU fele is vállalást tettem? 8+4-es szerződés, a 7. hónapnál tartunk. Ha szerződést szegek, a teljes támogatást visszakérhetik szerződés szerint. Szeretném megtartani a munkavállalót, de nem lesz könnyű menet.  

A szerződésben szereplő foglalkoztatás időtartamát kötelező betartani, továbbá ez idő alatt a munkaidőn módosítani nem lehet. Javaslom ugyanakkor, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel írjanak egy levelet a területileg illetékes Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályának központi e-mail címére (vagy akivel a szerződést kötötték). Kérjék, hogy engedélyezzék a részmunkaidőben történő foglalkoztatást – a 47/2020 (III.18) Korm.rendelethez igazodva – a veszélyhelyzet lejártát követő 30. napig, lehetőleg a szerződés módosítása nélkül. Vagy amennyiben ez szerződés módosítást (pl. a támogatás összegét érintően) igényel, kérjék, hogy a lehetőségeket, illetve a megoldás kivitelezésének pontos menetét is felvázolni szíveskedjenek.

A munkáltatói egészségügyi tájékoztatás aggályos lehet, mivel nem vagyunk egészségügyi intézmény. Elegendő-e, ha a hivatalos kormányzati tájékoztató honlapra irányítjuk a munkavállalót, vagy az egészségügyi szolgáltatónk, aki a munkaalkalmassági vizsgálatot végzi, állítson össze egy hivatalos tájékoztatót?

A tájékoztatásnak az írásbeliségen túl nincs előre meghatározott formai megkötése. A lényeg az, hogy az információk eljussanak a munkavállalóhoz, tehát a tájékoztatás megtörténjen.

Ki végezhet például lázmérést, ha nincs egészségügyi személyzet a munkavégzés helyszínén?

Erre nincs kidolgozott iránymutatás, a munkáltató felelőssége, hogy az egészséges és biztonságos munkavégzés biztosítva legyen, minden dolgozó számára. Amennyiben van munkavédelmi képviselő a vállalkozásnál, kézenfekvő, hogy a ’méréseket’ ő végezze, ha nincs, akkor egy erre a célra kijelölt, felelős munkavállaló, vagy akár a munkáltatói jogkör gyakorlója. Ez ügyvezetői döntés és felelősség.

Azt szeretném megkérdezni, hogy ha a gyerekekre otthon felügyelő munkavállaló az Mt 55.§ (1) j) pont alapján mentesül a munkavégzési kötelezettség alól? Ebben az esetben jár neki munkabér/távoléti díj?

A munkavállalót, ha a munkáltató hozzájárulása alapján mentesül a munkavégzés alól, a kiesett munkaidőre megállapodásuk szerint illeti meg díjazás.

A home office-nak az új kormányrendelet értelmében van határideje? Ez esetben elegendő-e e-mailben tájékoztatni a munkavállalót? Ha igen, milyen részleteket szükséges közölni? Jelen rendelet értelmében mi a különbség a home office és a távmunka között, mik a részletszabályok? Home office, vagy távmunka esetén hogyan alakulnak a munkavédelmi szabályok?

Távmunkában történő foglalkoztatáshoz kétoldalú megállapodás szükséges, tehát munkaszerződésben kell rögzíteni. Lényege, hogy a munkavállaló mindig vagy részlegesen (pl. fix heti 3 napon) távolról (pl. otthonról) dolgozik. A munkaideje általában kötetlen, a munkavállaló maga osztja be azt. Otthoni munkát a munkáltató egyoldalúan is engedélyezhet időnként a munkavállalóknak. A munkavállalónak munkaidőben rendelkezésre állási kötelezettsége van, ugyanúgy, mintha a munkahelyén dolgozna. Jelenlegi rendelet értelmében home office-t egyoldalúan is elrendelhet a munkáltató, tehát erről elegendő tájékoztatni a munkavállalót. Ez az engedmény, az időtartamát tekintve a veszélyhelyzet elmúltát követő 30. napig tart. Munkáltató jogosult meggyőződni a biztonságos munkavégzés feltételeiről, amit megtehet személyesen, illetve a jelenlegi járványveszélyre tekintettel egyéb eszközök igénybevételével. Például megkéri a munkavállalót, hogy kamerával mutassa meg neki a munkavégzéshez szükséges eszközöket, és azok elhelyezését.

Milyen eszközei vannak a munkáltatónak a munkavállaló különböző érintett csoportjaira (kisgyerekes, 65+, fizikai dolgozók), a Társaság folyamatos működésének biztosítása érdekében; ezen eszközök alkalmazásának milyen feltételei vannak? 

A Kormányrendeletben található változtatások a jelzett munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatban is alkalmazandók. Ebben az időszakban fontos egyrészt a rugalmasság mindkét fél részéről, ugyanakkor a szigorúbb, egészségmegőrzésre irányuló szabályok betartása. A kisgyermekes munkavállalók, ha dolgoznának, és a munkakörülmények biztonságosak, továbbá a munkáltató meg tudja oldani a gyermekfelügyeletet, érdemes erről gondoskodni. Ha megoldható az otthoni munka, átcsoportosítani, vagy munkavégzés alóli mentesítésükről javasolt megegyezni. Fizikai dolgozókat megfelelően szükséges tájékoztatni, és el kell várni az együttműködésüket. A munkáltató felelőssége az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása, ezért munkáltatóként mindent meg kell tennie ezen kötelezettsége teljesítése érdekében.

Ha a munkavállaló igényli a munkavégzés alóli mentesítést, a díjazás megegyezés függvénye (ez esetben a díjazás a minimálbérnél kevesebb is lehet, Mt. 147. § (2) bekezdés). Ha a munkáltató mentesíti a munkavállalót munkavégzési kötelezettsége alól, akkor a munkavállalót állásidőre járó alapbér illeti meg erre az időszakra.

Azon munkatársak esetében, ahol nem értelmezhető a távmunka vagy otthoni munkavégzés, hogyan járjon el a munkáltató? Szabadságra küldheti, ha nincs időarányos szabadsága mi a teendő, mindezeknek milyen írásbeli (szabadságengedély, stb.) feltételei vannak?

Szabadság kiadását a feleknek 15 nappal hamarabb jelezniük kell egymás felé, de közös megegyezéssel a 15 nappal korábbi közléstől el lehet tekinteni. Szabadság kiadásán túl a lehetőségek: munkavállaló igényelhet fizetés nélküli szabadságot (írásban) vagy munkavégzés alóli mentesítést (írásban). Utóbbi esetben a díjazás megegyezés függvénye. Ha a munkáltató mentesíti a munkavállalót munkavégzési kötelezettsége alól, akkor a munkavállalót állásidőre járó alapbér illeti meg erre az időszakra.

Lakhelyelhagyási vagy kijárási tilalom esetében a munkába járóknak kell-e kiállítani munkáltatói igazolást?

Ilyen intézkedés még nem született, de szükség lehet rá. A lényeg, hogy az igazolás tartalmazza mindkét fél adatait, azt, hogy a munkavállaló jelenleg is alkalmazásban áll és munkavégzés céljából mehet lakcíméről a munkavégzés helyére (akár több telephelyet is fel lehet sorolni, ha több munkavégzési helye van a dolgozónak).

A home office fogalom, amit most a Kormányrendelet nevesít, megegyezik a „munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés” fogalmával?

Alapvetően igen, de Kormányrendelet értelmében jelenlegi helyzetben a home office-t egyoldalúan is elrendelhet a munkáltató, tehát erről elegendő tájékoztatni a munkavállalót. Ez az engedmény, az időtartamát tekintve a veszélyhelyzet elmúltát követő 30. napig tart.


Kapcsolódó cikkek

2020. március 18.

Koronavírus idején – tájékoztató munkáltatóknak és munkavállalóknak

A koronavírus terjedésével egyre több korlátozó intézkedésre lehet számítani. Most mindennél fontosabb a munkáltatók és munkavállalók közötti folyamatos tájékoztatás, az együttműködés és a mindenki számára előnyös megoldások kidolgozása. Az alábbi tájékoztató 3 részből áll, az első a munkaügyi vonatkozás, a második a vállalkozás gazdasági érdekeire a harmadik néhány mondat erejéig az emberi oldalra helyezi a hangsúlyt.
2020. március 13.

A Koronavírus-járvány munkajoga

Egyre komolyabb készültségi helyzet van idehaza is a járvány miatt. De vajon milyen jogai vannak egy munkavállalónak, és milyen egy munkáltatónak karantén idején? Egyáltalán, mikor lehet karantént kihirdetni és ki viseli a költségeket? E kérdésekre igyekszik választ adni összefoglalónkban dr. Kricskovics-Béli Boglárka ügyvéd a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda munkatársa.
2020. március 9.

Munkajogi kérdések koronavírus esetén

A koronavírus egyre több országban jelenik meg, a WHO a betegséget nagyon magas kockázatúnak minősítette. A vírus nemcsak az egészségügyet terheli meg, de a teljes világgazdaságra kihatással van. Ha a vírus Magyarországon is nagy számban megjelenik, a hazai munkáltatóknak is szembe kell nézniük az ebből fakadó nehézségekkel.