Kapcsolt vállalkozások bejelentési kötelezettségeinek ellenőrzése


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Esettanulmányunk hatodik részében a képzeletbeli cégcsoporttól kapott információkat vizsgáljuk meg, annak érdekében, hogy a bejelentési kötelezettségek teljesítéséről képet kapjunk. Olvasóinknak ismét lehetőségük nyílik arra, hogy a vizsgálatot önállóan elvégezzék, mert a megoldással csak a következő részben érkezünk!

Rendelkezésre áll tehát a 2017.01.01-től aktuális Tao. törvény szerinti kapcsolt vállalkozási viszonyokat tartalmazó ábra (lásd előző rész) és adatstruktúra (alábbi táblázat), elkezdhetjük tehát a kapcsolódó legfontosabb kötelezettségeket megvizsgálni.

Kapcsolt csoport / Időszak 2017.01.01 – 2017.12.31. 2018.01.01 – 2018.09.30. 2018.10.01 – 2018.12.31
Mindegyik időszakban kapcsolt magánszemélyek „XY” magánszemély, „XZ” magánszemély („XY” bátyja) és felesége, „YK” magánszemély („XY” lánya), „YL” magánszemély („XY” lánya)
Mindegyik időszakban kapcsolt egyéb entitások „A”, „B”, „AA”, „AB”, „BB” (osztrák), „AAA”, „AAB”,„ABA”, „ZA”, „KA” „AAA” szlovák telephelye, „ABA” horvát leányvállalata („ABAA”)
Csak adott időszakban kapcsolt „YL” leány egyéni vállalkozása „ABB”
Ügyvezetői egyezőség miatti kapcsolt vállalkozás „ABB” és „DR”
Ügyvezetői egyezőség miatt kapcsolt vállalkozás – alapítvány

„A”, „AA”, „AAA”, „AAA” szlovák telephelye és

„WW” alapítvány

A Tao. tv. szerinti kapcsolt vállalkozási viszony egyik legmeghatározóbb és legtöbb bonyodalmat okozó adókötelezettség-csoportja a transzferárazás. Ehhez három fő kötelezettség kapcsolódik:

Adónem / Törvény Tao. tv.
Kapcsolt viszony bejelentése (465/2017. Korm. rendelet szerinti kötelezettség) x
Szokásos piaci ár elve (Art. alapján iparűzési adó tekintetében, ÁFA tv. alapján áfa tekintetében, megjelenik még pl. KATA, KIVA, stb. rendszerében) x
Transzferár nyilvántartás készítési kötelezettség (32/2017. NGM rendelet) x

Nézzük meg először a bejelentési kötelezettségek csoportját!

A 465/2017. Kormányrendelet 16. § (4) bekezdése szerint az adózó az adókötelezettséget érintő változás szabályai szerint jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz: …

  1. b) a kapcsolt vállalkozásnak minősülő másik személy nevét (elnevezését), székhelyét (telephelyét) és adóazonosító számát az első szerződéskötésüket követő tizenöt napon belül, valamint a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését a megszűnést követő tizenöt napon belül.

Tehát meg kell vizsgálni a cégcsoporton belül a kapcsolt vállalkozások közötti első szerződéskötés időpontját, valamint a kapcsolt vállalkozási viszonyok megszűnését. Erre vonatkozóan adatokat kértünk be az esettanulmányban szereplő cégcsoporttól és a következő információkat kaptuk:

Szerződő fél 1 Szerződő fél 2 Első szerződéskötés
„B” „BB” osztrák 2016.01.02
„A” „AA” 2014.07.01
„A” „AB” 2014.07.01
„AAA” „AA” 2015.03.01
„AAB” „AA” 2015.11.15
„AA” „B” 2016.02.01
„ABA” „AB” 2015.10.02
„ABB” „AB” 2018.03.10

NAV felé történt bejelentések listája:

ki/kit „A” „B” „AA” „AB” „AAA” „AAB” „ABA” „ABB”
„A” 2014. 07.01 2014. 07.01
„B” 2016. 02.01
„AA” 2014. 07.01 2016. 02.01 2015. 03.01 2015. 11.15
„AB” 2014. 07.01 2015. 10.02 2018. 03.10
„AAA” 2015. 03.01
„AAB” 2015. 11.15
„ABA” 2015. 10.02
„ABB” 2018. 03.10

A cégcsoport állítása szerint a többi cég között nem került szerződés megkötésre. Mivel a vizsgálat tárgyát a 2017-től napjainkig terjedő időszak képezi, a fenti táblázat mellé bekértük ezen időszak kapcsolt vállalkozások közötti ügyleteit tartalmazó adatokat, és az alábbiakat kaptuk.

Szerződő fél 1 Szerződő fél 2 Tranzakció neve Ügyleti érték eFt (2017) Ügyleti érték eFt (2018) Ügyleti érték eFt (2019 terv)
„XY” mag. „B” tagi kölcsön 497 332 210
„B” „BB” osztrák áru eladás 27 000 38 000 49 000
„A” „AA” menedzsment szolgáltatás 75 000 82 000 93 000
„A” „AB” menedzsment szolgáltatás 36 000 41 000 50 000
„XZ”-né mag. „ZA” ingatlan bérbeadás 5 000 5 000 5 000
„XZ” mag. „ZA” szerver apport 6 000
„ZA” „A” szerver szolgáltatás 19 000 22 000 28 000
„ZA” „B” szerver szolgáltatás 8 000 11 000 15 000
„AAA” „AA” alkatrész eladás 62 000 68 000 41 000
„AAB” „AA” bérmunka szolgáltatás 18 000 72 000 85 000
„AAA” „AAA” szlovák telephely eszköz bérbeadás 7 500 12 000
„AA” „B” termék értékesítés 675 000 782 000 974 000
„A” „XY” mag. osztalék 63 000
„ABA” „AB” alapanyag eladás 118 000 136 000 158 000
„ABB” „AB” mezőgazdasági szolgáltatás 36 000 419 000
„ABA” „ABAA” termék értékesítés 12 000 16 000 18 000
„KA” „A” marketing szolgáltatás 29 000 32 000 34 000
„A” „WW” alapítvány termék értékesítés 2 000 98 000 51 000
„YL” ev „AB” tárgyi eszköz eladás 62 000
„A” „B” kölcsön 10 800 10 800 10 800

Kölcsönök esetében az ügyleti érték az elszámolt kamat.

A fenti adatok alapján vajon hiánytalanul teljesítettnek minősíthető a bejelentési kötelezettség? Esettanulmány sorozatunk következő részében érkezünk a válaszokkal.

Az első rész itt olvasható: https://ado.hu/ado/kapcsolt-vallalkozasok-specialis-adozasi-feladatai/

A második rész itt olvasható: https://ado.hu/ado/kapcsolt-vallalkozasok-beazonositasanak-kerdesei/

A harmadik rész itt olvasható: https://ado.hu/ado/cegcsoportok-rejtett-informacioinak-feltarasa/

A negyedik rész itt olvasható: https://ado.hu/ado/cegcsoport-tao-tv-szerinti-kapcsoltsagainak-felmerese-lepesrol-lepesre/

Az ötödik rész itt olvasható: https://ado.hu/ado/ugyvezetoi-egyezoseg-jelentosege-a-kapcsolt-vallalkozasok-meghatarozasa-soran/

Az első rész itt olvasható, a második rész itt olvasható, a harmadik rész itt olvasható, a negyedik rész pedig itt olvasható, az ötödik rész itt olvasható.

A cikk szerzője Lakatos Zsuzsanna, a Tax Revolutions Kft. ügyvezetője.


Kapcsolódó cikkek

2019. július 18.

Kapcsolt vállalkozások speciális adózási feladatai

Vajon milyen feladatokat és felelősségi köröket tárhat fel egy kapcsoltsági átvilágítás? Milyen idő-, költség- és egyéb erőforrás-ráfordítással jár a teendők, kockázatok és jogkövetkezmények (pl. bírságok) és azok hatásainak felmérése? Kövessék most induló esettanulmány sorozatunkat, mely egy képzeletbeli cégcsoportól szól, és még az is lehet, hogy időközben egy képzelt adóellenőrzés is elindul a csoport egyik tagjánál!
2019. július 30.

Kapcsolt vállalkozások beazonosításának kérdései

A kapcsoltsági átvilágítás jelentőségéről és buktatóiról szóló esettanulmány sorozatunk második részében a Tao. tv. szerinti kapcsolt vállalkozási viszonyok beazonosításának tipikus kérdéseit járjuk körül. Az Olvasónak lehetősége nyílik átgondolni, hogy milyen hibákat lehetne már a folyamat elején elkerülni, ehhez kérdéseket teszünk fel, a következő részben pedig megnézzük a válaszokat!