NAV-figyelő, 11. hét: egyablakos rendszer az Áfa tv. alkalmazásában


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az e-kereskedelemre vonatkozó áfa-szabályok egyablakos rendszerven való alkalmazásáról tájékoztatott részletesen a NAV.

Az elektronikus kereskedelemre vonatkozó új áfaszabályok

Közösségen belüli távértékesítés teljesítési helye

2021. július 1-jétől Közösségen belüli távértékesítés alatt azt az ügyletet kell érteni, amelyre jelenleg távértékesítésként hivatkozunk. A módosítás értelmében Közösségen belüli távértékesítés esetében a teljesítési hely a rendeltetési hely szerinti tagállam, ezen tagállamot illeti meg az adóbevétel.

Ha az adóalany

 • a Közösségen belül csak egyetlen tagállamban telepedett le, és
 • az adott, valamint az azt megelőző naptári évben 10.000 eurónak megfelelő összeget (adó nélküli ellenértéket) meg nem haladóan nyújtott a letelepedésétől eltérő tagállami nem adóalanynak az Áfa tv. 45/A. § (1) bekezdése szerinti távolról is nyújtható szolgáltatást, illetve teljesített Közösségen belüli távértékesítést,

akkor ezen ügyletek esetében az adóalany letelepedése szerinti tagállam, illetve a termék feladási helye szerinti tagállam marad a teljesítés helye, így annak szabályai szerint kell adóznia.

A 10.000 euró átváltására a 2017. december 5-én érvényes EKB átváltási árfolyamot kell alkalmazni. Ez Magyarország esetében 313,96 HUF/EUR árfolyamot jelent, vagyis belföldi adóalanyok tekintetében a kerekítésre vonatkozó szabályok figyelembevételével az alkalmazandó értékhatár 3.100.000 forint.

A 10.000 eurós értékhatár együttesen és nem külön-külön vonatkozik az adóalany által teljesített Közösségen belüli távértékesítésre és a letelepedésétől eltérő tagállamban nem adóalanyok részére nyújtott távolról is nyújtható szolgáltatásokra, amennyiben ezen ügyletek mindegyikét teljesíti az adóalany.

Ugyanakkor az adóalany a 10.000 eurós értékhatár el nem érése esetén is dönthet úgy, hogy a Közösségen belüli távértékesítésre, illetve a 45/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásokra meghatározott főszabály szerint a fogyasztás tagállamában teljesíti adókötelezettségét, azonban ebben az esetben választásához a választása évét követő második év végéig kötve van.

e-kereskedelem áfa-szabályaiPlatformokra vonatkozó szabályok

Az új szabályozás az áfa eredményes és hatékony beszedésének biztosításához azokat az adóalanyokat, akik, illetve amelyek elektronikus felületek (például online piactér, platform, portál) révén elősegítik a termékek távértékesítését, bevonja az értékesítéseket terhelő áfa beszedésébe azáltal, hogy a rajtuk keresztül értékesített termékek esetében meghatározott esetben adófizetésre kötelezetté teszi őket.

Ennek megfelelően nem adóalanyok részére történő bizonyos értékesítések esetén speciális szerep hárul a platformokat üzemeltető adóalanyokra.

Ha egy platform

 • 150 eurót meg nem haladó belső értékű küldeményként importált termék távértékesítését, illetve
 • értéktől függetlenül, Közösségben nem letelepedett adóalany által nem adóalanynak a Közösség területén teljesített termékértékesítését segíti elő

az új szabályozás alapján – egy fikció segítségével – a platformot úgy kell tekinteni, mint amely a termék beszerzője és értékesítője egyben.

Az egyablakos rendszer kiterjesztése a nem adóalanyoknak nyújtott szolgáltatásokra, valamint a Közösségen belüli távértékesítésekre

2015. január 1-jétől alkalmazandó a MOSS rendszer (Mini One Stop Shop – mini egyablakos rendszer) a Közösségben letelepedett nem adóalanyok részére nyújtott, úgynevezett távolról is nyújtható szolgáltatások – telekommunikációs, rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások, illetve elektronikus úton nyújtott szolgáltatások – utáni áfa/héa bevallási és befizetési kötelezettség teljesítésére. Ennek lényege, hogy az adóalany az egyablakos rendszerbe történő regisztráció szerinti tagállami adóhatóságon keresztül teljesítheti a letelepedésétől eltérő tagállamban esedékes áfa/héa bevallási és befizetési kötelezettségét. A Közösségben letelepedett adóalany a letelepedése szerinti, a Közösségben nem letelepedett adóalany pedig a választása szerinti tagállamban regisztrálhat az egyablakos rendszerbe.

Az új szabályozás kiterjeszti az egyablakos rendszer alkalmazásának hatályát

 • minden, a Közösség tagállamában, nem adóalanynak nyújtott szolgáltatás utáni, illetve
 • a Közösségen belüli távértékesítés utáni

bevallási és adófizetési kötelezettségre.

Ezen belül – összhangban az uniós héaszabályokkal – külön egyablakos rendszert biztosít

 • a Közösségen kívül letelepedett adóalanyok által a közösségi nem adóalanyoknak nyújtott szolgáltatások utáni (nem uniós egyablakos rendszer vagy nem uniós különös szabályozás), valamint
 • a Közösségen belüli távértékesítések, az elektronikus felület által elősegített egyes belföldi termékértékesítések és a belföldön letelepedett adóalany által más tagállambeli nem adóalanyoknak nyújtott szolgáltatások utáni (uniós egyablakos rendszer vagy uniós különös szabályozás)

áfa megfizetésére és bevallására.

e-kereskedelem áfa-szabályaiAdólevonás

Az egyablakos rendszeren keresztül kizárólag a fizetendő adó rendezésére van lehetőség, az előzetesen felszámított adó levonására ennek keretében nincs lehetőség.

Így ha a belföldön gazdasági céllal nem letelepedett adóalany

 • kizárólag az egyablakos rendszerben van nyilvántartásba véve belföldön, vagy
 • belföldi adófizetési kötelezettségének teljesítéséhez egy másik tagállamban regisztrált az egyablakos rendszerbe, és
 • előzetesen felszámított, levonható adót szeretne érvényesíteni,

akkor azt a belföldön nem letelepedett adóalanyok adó-visszatéríttetésére vonatkozó különös szabályok szerint teheti meg.

Ha azonban az egyéb tevékenysége folytán a belföldön nem letelepedett adóalany belföldön adóalanyként nyilvántartásba van véve, vagy erre lenne kötelezett, akkor az előzetesen felszámított levonható adót a belföldön benyújtandó áfabevallásában tudja érvényesíteni.

Az uniós különös szabályozást alkalmazó belföldi – Magyarországon székhellyel vagy Áfa tv. szerinti állandó telephellyel rendelkező – adóalanyok az előzetesen felszámított áfát a ’65 számú áfabevallásban helyezhetik levonásba.

A NAV-figyelőben a fentieken túl olvashat a NAV friss információs füzeteiről is.

e-kereskedelem áfa-szabályai

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2021. március 8.

NAV-figyelő, 9. hét: átkerült a gépjárműadó a NAV-hoz

A NAV megválaszolta a leggyakoribb kérdéseket a gépjárműadóval kapcsolatban, részletezte, miként szűnik meg a fordított áfa a munkaerő-kölcsönzés területén, és sok fontos információt közölt az online számlaadat-szolgáltatásról.