NAV-figyelő, 5. hét: pénzmosás elleni törvény módosításából adódó kötelezettségek


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az online számlarendszer működéséről, és a négy- vagy többgyermekes anyák adókedvezményéről is részletesen tájékoztatott a NAV.


1 .Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (NÉTAK)

Idén január 1. óta új adóalap-kedvezményt vehetnek igénybe a négy vagy több gyermekes anyák.

Négy vagy több gyermeket nevelő anya az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermek után

 1. családi pótlékra jogosult, vagy

b.családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt,

és az a) és b) pontban említett gyermekek száma a négy főt eléri.

A kedvezményre jogosult édesanyának nem kell személyi jövedelemadót fizetnie a jogosultságának időszakában a törvényben meghatározott jövedelmei után, így például

 • a munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem,
 • az adóköteles társadalombiztosítási ellátás (például: táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj),
 • álláskeresési járadék, álláskeresési segély,
 • a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazása,
 • a munkaviszony megszűnésével összefüggésben törvényben meghatározott mértékű végkielégítés után,
 • a társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése ellenértékeként kifizetett jövedelem,
 • a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenységére tekintettel adott juttatás,
 • az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül
  • a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétjére, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelmére;
  • a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelmére;
  • díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből (például megbízásból) származó jövedelmére.

A kedvezmény már év közben érvényesíthető, ha az anya a munkáltató, kifizető részére adóelőleg-nyilatkozatban azt kéri.

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményéről részletesebb tájékoztatás olvasható „A családokat érintő adóalap-kedvezmények” című információs füzetben.

2. Megjelent az Adóvilág 2020/2. száma

A tartalomból:

 • Számviteli és könyvvizsgálati változások
 • A magánszemély befektetéseiből származó jövedelmek adózása
 • Foglalkoztatási lehetőségek és a foglalkoztatott bejelentésével összefüggő kötelezettségek hatályos szabályai
 • Határon átnyúló fizetésképtelenség


3. Az Online Számla rendszer bevezetésének sikerei és adatainak hasznosítása

A cikk szerzője a következő teendőkre hívja fel az adózók figyelmét:

Ha a NAV-szerver visszaigazolása alapján az adatszolgáltatás nem dolgozható fel – az „error” válaszüzenet blokkoló hibát jelez –, azt meg kell ismételni.

A „warning” válaszüzenet az adatszolgáltatás feldolgozhatóságát nem befolyásoló, azonban javításra szoruló hibáról tájékoztat- ezért a visszaigazolás kérése elengedhetetlen. „Warning” üzenet jelzi például, ha az adatszolgáltatásban összeadási hiba van, és ezért indokolt felülvizsgálni nem csupán az adatszolgáltatást, hanem az annak alapját képező bizonylatot is.

A NAV részéről jelenleg is a jogkövetésre ösztönzés az alapvető prioritás, nem a büntetés. Amikor az online számlaadatok alapján látható, hogy egy eltérés nem szándékos adóelkerülésből, hanem csupán figyelmetlenségből adódhatott, az adóhatóság esetenként tájékoztatásokban hívja fel az adózók figyelmét az adatszolgáltatásuk hibájára.

A szerző azt is megemlíti, hogy gyakran hiába ad visszajelzéseket a NAV szervere a hibákról, ugyanis maguk az adózók nem ismerik meg ezeket. Előfordultak olyan esetek, amikor minden információ elérhető lett volna a számlázó programokból arról, hogy hibás az adatszolgáltatás, de az adózók nem tudták hogyan jelenítsék meg a visszajelzéseket. Ezért nagyon fontos, hogy számlázó program alkalmazása esetén a felhasználók részletekbe menően is merjék meg a programjuk működését és funkcióit.

Mik lesznek a következő lépések?

 1. július 1-jétől minden áfaalany értékhatár nélkül lesz köteles az Online Számla rendszerben adatot szolgáltatni egy másik, belföldön nyilvántartásba vett áfa -alany részére belföldön teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról.

A NAV még egy újdonsággal készül 2020-ban, elérhetővé és használhatóvá teszi a NAV Online Számlázó mobilalkalmazást.

A NAV-figyelőben a fentieken túl többek között olvashat még a NAV pénzmosás elleni törvény módosításából adódó kötelezettségekről szóló tájékoztatójáról, a pénztárgépek szervizelési kötelezettségeiről, arról, hogyan szerezhető be „A külföldi utas adó-visszaigénylő lap, valamint arról, hol kattog az adótraffipax.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2020. január 13.

NAV-figyelő 2. hét: számos tájékoztatóval segíti az évkezdést a NAV

A NAV-nál sem telt tétlenül a 2. hét. Már most érdemes foglalkozni az szja 1+1% témájával. Választ kapunk arra a kérdésre is, hogy vajon az alanyi mentes értékhatárba beszámít-e a kapott előleg. Segítséget kapunk az adószámla értelmezéséhez, valamint elérhetőek újabb adóelőleg-nyilatkozatok.