NAV-figyelő, 9. hét: átkerült a gépjárműadó a NAV-hoz


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A NAV megválaszolta a leggyakoribb kérdéseket a gépjárműadóval kapcsolatban, részletezte, miként szűnik meg a fordított áfa a munkaerő-kölcsönzés területén, és sok fontos információt közölt az online számlaadat-szolgáltatásról.

1. Leggyakoribb adózói kérdések a gépjárműadóval kapcsolatosan

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1-től az önkormányzati adóhatóságok helyett a NAV látja el.

Az adó összege, a fizetési határidő az adókötelezettséggel kapcsolatos tény, ezért azokról a NAV-nak határozatot kell hoznia. 2021-ben változott a fizetési határidő és az a számlaszám is, ahová az adót be kell fizetni, így ezeket is határozatban kell közölni.

Az adóhatósági iratot – ideértve a döntést is – meghatalmazott képviselővel rendelkező adózó esetében a képviselőnek kell kézbesíteni, ezért fordulhatott az elő, hogy a könyvelők kapták meg az adókivetésről szóló határozatot.

A 2021-es első részletet 2021. április 15-éig kell megfizetni, ha a gépjárműadót megállapító határozat addig végleges lesz. Ha az előbbi időpontig nem lesz végleges a határozat, akkor a véglegessé válásától számított 15 napon belül kell az adót megfizetni. A 2021-es második részletet 2021. szeptember 15-éig kell megfizetni.

Az önkormányzatnál korábban fennálló túlfizetést a gépjárműadó idei fizetésnél nem lehet figyelembe venni, mert a NAV hatásköre csak az általa 2021. január 1. óta nyilvántartott gépjárműadó-kötelezettségekre terjed ki. Így ha bárkinek az önkormányzati adóhatósághoz 2021 előtt megfizetett adóból visszajár összeg, akkor azt nem a NAV, hanem az önkormányzati adóhatóság téríti vissza. Ehhez visszatérítési kérelmet kell benyújtania a korábban illetékes és hatáskörrel rendelkező önkormányzati adóhatósághoz.

2. Megszűnik a fordított áfa a munkaerő-kölcsönzés szektorban

2021. április 1-jei hatállyal módosul az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés c) pontja, aminek következtében a munkaerő-kölcsönzés szolgáltatásoknak csak egy szűk köre esetében marad továbbra is alkalmazandó a fordított áfa.

Az Áfa tv. 2021. április 1-jétől hatályos 142. § (1) bekezdés c) pontja úgy rendelkezik, hogy az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti munkaerő kölcsönzése, kirendelése, rendelkezésre bocsátása esetén, amely az  a)  pont szerinti termékértékesítéshez vagy szolgáltatásnyújtásnak minősülő olyan építési szerelési és egyéb szerelési munkához kapcsolódik, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve a bontással történő megszüntetését is – irányul.

A módosítás következtében csak azok a munkaerő-kölcsönzés szolgáltatások maradnak a fordított áfa hatálya alatt, amelyek

  • az Áfa tv. 10. § d) pontja szerinti termékértékesítéshez (építési-szerelési munkával létrehozott, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő ingatlan átadása), vagy
  • ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, egyéb megváltoztatására irányuló építési szerelési és egyéb szerelési munkákhoz

kapcsolódnak. Természetesen a fordított adózás ezekben az esetekben is csak akkor alkalmazandó, ha teljesülnek a fordított adóztatás egyéb feltételei is, vagyis az érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany, ugyanakkor egyiküknek sincs olyan jogállása, amely alapján az adó fizetése ne lenne tőle követelhető.

3. Számlaadat-szolgáltatási kötelezettséghez kapcsolódó szankciómentesség a távértékesítőknek

2021. július 1-jétől az uniós egyablakos rendszerben (OSS) a Közösségen belüli távértékesítések után is bevallható és befizethető az áfa (hozzáadottértékadó), ha az értékesítő nem telepedett le a teljesítési hely szerinti tagállamban.

Ha az adóalany Magyarországtól eltérő tagállamban regisztrál az OSS rendszerbe, a belföldön teljesített Közösségen belüli távértékesítése után nem terheli számlaadat-szolgáltatási kötelezettség, mivel a számlaadásra ez esetben nem a belföldi, hanem az OSS regisztráció szerinti tagállam szabályai vonatkoznak.

Erre azonban csak 2021. július 1-jétől nyílik lehetőség, vagyis a fenti dátumig a belföldi teljesítési helyű és ezáltal belföldi nyilvántartásba vételre kötelezett vagy azt választó távértékesítést végző adóalanyok kötelesek lennének a belföldön teljesített értékesítéseik számláiról adatszolgáltatást teljesíteni.

A számladat-szolgáltatási kötelezettséghez kapcsolódóan a NAV ezért a részükre, 2021. június 30-ig szankciómentességet biztosít.

A szankciómentesség csak azokra az adóalanyokra vonatkozik, amelyek

  • július 1. napjáig valamely más tagállamban regisztrálnak az OSS rendszerbe,
  • kizárólag a Magyarországra irányuló távértékesítés miatt kötelezettek a belföldi nyilvántartásba vételre.

A NAV-figyelőben a fentieken túl olvashat a katás különadó részleteiről, a veszélyhelyzet meghosszabbított adókedvezményeiről, a brexit utáni pénzügyi képviselet szabályairól, valamint friss adótraffipax-információkról.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2021. február 8.

NAV-figyelő, 5. hét: megjelent a NAV 2021-es ellenőrzési terve

Kiderült, hogyan folytatódik az online számla rendszer adatai alapján történő kiválasztás és a katát választó adózók ellenőrzése. Módosult a megváltozott munkaképességűek fogalma a rehabilitációs hozzájárulásban. Hamarosan frissülnek a járulékbevallások.