Cégvilág

Nullás igazolás helyett köztartozásmentes adatbázis

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. február 22.
Rovat:

A köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplő cégeknek nem kell nullás igazolást csatolni a közbeszerzéseknél az alvállalkozói kifizetésekhez, de hasznos lehet pályázatoknál. Az adatbázisba kérelemre lehet bekerülni, ha a cég teljesíti a törvényi feltételeket. Az adatbázist a NAV havonta frissíti.

Az adóhatóság munkajogi szempontból nem minősíthet

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. február 13.
Rovat:

Az adóhatóság az érvénytelen szerződés valós gazdasági eredményeit veheti figyelembe, de munkajogi szempontból a szerződést nem minősítheti – állapította meg a Legfelsőbb Bíróság egy közelmúltban napvilágot látott eseti döntésében.

Cégközlemények a céges honlapon

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. február 8.
Rovat:

A cégtörvény lehetővé teszi, hogy a cégek a Cégközlöny helyett saját honlapjukon tegyék közzé kötelező közleményeiket. Külön rendelet rögzíti, hogy milyen szabályoknak kell megfelelni a céges honlapnak, hogy alkalmas legyen erre.

Hány alkalmi munkás foglalkoztatható egy évben?

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. február 1.
Rovat:

A tavalyi évben az egyszerűsített foglalkoztatás bevezetésével jelentősen átalakultak az alkalmi munka szabályai is. A bejelentési kötelezettség mellett éves létszámkorlátot vezettek be, azaz törvény írja elő, hogy hány alkalmi munkást lehet éves szinten foglalkoztatni.

Több munkahelyet várnak a cégektől

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. január 25.
Rovat:

A Magyar Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK GVI) legfrissebb tanulmánya szerint 12 százalékponttal több cég növelné, mint amennyi leépítené alkalmazottainak számát – mondta Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a tanulmányt bemutatva.

Hibás a céges válságtervek többsége

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. január 18.
Rovat:

A cégek 70 százaléka készít válságterveket, vészforgatókönyveket, de ezek nagy többsége súlyosan hibás, vagyis alapvető dolgokról feledkezik meg – állítja friss felmérése alapján a KPMG könyvvizsgáló és tanácsadó cég.

A hangfelvétel másolatát is ki kell adni

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. január 15.
Rovat:

Az adatvédelmi biztos álláspontja szerint a szolgáltató köteles a panaszos számára az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetésekről készült hangfelvételeket visszajátszatni, illetve kérés esetén azok másolatát is kiadni.

Kérelemre kerülhet cégünk a minősített adózók közé

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. január 12.
Rovat:

Már öt éve van lehetőség arra, hogy a vállalkozás saját kérelmére bekerüljön az adóhatóság minősített adózói adatbázisába, de még mindig sokan nem is tudnak róla vagy nem tudják teljesíteni a feltételeket. Az adatbázis nyilvános, az itt szereplő cégeknek kisebb esélyük van adóellenőrzésre és kevesebb adóbírságra számíthatnak adóhiánynál.

Borúlátóak a cégek

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. január 11.
Rovat:

A válság kirobbanása óta a legmélyebbre esett a kis- és közepes cégek vezetőinek jövőbe vetett bizalma – derül ki két felmérésből is. A cégvezetők leginkább a gazdaságpolitika és a közterhek alakulása miatt borúlátóak.

Mikor és hogyan kell regisztrálni kötelezően a kamaránál?

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. január 6.
Rovat:

A most alakuló egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, a már működő vállalkozások pedig a hatálybalépést követő 60 napon belül, vagyis legkésőbb 2012. március 1-ig kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál kezdeményezni nyilvántartásba vételüket.

Dolgozók számítógép előtt

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. január 3.
Rovat:

Manapság alig találunk olyan munkahelyet, ahol ne használnának számítógépet. Éppen ezért fontos, hogy minden foglalkoztató tisztában legyen a képernyő előtti munkavégzés szabályaival, feltételeivel.

A korlátozott tagi felelősség korlátai

Szerző: Adó Online
Dátum: 2010. december 29.
Rovat:

A társasági törvény értelmében a kft. olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és a tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért a tag főszabály szerint nem felel. A korlátozott felelősség azonban korlátlanná válhat, azaz teljes magánvagyonával is felelhet a tag.

Változnak rehabilitációs hozzájárulás szabályai

Szerző: Adó Online
Dátum: 2010. december 23.
Rovat:

A 20 főnél több alkalmazottat foglalkoztató cégeket sújtó rehabilitációs hozzájárulás megfizetése alól akkor lehet mentesülni, ha a megváltozott munkaképességűek létszáma a dolgozói összlétszám legalább 5 százalékát eléri.

Egyablakos ügyintézés kormányablakokban

Szerző: Adó Online
Dátum: 2010. december 16.
Rovat:

A megyei közigazgatási hivatalokból jönnek létre januártól az új kormányhivatalok, az ügyfélbarát közigazgatás részeként rövidítik az ügyintézési határidőket és gyorsabbá válhat az ügyintézés is.

Most kell szabadságra küldeni a dolgozót

Szerző: Adó Online
Dátum: 2010. december 6.
Rovat:

Főszabályként a szabadságot az esedékességének az évében kell kiadni. Kivételesen lehetőség van arra, hogy az egynegyed részét a következő év március 31-ig, illetve kollektív szerződés rendelkezése esetén június 30-ig tolják ki. Az alapszabadság egynegyedét azonban (amellyel a dolgozó szabadon rendelkezhet) még ebben az esetben is a tárgyévben kell kiadni.

Tiltott kereskedelmi gyakorlatok feketelistája

Szerző: Adó Online
Dátum: 2010. november 9.
Rovat:

Több mint két éve lépett hatályba a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló, az Európai Unió irányelvét a hazai jogba beépítő törvény. Ennek a melléklete tartalmazz egy úgynevezett a feketelistát, azaz azoknak a konkrét magatartásoknak, mulasztásoknak a felsorolását, amelyek minden körülmények között tilosak.

Levélben is szavazhatnak a részvényesek

Szerző: Adó Online
Dátum: 2010. november 5.
Rovat:

A nyilvánosan működő részvénytársaságok felajánlhatják a részvényeseiknek a közgyűlést megelőző, levélben történő szavazás lehetőségét. Az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok javadalmazását pedig közzé kell tenni a cég honlapján.

Azonos bér a nyugdíjasoknak is

Szerző: Adó Online
Dátum: 2010. október 25.
Rovat:

A nyugdíjas dolgozónak sem lehet kevesebbet fizetni, mint az aktív korúaknak olvasható az Egyenlő Bánásmód Hatóság egy korábban nyilvánosságra hozott döntéséből. Megállapítást nyert, hogy a konkrét esetben a foglalkoztató megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, amikor az egyik alkalmazottjának az életkora miatt alacsonyabb a munkabért állapított meg, mint a vele azonos értékű munkát végző más dolgozóknak.