Tárgyi eszközök az áfában (X. rész)


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést; most arról írunk, hogy a tárgyi eszközök áfáját miként kell szerepeltetni az adóbevallás egyes soraiban.

Tárgyi eszköz beszerzése

Ha a tárgyi eszközt nem saját vállalkozásban végzett beruházással állítjuk elő, hanem megvásároljuk, akkor a saját rezsis beruházásnál leírtaktól eltérően alakul a bevallásbeli kezelése.

A belföldről beszerzett tárgyi eszközök levonható áfáját a kitöltési útmutató értelmében a 66. sorban kell szerepeltetni. Ha a tárgyi eszközt apportálással szerzi meg a vállalkozás, és nem teljesülnek az Áfa tv. 18. §-ában foglalt feltételek, szintén ebben a sorban kell adatot szolgáltatni a levonható áfáról.

A Közösségen belüli termékbeszerzéssel beszerzett termékekről a kitöltési útmutató nem tesz külön említést, következésképpen ezekről az egyéb Közösségen belüli termékbeszerzésekhez hasonlóan a 69. sorban kell adatot szolgáltatni.

A termékimport útján megvalósuló tárgyi eszköz beszerzés (ide értve az apport beszerzést is) utáni adó alapját és összegét önadózás esetén a 71. sorban kell szerepeltetni.

Lényeges, hogy akár belföldről, akár külföldről került sor a tárgyi eszköz beszerzésére, az adót a hozzá tartozó adóalappal a 77. sorban elkülönülten is fel kell tüntetni (kivéve az apport esetét, amiről később lesz szó). Automatizált bevalláskitöltés esetén ezért kiemelten fontos, hogy megfelelően cizellált adókód-rendszert használjunk, amely a Közösségen belüli termékbeszerzéseken illetve az importbeszerzéseken belül is megkülönbözteti a tárgyi eszköz beszerzéseket, mert a bevalláskitöltéshez használt program csak így fogja tudni megfelelően elvégezni a 77-78. sorban az adatszolgáltatást. Ha az alkalmazott adókódok ilyen megkülönböztetésre nem alkalmasak, és az áfa-bevallás kiemelő sorainak automatizáltan kitöltött adata csak a belföldi tárgyi eszköz beszerzéseket tartalmazza, azt manuálisan felül kell írni a külföldről történt tárgyi eszköz beszerzésekkel kiegészített adattal. 

A 77. sorban a tárgyi eszköz beszerzéseken túl a tárgyi eszközként elszámolható beszerzéseket (eszköz- és anyagbeszerzések, alvállalkozói számlák, szerződés közjegyzői hitelesítésének díja, beruházás tervezésének költségei stb.) is fel kell tüntetni.

A saját vállalkozásban végzett beruházás összege viszont nem jelenhet meg a 77. sorban, arra a fentiekben leírtak szerint külön sorok vonatkoznak az adóbevallásban.

Áfa tv. 135-136. §-a szerinti korrekciók

A figyelési idő alatti használathoz illetve a figyelési idő lejárta előtti értékesítéshez kapcsolódó korrekciókat az áfa-bevallás erre kijelölt soraiban kell elvégezni.

Az Áfa tv. 135-136. §-ában meghatározott, tárgyi eszközökhöz (vagy vagyoni értékű jogokhoz) kapcsolódó, fizetendő adóként elszámolandó korrekciós kötelezettségeket a 35. sorban kell feltüntetni, a hozzájuk tartozó adóalappal együtt. A kitöltési útmutató azonban hangsúlyozza, hogy ide csak a korrekció miatti adófizetési kötelezettség kerülhet, a tárgyi eszköz értékesítésének minősülő tételeket az értékesítést terhelő adókulcsnak megfelelő sorok valamelyikében kell szerepeltetni.

Az adókorrekcióként a tárgyi eszközre jutó, előzetesen felszámított adó végleges felhasználási arányának megosztásához kapcsolódó pótlólag levonható adórész összegének feltüntetésére a 75. sor szolgál. A kitöltési útmutató értelmében a korrekciós adóösszeghez adóalapot nem kell szerepeltetni.

Apport

Az apportálás főszabály szerint adóköteles termékértékesítésként kezelendő az apportáló, és termékbeszerzésként az apportot fogadó (átvevő) oldalán. Az Áfa tv. 17-18. §-ai azonban bizonyos feltételek teljesülése esetén úgy rendelkezik, hogy nem áll be a termék értékesítéséhez fűződő joghatás.

Ha az Áfa tv. 17-18. §-aiban foglaltak nem teljesülnek, az apportáló az Áfa tv. 9. § (1) bekezdése szerinti termékértékesítést teljesít. Az áfa-bevallás 07. sorához fűzött kitöltési útmutatója értelmében „Ebbe a sorba kell beírni, ha az adóalany a terméket, vagyoni értékű jogot nem pénzbeni betétként, hozzájárulásként (apport) bocsátja rendelkezésre, és ez után adófizetési kötelezettsége keletkezik.” A 44. sorhoz fűzött útmutató viszont már úgy fogalmaz, hogy „Ha az Áfa tv. 18. §-ában felsorolt feltételek nem teljesülnek, úgy az apport termékértékesítésnek minősül a 18. § (3) bekezdés szerint, és a megfelelő adókulcsú sorban” kell bevallani. Mivel a kitöltési útmutató említett két pontja eltérően fogalmaz, ugyanakkor a bevallás 07. sorában a program összefüggéshibát jelez, ha az adó nem az adóalap 27%-a, álláspontunk szerint akkor járunk el helyesen, ha az apportot a termékértékesítésre vonatkozó áfamértéknek megfelelő sorban valljuk be. Ha tehát például egy az Áfa tv. 3. számú melléklet I. részének 50-51. pontjában meghatározott kritériumoknak megfelelő új lakóingatlant apportálunk, akkor erről a bevallás 05. sorában szolgáltatunk adatot.

Ha a termékértékesítéseink között apportot is bevallottunk, akkor annak összegét a 44. sorban kell kiemelten is feltüntetni (nem a 43. sorban).

Az apportot fogadónak a levonható áfát a tárgyi eszköz beszerzésére vonatkozóan leírtak szerint belföldi beszerzés esetén a 66. sorban, Közösségen belülről történő beszerzés esetén a 69. sorban, önadózással bevallott import esetén pedig a 71. sorban kell szerepeltetnie. Kiemelésre azonban apport esetén nem a 77., hanem a 78. sor szolgál.

Az Áfa tv. 17-18. §-aiban foglalt feltételeknek megfelelő, adófizetési kötelezettséget nem keletkeztető apportról sem az apportáló nem szolgáltat adatot a 05-07. és 44. sorokban, sem az átvevő nem állíthat be az ügylethez kapcsolódóan levonható áfát a bevallásába, hiszen a törvényi feltételek teljesülése esetén nem áll be a termék értékesítéséhez fűződő joghatás.


Kapcsolódó cikkek

2021. április 1.

Tárgyi eszköz az áfában (I. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést.
2021. április 9.

Tárgyi eszköz az áfában (II. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést.
2021. április 14.

Tárgyi eszköz az áfában (III. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést.
2021. május 4.

Tárgyi eszköz az áfában (IV. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést.
2021. május 11.

Tárgyi eszköz az áfában (V. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést.
2021. május 18.

Tárgyi eszköz az áfában (VI. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést.
2021. június 10.

Tárgyi eszköz az áfában (VII. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést; most a fordított adózás szabályait ismertetjük tárgyi eszköz értékesítésekor.
2021. június 17.

Tárgyi eszközök az áfában (VIII. rész)

Az alanyi adómentességet választó adóalanyoknál a tárgyi eszközök kezelése a tárgyi eszköz teljes életútja során speciális megítélés alá esik.
2021. június 22.

Tárgyi eszközök az áfában (IX. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést; most arról írunk, miként kell kezelni a tárgyi eszközöket egyéb, különös adózási módoknál.